background preloader

Tankar kring lärande

Facebook Twitter

Dylan Wiliam

BFL-15. Ross Green. Timperley. Dweck. Organisera i klassrummet. Nottingham. Kooperativt lärande. The big 5. Elevledda utvecklingssamtal. The Big Five. Hjärnan-inlärning. Kollegialt lärande.

Bedömning. Alla dessa dagar – mars. Bedömning kring PP-arbete. Georgios var normal, det var bara lite ADHD. När man har ADHD klarar man inte prassel från en inplastad jävla Delicatoboll.

Georgios var normal, det var bara lite ADHD

Ska det vara så svårt att förstå? Georgios Karpathakis var inte normal. Alla andra var lagom och klarade av omvärldens krav. De kunde sitta still och de kunde lyssna. Georgios Karpathakis. ”Trean var skojig.

Georgios Karpathakis

Men fyran är nog också skojig men jag vet inte ännu. Hoppas på att g klassen blir bra. Jenny på Wendes: Att ge eleverna förutsättningar att lyckas. Jag vill att mina elever ska få lyckas.

Jenny på Wendes: Att ge eleverna förutsättningar att lyckas

Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas. Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. Hon förespråkar något hon kallar skrivmallar och med hennes idéer som en inspirationskälla började jag ge mig an ett arbetsområde om texttyper i svenska.

En bok, en författare: Peter Gärdenfors. Georgios Karpathakis 1 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1. Som 13-åring testade han alkohol och droger för första gången och upplevde hur han i berusat tillstånd fick ett inre lugn och mådde bra.

Georgios Karpathakis 1 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1

Men runtomkring var det kaos. Han passade inte in. Han betedde sig inte som de andra. Sommarpratare. Utvärdering – vid slut/vad ska jag som lärare förändra och vad ska du som elev tänka på till nästa arbetsområde Fick du lära dig det du förväntade dig?

Sommarpratare

Kom du i mål? Vet du något mer om sommarpratare nu än du visste tidigare? Har du lärt dg något annat som du inte visste innan? "Är det match hela tiden?" Jlsu. Maaike hajer. Kollegialt lärande för elever och lärare. Inläsning av texter eller filmer där metoder, begrepp och modeller presenteras (som har stöd i forskning)Kritiska diskussioner och gemensam planering utifrån det som lästs inNoteringar och observationer av praktiken, och slutligenUppföljning, dokumentation och erfarenhetsutbyte.

Kollegialt lärande för elever och lärare

Arbetet sker systematiskt och erfarenheterna dokumenteras. ”Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans” Individuell förberedelse NO-lektionsobservationsschema, KlassrumsobservationsschemaKollegialt arbete (ex arbetslag, lärande samtal, klassrumsobservationer)Aktivitet ( ex. pedagogiska caféer, pärlor i undervisning, lärmässa, ”Fluga på väggen”, förstelärare)Uppföljning i arbetslagetI utvärderingen ska både process och resultat beaktas.- Hur har samtalen fungerat? – Hur har era arbetssätt och synsätt förändrats genom det kollegiala arbetet med lärmoduler? Storyline. Förslag på arbetsplan. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen...

Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen...

Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss.

Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15. Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg).

Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15

Seminarium med specialpedagog Ulrika Burman Ulrika är specialpedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö med inriktning mot IKT. IT och digital pedagogik i skolan: Bortom en dator per elev. b5152f26bbe857396a45d7eb9965a6ac.pdf. Det tysta klassrummet: Det tysta klassrummet. Läxor i praktiken. Flippad fortbildning BFL 2. "Hej förälder" - en film om kunskapssyn och lärande. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Placeringen i klassrummet - hur tänker vi? Time for a Brain Break! You can find lots of research that clearly shows that brain breaks increase academic achievement, help with concentration, boost on-task behavior, improve student attitudes...but actually, you can walk into any elementary classroom, on any day and see for yourself.

Time for a Brain Break!

Kids need brain breaks like teachers need chocolate...every day...the more often, the better. Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Gulmarkeringar sidan 44-72 i Hans-Åke Scherps Leda lärande samtal - Kollegialt lärande. De flesta känner intuitivt skillnaden mellan ett samtal som präglas av att man är på samma våglängd respektive ett samtal där man pratar förbi varandra.

Gulmarkeringar sidan 44-72 i Hans-Åke Scherps Leda lärande samtal - Kollegialt lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning. Formativ bedömning. Klassrumsstrategier. Elevstyrda utvecklingssamtal i år 1. Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors. Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans. Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter. I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat.

Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om hur jag använder Zaption för att flippa, du kan läsa mer om det och hitta instruktioner för hur man skapar en film här. I slutet av förra året släpptes Zaption presenter som gör det möjligt att visa en film i klassrummet och låta eleverna svara på frågorna med hjälp av mobil/padda/dator på samma sätt som de gör på exempelvis Kahoot. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams. Random Picker.