background preloader

Sverige

Facebook Twitter

Projektdatabas. Det finns två sätt att söka fram information i denna projektdatabas, enkel eller avancerad sökning.

Projektdatabas

Enkel sök Skriv in ett eller flera sökord på det du vill söka på. Vid sökning med flera ord används den så kallade och-operatorn automatiskt. Det innebär att om du skriver in orden "vatten" och "vind" så visar den endast träffar där både vatten och vind finns med. Du behöver inte använda asterisk (*) i sökningen, utan det sker per automatik. Avancerad sök I den avancerade sökningen finns ett antal fält att fylla i för att begränsa urvalet.

Organisation: Namnet på organisationen som genomför projektet.Startdatum from: Det datum då projektet startade. Resultat Resultatet av sökningen är en lista med projekt som överensstämmer med de sökkriterier som matats in. Om antalet träffar överskrider 100, visas endast de 100 första träffarna (de 100 med senast projektstartdatum). Detaljkort Genom att klicka på en rad i listan öppnas en sida med information om projektet. Built Environment Energy Systems Group: Publications. The following list includes recent publications by the current group members.

Built Environment Energy Systems Group: Publications

For earlier work, see 'Former group members'. M. Åberg. District Heating Sensitivity to Heat Demand Reductions and Electricity Market Dynamics, Licentiate thesis, Uppsala University, 2012. M. M. J. M. M. A. A. K. Built Environment Energy Systems Group. The Built Environment Energy Systems Group (BEESG) at the Division of Solid State Physics conducts interdisciplinary research on systems questions related to the integration of new energy technology in the built environment.

Built Environment Energy Systems Group

Our work focuses on energy systems in buildings and the built environment and spans a wide range of subjects and methods, from materials research to simulations, model development and socio-technical analysis of energy systems. Examples of research topics are solar heating systems, energy demand models, system integration of distributed photovoltaics and systems analysis of low-energy housing. For more information about our activities, follow the links below or on the left. Research topics. Solceller och solvärme i kombination - Miljöforskning.

Solvärme till duschvatten känner de flesta till, liksom solceller som genererar elektricitet i miniräknare eller laddar batterierna i sommarstugan.

Solceller och solvärme i kombination - Miljöforskning

Idag håller dessa två tekniker på att erövra världen - solvärme installeras i stor skala i Kina för uppvärmning och de tyska bönderna monterar solceller på sina ladugårdstak och säljer elström till elnätet. Kanske är utvecklingen för solcellerna mest dramatiskt - 100 miljarder investeras årligen i nya fabriker och solcellsinstallationer. År 2005 installerades solceller med sammanlagt 1 400 Megawatt effekt som matar in el på elnäten i världen. (Den avstängda reaktorn Barsebäck 1 hade 615 Megawatt i effekt) Men solcellerna är dyra - de är halvledare och tillverkas av kisel på liknande sätt som mikroprocessorer och dataminnen. System som fokuserar ljuset Man kan dock minska mängden solceller genom att fokusera ljuset med speglar eller linser. I Sverige är vi duktiga på verkstadsteknik och systemlösningar. Ledande forskning i Sverige Fakta. Energisystem: IEI: Linköpings universitet. Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem.

Energisystem: IEI: Linköpings universitet

Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem. Energisystemdagarna 2013 Den 29-30 januari inbjuder Energisystem till en konferens om energisystemforskningens roll i samhället. Temat för konferensen är forsking, näringsliv och politik i samverkan för hållbara energisystem. Mer information kommer inom kort! Forskare på Energisystem släpper bok. DiVA - Sökning. Sök anställd. Energi och Byggnadsdesign: Energi och Byggnadsdesign.

Energy and Environment: Dalenbäck, Jan-Olof. Image We aim to find solutions to global challenges, including resource scarcity and environmental degradation. These challenges call for scientific knowledge, technology development, policy measures, and action at the local and global level. At the Department of Energy and Environment, we work at the scale of individual components as well as large systems, but our main focus is the interaction between the two. Through our wide-ranging teamwork and partnerships with the private and public sectors, our active participation in public debates, and our responsibilities in the policy process, we are living up to our ambition: Supporting a transition to a sustainable world! EP08 – Utformning av ett PV-matat värmepumpsystem för hög andel solenergi. Projektledare:Prof.

EP08 – Utformning av ett PV-matat värmepumpsystem för hög andel solenergi

Björn KarlssonUtförare:Doktorand Richard ThygessenForskningssäte:Mälardalens Högskola (MdH)Projekttid:20110301-20140630Hemsida:Mälardalens Högskola Sammanfattning Det finns behov att utveckla energisystem för byggnader med hög andel solenergi. Kombinationer av solfångare och värmepumpar är dock svåra att motivera ekonomiskt eftersom solfångaren ersätter el till värmepumpen. Ett energisystem för ett enfamiljhus uppbyggt omkring ett PV system som matar en värmepump får högre andel solenergi utan överproduktion sommartid än ett solvärmesystem. Simuleringar av energi-tillförseln från ett PVsystem i ett enfamiljhus med värmepump har genomförts baserade på månadsvis nettodebitering av PVproduktionen. I projektet skall en detaljerad simuleringsmodell för systemet utformas.

Finansiärer ABBEskilstuna Energi- och MiljöIndustristöd MdHIVTJMMimerMälarenergiNCCRiksbyggenSala-Heby EnergiSolaritSolarwaveSustainable Innovation Avrapporteringar 2011 Kvartal 1 2011 Kvartal 2 2011 Kvartal 3. Start - SolElProgrammet. ELFORSK. P-marked solar collectors.