background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Tutorials to Help You Get Started Creating Apps in Your Classroom. Kloka pennan: Alfabetet – Kooperativt Lärande. Strukturen Kloka pennan skapar på ett enkelt sätt möjligheter för eleverna att samarbeta under väldigt strukturerade former, där en elev säger och en elev gör.

Kloka pennan: Alfabetet – Kooperativt Lärande

Vi använde oss av Kloka pennan när vi skulle arbeta med alfabetet. Vi började med att sjunga alfabetssången. Eleverna delades sedan in i par och fick en Ipad. Vi gick igenom hur man skrev versaler och hur man gjorde mellanrum. Elev 1 fick uppdraget att säga bokstäverna i alfabetet i ordning till elev 2 som skulle skriva ner bokstaven.

Programmering

Upphovsrätten. Tio topplistor du inte vill vara utan. Att listor är populära på internet rådet det ingen tvekan om.

Tio topplistor du inte vill vara utan

Av någon anledning tilltalas vi av att få information färdigförpackad och gärna rangordnad. Världens coolaste effekt för eld och rök i Photoshop i Photoshop. Kurskategorier. Nya religiösa rörelser. Hemma: Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattningSkriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Begrepp från filmen:

Nya religiösa rörelser

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Presentera med PowerPoint. En bild kan säga mer än tusen ord och vara ett väldigt bra sätt att förmedla en känsla eller uttrycka ett nyckelord.

Presentera med PowerPoint

De flesta bilder på Internet får du ladda hem för privat bruk. Att använda en bild i en redovisning är däremot inte privat bruk. Digitala resurser – digitalt lärande. Digital miljö i skolan. Övrigt. Tutorials. Digitala verktyg. IKT. Integritet och upphovsrätt på nätet. Script. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy. Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy

Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. iPad i skolan. iPad - grunderna. Att arbeta med iPad 2. Pages för iPad. Keynote på iPad. iPad med Sara - hantera kameran. Ipad för nybörjare: 5 snabba tips. iPad Studiecirkel. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). 3 Powerful Web Tools to Create Whiteboard Animation Videos for Your Class. October 23, 2014 Whiteboard animation videos are videos that draw themselves.

3 Powerful Web Tools to Create Whiteboard Animation Videos for Your Class

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås. Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa.

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås

Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. A Free Story from Children's Storybooks Online.

Flippa klassrum

Coarkboard och Glogster tillsammans med eleverna Superpedagog. Jag och mitt arbetslag är med i projektet STEPS: Strategiskt entreprenörskap i skolan.

Coarkboard och Glogster tillsammans med eleverna Superpedagog

Under vårt senaste möte diskuterade vi bedömning för lärande och tydliggörande av mål och kunskapskrav. När vi avslutade vår STEPS-eftermiddag fick vi alla en läxa: att testa ett nytt sätt att presentera/tydliggöra målen/kunskapskraven för eleverna. Så igår tänkte jag att jag skulle vara en duktig elev och göra min läxa. Ett nytt arbetsområde skulle startas i engelska, årskurs 7. Vi ska jobba med avsnittet som kallas ”In the house”. För att eleverna skulle kunna spåna fritt och vara helt anonyma valde jag att använda Corkboard.me som ett första steg.

Sedan ville jag alltså sammanställa elevernas tankar, tillsammans med lärobokens och läroplanens mål. Christian Lundahl Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess del 5. How the Flipped Classroom works. Om Webbstjärnan. Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla internet och internetanvändandet. I korthet går det ut på att vi ger lärare och elever som är verksamma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur Internet fungerar genom att delta i tävlingen Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på Internet, och såväl grundskole- som gymnasieelever kan delta. Webbstjärnan också erbjuder kostnadsfria workshops och seminarium för lärare som vill komma igång med webbpublicering och lära mer om webbens möjligheter, så som vilket material du får använda och hur du hittar det.

Det finns även många antal guider att ta del av inom webbpubliceringsverktyget WordPress, vilket Webbstjärnan har support för via mejl och telefon. Det finns även nedladdningsbara övningar. Digitala skollytet – Kamratbedömning. Det här med att ge kamratrespons är inte helt lätt. Grunden i att kunna ge varandra respons är att eleverna ska känna sig trygga med varandra och att de ska känna sig trygga i sig själva, så att de kan blotta sig och visa upp sina styrkor och svagheter.

Det kan ta många års arbete med en grupp innan de känner denna trygghet. Elever kan också känna att det är svårt att ge respons för att de inte vill känna sig ”besserwissiga” gentemot sina kamrater. ”Two stars and a wish” är ett strålande verktyg att använda i kamratbedömningen i och med att man lyfter två saker som kamraten gjorde bra och detta får eleven att lyfta och känna glädje över sitt arbete. Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. HT 2014, del 10 – The best of the web (del 1) Meet Google Drive – One place for all your files. GAFE – Google Apps for Education.

Classroom komma-igång presentation - Google Slides. Webbinarium om IKT i skolan. WPR1 - Wordpress 1 Grunderna. Tips och tankar om programmering för barn och andra nybörjare. IKT-skafferiet. Del 2. Del 2 i serien handlar om presentationsverktyg. I stort sett varje gång jag lyssnar på en föreläsning är jag överraskad över att föreläsare inte utnyttjar den digitala tekniken fullt ut.

De allra flesta har skrivit ut åhörarkopior, d v s papperskopior av de bilder som de visar eller så delar de presentationen med åhörarna efter att presentationen genomförts. Bägge dessa sätt är att ”tänka som man alltid gjort”. Tekniken idag möjliggör att deltagarna kan få presentationen innan föreläsningen eller i samband med att föreläsningen börjar och åhörarna kan göra eventuella egna anteckningar direkt i presentationen. Exempel på olika presentationsverktyg och några största styrkor och svagheter Powerpoint – behöver nog ingen närmare presentation. Fördelar: Har man Officepaketet så har man Powerpoint. Del 1. Sociala medier kan vara ett ypperligt hjälpmedel för lärare. Här ger jag ett par exempel på vad jag menar: Twitter är riktigt bra fortbildning för lärare och skolledare. Contact Admin. Så här använder du Creative Commons-material.

Presentera med Prezi. SafeShareTV: Ett verktyg för att ta bort stötande material ur en Youtube-film. Hur vet man vilka Youtube-klipp man får använda i sin egen film? - Mediateket Pauliskolan. iSpring: PP till Flash. How to Use Prezi. Instruktionsfilm Explain everything. Record and Import Video in PowerPoint. iMovie på iPad. Igår hade alla sjuor och åttor på en temadag. Ett av passen var att lära sig iMovie på iPad tillsammans med mig. Insåg då att det hänt en del i iMovie, så jag funderade på att kanske göra en liten instruktionsvideo. Senare på dagen så satt jag och läste nya inlägg i en av alla iPad-frupperna på Facebook och där var det några som efterlyste filmredigeringsfunktioner, funktioner som jag "upptäckt" att de numera fanns i iMovie. Satte mig lite för sent igår kväll och började göra en film, och fortsatte allt för länge igår natt med att göra en film om hur iMovie på iPaden ser ut och fungerar.

Nu är den i alla fall klar! Den är i 2 delar: Recension av iMovie - Enkelt att skapa film. Användningsområden I biografin över Steve Jobs beskrivs hur han tog illa vid sig när iPaden fick kritik för att vara passiviserande för användaren, att den kanske var bra för att surfa på, lyssna på musik och titta på film, men inte för eget kreativt skapande. Han såg då till Apple utvecklade bl a iMovie och Garageband, två program i iLife-serien för dator som omvandlades till iPadformat. Recension av Explain Everything - Spela in det du skriver och berättar.

Gratis videokurser i Photoshop, Lightroom, InDesign och foto. Smarta objekt och trendiga effekter Sanna Lund och Anders Jensen är två helt olika lärare. Anders är Photoshopexperten som lär dig Smarta objekt och Sanna är den som kan få Lightroom att förmedla rätt känsla. Animoto - Video Slideshow Maker with Music. Moovly - Create Animated Content like a Pro.

Prezi - The Zooming Presentation Editor. Serier. PhotoPeach - Fresh slideshows to go! Turn your photos into visually stimulating presentations. Upload & Share PowerPoint presentations and documents.

Photovisi - Photo Collage Maker. Scribd. Voki Home. Presentations. HelloSlide - Bring your slides to life. Storytelling. Sliderocket. Create infographics & online charts. Storyboard That Classroom Edition - Starting at Just $5.95 per month. Jing, screenshot and screencast software from TechSmith. Zentation. Glogster - join the visual communication network. ToonDoo - World's fastest way to create cartoons! Get Muvizu.

When you download and install Muvizu:Play you are required to accept an End User Licence Agreement (EULA) which concisely outlines the dos and don’ts of the commercial exploitation of footage from Muvizu:Play. But in the interests of plain language, here’s a summary of the rules: Muvizu:Play is a free trial of our software. E-learning tools for schools and education. GoAnimate.

The Google Classroom Quick-Start Guide + tips and tricks! Google Classroom makes organizing and managing all of your Google Apps activities streamlined and easy. Set it up in minutes. (Sketch by Matt Miller) Thousands of teachers are certainly finding their way to Google Classroom. It has been as billed by Google: less focus on tech, more focus on teaching.

It has made managing Google Apps files in schools more streamlined and communicating with classes easier. Have you set up Classroom in your classroom? Well, now is the time! Three Alternatives to Google Classroom. Last week I received an email from a reader who was looking for an alternative to Google Classroom. This is not an uncommon request. Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare.

Välkommen till Kodcentrum – Kodcentrum. Pokémon GO – JL Skolutveckling. Framtidens läromedel - en kunskapsrevolution. Studenter. Omvärldsbloggen – Skolans digitalisering. Lathund Google Classroom 2015. Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms. Google Classroom: List ALL Your Student Files - Teacher Tech. While I love Google Classroom, it can be a lot of clicking to locate student files. I created a script that will list all of the files in a Google Classroom class folder.