background preloader

Konsult, institut, center

Facebook Twitter

Quattroporte. PFM Research i Sverige AB - Experter på datainsamling. YouGov Sweden. YouGov Sweden. News Releases Mynewsdesk - Search, monitor, publish and share press releases. WVS Database. Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt. European Social Survey (ESS) Metoder för att främja fysisk aktivitet. Här sammanfattas resultatet av SBU:s systematiska litteraturöversikt rörande metoder för att främja fysisk aktivitet.

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Rapporten handlar inte om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa utan om olika metoders förmåga att bidra till ökad fysisk aktivitet. SBU:s slutsatser Rådgivning Rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med 12–50 procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället (Evidensstyrka 1).En ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom upprepad kontakt under flera månader medför en ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå (Evidensstyrka 3).Rådgivning kompletterad med t ex recept på fysisk aktivitet, dagbok, stegräknare eller informationsbroschyr leder till ytterligare 15–50 procents ökning av den fysiska aktivitetsnivån (Evidensstyrka 3).

Handledd träning i grupp och individuellt anpassade träningsprogram. EVS. Ipsos — Game Changers. Norstat: Hem. Kairos Future. Analys och undersökningsföretag. Rapporter och undersökningar Kantar Sifo. OECD Better Life Index. How’s Life?

OECD Better Life Index

Sweden performs very well in many measures of well-being relative to most other countries in the Better Life Index. Sweden ranks above the average in almost all dimensions: environmental quality, civic engagement, education and skills, work-life balance, health status, subjective well-being, jobs and earnings, housing, personal safety, and social connections. Money, while it cannot buy happiness, is an important means to achieving higher living standards.

In Sweden, the average household net-adjusted disposable income per capita is USD 28 859 a year, less than the OECD average of USD 29 016 a year. There is a considerable gap between the richest and poorest – the top 20% of the population earn four times as much as the bottom 20%. Nyhetssajten Europaportalen. Svensk och närproducerad mat blir allt mer efterfrågad. Jordbruksverket har under fyra år undersökt konsumenternas matvanor och attityder till mat.

Svensk och närproducerad mat blir allt mer efterfrågad

Konsumentundersökningen som gjorts under 2014 visar att: 67 procent svarar att de gärna betalar lite mer för svenska råvaror jämfört med 53 procent år 2011.69 procent svarar att de köper svenska råvaror i så stor utsträckning som möjligt jämfört med 60 procent år 2011. 61 procent köper närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt jämfört med 45 procent år 2011. 76 procent anser att svenska bönder producerar mat av hög kvalitet jämfört med 70 procent år 2011. Personer över 55 år är mest intresserade av att handla svenskt och närproducerat, särskilt kvinnor. Intresset skiljer sig också över landet. Norrlänningar är de allra mest positiva, enligt undersökningen. Undersökning om svenskarnas attityder till elbilar – 9 av 10 svenskar vill testa elbil. 2009-10-15 - Pressmeddelanden Intresset för elbilar ökar visar en ny undersökning.

Undersökning om svenskarnas attityder till elbilar – 9 av 10 svenskar vill testa elbil

För andra året har Cint på uppdrag av Forum frågat drygt 1000 svenskar om deras inställning till elbilar. Resultatet visar att 9 av 10 vill provköra elbil. Intresset är allra störst hos unga och kvinnor har en mer positiv attityd till elbilar än män. Mångfaldsbarometern 2016 - Förändringar i opinionen - Högskolan i Gävle. En märkbar opinionsförskjutning Idag är 64 procent av befolkningen positiva till mångfald, men andelen har minskat med 10 procentenheter.

Mångfaldsbarometern 2016 - Förändringar i opinionen - Högskolan i Gävle

En mer negativ inställning till mångfald märks nu bland kvinnor och de i medelåldern och det är den största förskjutningen sedan mätningarna startade år 2005. Sociala rättigheter En majoritet tycker att nyanlända skall ha samma sociala rättigheter som personer födda i Sverige – men de positiva attityderna har minskat från 77 procent år 2014 till 55 procent i årets mätning. Knappt hälften av respondenterna vill skapa förutsättningar för människor att bevara sina kulturella traditioner, och även här kan en tydlig minskning skönjas jämfört med 2014. Religion Attityderna bland kvinnor och akademiker, dvs. grupper som annars varit de mest positiva i tidigare undersökningar, visar en negativ trend.

Nästan hälften hävdar att alla religioner inte har samma värderingar och de särskiljer då framförallt Islam. Index och barometrar. HUI hjälper en rad organisationer att mäta omsättning, framtidstro och attityder bland aktörerna i deras bransch.

Index och barometrar

Vår erfarenhet är att tillgång till tillförlitlig statistik är ett viktigt verktyg för att lyfta fram branschfrågor. Som talesättet säger syns man inte, finns man inte. Welcome to the GGP. Trendspaning inom media och kommunikation. Allmänhetens attityder till lösningar för klimatet. Rapporten är beställd av Naturvårdsverket med syftet att ge ett kunskapsunderlag till alla aktörer som jobbar för att begränsa klimatpåverkan i Sverige.

Allmänhetens attityder till lösningar för klimatet

Tanken är att enkätundersökningen kan vara vägledande i det fortsatta miljöarbetet. I rapporten presenteras 2015 års enkät tillsammans med tidigare undersökningar, varav den senaste gjordes 2009. Exempel från undersökningen: De allra flesta, nästan 8 av 10, tror att vi i Sverige kan bromsa vår klimatpåverkan. 10 digitala trender att ha koll på 2017 - Breakit.

Vi svenskar minns ju när dåvarande kommunikationsministern Ines Uusmann 1996 beskylldes för citatet ”Internet är en fluga…”.

10 digitala trender att ha koll på 2017 - Breakit

Det visade sig sedan vara en tolkning från en redigerare på Svenska Dagbladet. Kanske kan redigeraren belastas för de stora digitala utmaningar som dagstidningarna haft sedan dess. Det amerikanska folket och världen i sin helhet höjde på ögonbrynen när vicepresidenten Al Gore tre år senare uttryckte ”…under min period i kongressen tog jag initiativet till att skapa Internet”. Jag vill inte försvara Ines och Al (och den senare kan ju faktiskt ha bidragit i den viktiga klimatfrågan), men de är politiker och inte kända för att alltid ha rätt. Visit Sweden. MålgruppVisit Sweden har prioriterat en resvan målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål.

Visit Sweden

Noggrann analys ger oss kunskap om hur vi ska marknadsföra Sverige. Visit Sweden har valt en målgrupp som vi kallar Den globala resenären, som vi riktar all marknadsföring till. Dokument & lagar - Riksdagen. Trender i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv.