background preloader

Läscirkel vt-15

Facebook Twitter

”Sakprosa lika viktig som sagor” Forskaren Barbro Westlund var en av de första i Sverige som pekade ut betydelsen av hur man högläser för barnen, inte bara att man gör det. – Hur man läser är verkligen något jag vill betona.

”Sakprosa lika viktig som sagor”

Därför är det också avgörande vilka böcker man väljer, säger hon. Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Perspektiv på läsning - Barbro Westlund, Stockholms universitet, föreläser om läsförståelse. Grav språkstörning: Att undervisa i läsförståelse. En PT i läsning.

Läscirkeln vt-15

Teaching ideas for reading and writing with links to children's literature. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang (svenska) Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Cirkelmodellen, fas 2 – beskrivande text. Vi arbetar just nu med beskrivande text i åk 4.

Cirkelmodellen, fas 2 – beskrivande text

Hur gör vi då? I Genrepedagogiken betonas vikten av att stötta eleverna genom hela arbetsprocessen från insamlande av fakta till eget producerande av text. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Vecka 4: Anna Kaya och Hanna Stehagen. En av skolans viktigaste uppgifter är att främja demokratin och att skapa lika möjligheter för alla.

Vecka 4: Anna Kaya och Hanna Stehagen

Alla ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att klara sig i samhället. Lässtrategimatris 2. Att undervisa i läsförståelse. Reading: The Core Skill:Every Child, Every Day. Läsa mellan raderna- lyckoslanten. Vägar in i läsningen. Det är rubriken på en av modulerna i Läslyftet.

Vägar in i läsningen

Här hittar vi förslag på arbetsgångar och moment, artiklar skrivna av forskare samt filmer. Locka fram läsaren med lust och lek. Vilka texter passar att träna med. Arbetsgång. Vägledd läsning – jag provar mig fram. Parallellt med att jag provar cirkelmodellen för första gången den här terminen, undersöker jag och testar mig fram med den undervisningsform som kallas vägledd läsning.

Vägledd läsning – jag provar mig fram

Jag har ända sedan jag såg Anne-Marie Körling (filmen går tyvärr inte att få tag på på nätet) ha vägledd läsning med en grupp elever, varit nyfiken på att prova detta arbetssätt. KUL1415 i skolan. Att erbjuda elever kultur och kreativitet innebär nya vägar för att skapa intresse och lust.

KUL1415 i skolan

Genom ”Kulan” erbjuder kulturlivet skolorna en stor mängd aktiviteter varje år. Skapande skola – statliga resurser – möjliggör projekt och dessutom finns Kulan-premien som ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg. För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal.

Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg

Artikeln heter Läsloggen – ett tankeredskap. Här får du en dos teori och en dos praktiska exempel. Artikeln redogör för tidigare forskning för att sätta in läsloggarna i teoretiskt sammanhang. Den gemensamma grunden är idén om att tanke- och språkutveckling är två ömsesidigt beroende parallella processer; något som härrör från Vygotskij. En annan utgångspunkt är att kunskap skapas genom samarbete i en kontext. Läsdidaktik - efter den första läsinlärningen - Gleerups. Bra läskompetens är en viktig förutsättning för lärande.

Läsdidaktik - efter den första läsinlärningen - Gleerups

Läsning är emellertid inte en färdighet som man tillägnar sig en gång för alla, utan det är något som kräver kontinuerligt arbete. Det mesta av det vi i dag vet om god läsförståelse och bra läsundervisning grundar sig på forsknings- och utvecklingsarbete som pågått de senaste 50 åren. Samtidigt visar nationella och internationella tester att läsundervisningen i den svenska skolan måste förbättras.

I kölvattnet av PISA-tester och nationella läsprov har det blivit tydligt hur viktigt det är att arbeta systematiskt med läsundervisning även efter det att barnen har knäckt den första läskoden. Reading Workshop Strategies. Reading Workshop is a powerful way to structure your reading class.

Reading Workshop Strategies

Using this model involves encouraging your students to choose their own books as well as providing significant amounts of time for them to read independently. By allowing your students to choose their own books, you can foster a love of reading that will last a lifetime. Research shows that when children spend more time reading, they become better readers. With a little guidance and encouragement from a teacher who loves to read, students can learn to select appropriate books and discover joy in reading. To find out more about this approach, select one of the topics below or scroll through the items on this page. ~ Laura Candler. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad". Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse.

Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Ett textutdrag hämtat från Moni Nilssons bok " Bästa vänner" som är en lättläst bok med många fina bilder. Jag tog upp pdf-utdraget på vår smartboard och visade inte eleverna första sidan utan den sida som följer där vi kan se två barn stå på en balkong med en fantastisk utsikt.

Why are so Many of our Teachers and Schools so Successful?: John Hattie at TEDxNorrkoping. Studiehandledning - home. Språk i alla ämnen för alla elever. Några gemensamma utgångspunkter - Ewa Ber...