background preloader

Electronic

Facebook Twitter

Wise Warthog - Analog electronics learning resources for students and hobbyists. ST Microelectronics datasheet pdf catalog. DIY, audio, electronics... Overview: This is simple MAX038 generator.

DIY, audio, electronics...

It produces sine, triangle and square waves from 1Hz up to 22MHz. The amplitude, offset and duty cycle are adjustable to offer wide range of generated signals. Details: Frequency adjustment is made as a rotary switch S8 with a capacitor bank and variable resistor P7. Waveforms: Schematic: AVR. Учебный курс. Делаем АЦП из Аналогового компаратора : Электроника для всех. Так сложилось, что основной МК с которым я работаю постоянно и на котором делаю подавляющее большинство задач это ATTiny2313 — он популярен, а, главное, это самый дешевый контроллер из всей линейки AVR с числом ног более 8.

AVR. Учебный курс. Делаем АЦП из Аналогового компаратора : Электроника для всех

Я их брал числом около трех сотен за 18, чтоль, рублей штучка. Но вот западло — у него нет АЦП. Совсем нет. А тут он понадобился — нужно замерить сигнал с датчика. Засада. А почему бы не сварганить АЦП последовательного сравнения? Napájecí stabilizovaný regulovatelný zdroj s obvodem L200. Napětí lze nastavit hodnotami dvou externích rezistorů v rozmezí od 2,75V do 36,0V, ovšem za předpokladu že vstupní napájecí napětí bude nejméně o 2,5 V vyšší.

Napájecí stabilizovaný regulovatelný zdroj s obvodem L200

Jinak nejvyšší vstupní napětí, které obvod snese, je 60 V. Proti jiným podobným obvodům je zde navíc ještě možnost nastavit jednoduše i velikost výstupního proudu. Pokud toto nastavení nevyužijeme, je proud omezen interně přibližně na hodnotu 2A (3,6A) při ideálním chlazení. V závislosti na teplotě pouzdra je případně proud, respektive výstupní napětí omezováno na nižší hodnoty, tak aby nemohlo dojít k poškození obvodu a jeho tepelnému a výkonovému přetížení.

Tento obvod je velmi podobný známému stabilizátoru řady LM317T v pouzdře TO220, ale na rozdíl od něj má vyveden vstup snímání proudového omezení (pin2 – limitace), podobně jako UA723CN v pouzdře DIL14. Napájecí zdroj patří k základnímu vybavení každé elektronické a elektrotechnické dílny. Blokové zapojení obvodu L200CV Popis zdroje se stabilizátorem L200CV Konstrukce zdroje. L200 Power Supply. Circuit : Andy CollinsonEmail : Description Power supply with variable voltage and fixed current regulation made using the ubiquitous L200C regulator.

L200 Power Supply

Notes The versatile 5 pin L200C regulator offers both voltage and current regulation in a single package. The IC also features thermal shutdown and input over voltage protection up to 60 Vdc. The package is also available as L200CV which has straight pins for mounting onto a PCB. The above circuit has current limiting of 1 amp, hence Rsc = 0.45 ohm. Maximum Power Dissipation The L200 has internal limiting to reduce the amount of heat dissipation. Specifications: DC Input Voltage: 40V max. The L200 regulator has many versions; L200, L200C, L200CH, L200CV. The main differences between variations are the thermal junction temperature and pinout.

Datasheet Click this link to download the L200 datasheet in pdf format.

Datasheet

Blog. Course. Components. Circuit. Analog. Digital.