background preloader

Articles

Facebook Twitter

Hvad skal vi med humanister i en krisetid? En af nyhederne d. 5.1.2013 var tidligere vismand og nu direktør i KORA, Pr.

Hvad skal vi med humanister i en krisetid?

Jan Rose Skaksens, udtalelse i JyllandsPosten om, at studerende, der tog såkaldte ”brødløse uddannelser” skulle straffes på SUen. ”Samfundet er i krise” udtalte han ”Vi mangler vækst både i det private og det offentlige, og i den situation bør vi i endnu højere grad få de unge til at tage uddannelser, der skaber værdi” sagde han. Dansk Erhvervs forsknings- og uddannelsespolitiske chef, Jannik Schack Lindemann, fulgte op og fremførte at det med at læse italiensk ikke førte til villa, vovse og stor bil, men at samfundet havde brug for, at der blev satset på andre uddannelser. Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools.

The past year gives one the suspicion that American society is dysfunctional.

Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools

Our Congress is useless, our institutions inept. Faced with the terror of existence, young men like Adam Lanza react with violence. Faced with manageable problems such as a "fiscal cliff," our democracy self-destructs. Anger is everywhere; understanding is nowhere. Although a democratic society cannot function unless its citizens are able to rationally debate one another, rationality is missing from American politics. It seems to me that this dysfunctional political dialogue, which stems from the iron certainty we grant our opinions, is the most pressing problem confronting 21st century America. Us Now : watch the film. Redwashing er den nye k-trend. Redaktionen Kforum. Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene?

Det svarer til, at en våben-producent begynder at kommunikere, hvor god den er ved børn »Det er sjældent, en reklame kan få mit pis i kog.

Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene?

Er Google vor tids encyklopædister? In the Grip of the Internet Monopolists. Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium? Social epistemology. Is a broad set of approaches to the study of knowledge , all of which construe human knowledge as a collective achievement.

Social epistemology

LA · En literair Anmeldelse. Opgaven er atter her, efter hvad jeg har forstaaet, i en almindeligere Betragtning, der er i Novellens critiske Tjeneste, at avancere netop de Momenter, som Forfatteren med novellistisk Kunst har gjengivet.

LA · En literair Anmeldelse

Nutiden er væsentligen den forstandige, den reflecterende, den lidenskabsløse, den flygtigt i Begeistring opblussende og kløgtigt i Indolents udhvilende. Dersom man, ligesom man har det i Forhold til Forbrugen af Brændeviin o. s. v., havde Tabeller over Forbrugen af Forstand fra Generation til Generation: saa vilde man forbauses ved at see, hvilken uhyre Qvantitet der nuomstunder forbruges, hvilket Qvantum af Betænkninger og Overveielser og Hensyn selv en privatiserende lille Familie bruger, om den dog har sit rigelige Udkomme, hvilket Qvantum endog Børn og Ungdommen bruger, thi som Børne-Korstoget ligner Middelalderen, saa ligner Børne-Klogskaben Nutiden.

Artikler om Kollaboration

Is Wikipedia going commercial? When it began 11 years ago, Wikipedia represented utopian ideals: power dispersed more evenly than any democracy, participation open to anyone and work done solely for the promotion of knowledge.

Is Wikipedia going commercial?

But utopian ideals often become diluted when put into practice on a large scale and inevitably fail. Today, to the dismay of many die-hard Wikipedians — the tenacious, voluntary editors who are the site’s backbone — the site also attracts profit-seeking writers. One such writer is Soraya Field Fiorio, a 27-year-old entertainment-relations consultant who has a sideline in writing commissioned Wikipedia articles for musicians and writers. “Just like when I write press releases, clients say, ‘I want this. I don’t want that.’ Having commissioned articles on Wikipedia dilutes one of the last respites from commercialization on the Internet. Jimmy Wales, founder of Wikipedia, came out against paid editing. Medical Videos - Free Online Medical Videos, Health, Images, Audios- Alan Turing. Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne. Man behøver ikke pakke bøgerne ind.

Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne

Der er ikke længere bøger med overstregninger og kruseduller fra tidligere elever. - Vi lever i en tid som skaper brutalitet. Consortium of Colleges Takes Online Education to New Level - NYTimes.com. Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu. Det begyndte med en e-mail i din indbakke: »(Navn på gammel skolekammerat, du egentlig aldrig brød dig om) invited you to join Facebook.« »Hvad i alverden er Facebook?

Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu

« tænkte du. Nå – lige der var Facebook i hvert fald en tiltrængt overspringshandling, så du bed på. Snart loggede du dog af igen og glemte alt om det. Så meget var der jo ikke at foretage sig på Facebook, dengang i den tidlige begyndelse. Men allerede et par måneder senere var Facebook blevet noget, alle talte om. Ullshit med bullshit - Kommentarer. Så tuller der talentløse mennesker med ph.d. omkring på universiteterne; endda flere og flere, som årene går.

ullshit med bullshit - Kommentarer

Pligtskyldigt gør de, hvad der er blevet sagt, for sådan er de steget så højt i de akademiske grader. Men forskere: det er de ikke. Nu har uddannelsesminister Morten Øster­gaard lagt navn til den tanke fra sit korporativistiske forskningsbureaukrati, at man ikke mere skal udvælge vindere, men udfordringer. Biomasse til energi har stort potentiale. Det er vigtigt, at vi skelner mellem den biomasseudnyttelse, der sikrer bæredygtige løsninger, og den biomasseudnyttelse vi skal holde os fra, da den i bedste fald ikke gavner noget.

Biomasse til energi har stort potentiale

(Foto: Colourbox) Brugerne: Forskere skal bestemme over forskningen. Forskerne skal bestemme, hvad de forsker i, mener et udsnit af Videnskab.dk's brugere. Men faktisk kan både forskere og borgere få gavn af, at forskerne går i dialog med befolkningen. Borgerne ligger nemlig inde med brugbar viden om, hvor skoen reelt trykker i samfundet. (Foto: Colourbox) Tidligere på året bad Videnskab.dk vores brugere om hjælp til at besvare spørgsmål om, hvilke betingelser forskningen skal foregå under. NZ2007 - Bioinnovation i praksis. I 2007 lancerede Novozymes 10 nye produkter, der alle er eksempler på, hvordan bioinnovation kan hjælpe industrien med at leve op til tidens krav.

Producenter over hele kloden bliver mødt med stadig større krav fra omverdenen. Uanset om man er tekstilfabrikant i Kina, bioethanolproducent i USA eller ejer af et bryggeri i Østeuropa, skal man udvikle bedre produkter hurtigere, billigere og smartere end konkurrenterne. Og i løbet af de senere år er endnu et krav kommet til: Produkter og produktion bliver i stigende grad vurderet i forhold til deres miljøvenlighed. Novozymes’ bioinnovation gør det muligt for vores kunder og samarbejdspartnere at leve op til alle disse krav ved at benytte sig af nye og mere effektive biotekbaserede processer frem for de traditionelle industrielle metoder.

Dermed udfordrer Novozymes konventioner og skaber værdi – både for vores kunder og for verden generelt. Scientific social networks are the future of science. “@ccess to knowledge is a fundamental human right “ Peter Murray-Rust. The Social Media Philosophy Project. Google Image Result for. The Global Superorganism: An Evolutionary-cybernetic Model of the Emerging Network Society. Abstract The organicist view of society is updated by incorporating concepts from cybernetics, evolutionary theory, and complex adaptive systems. Global society can be seen as an autopoietic network of self-producing components, and therefore as a living system or ‘superorganism’. Miller's living systems theory suggests a list of functional components for society's metabolism and nervous system. Google Image Result for. Netværksforedrag (in Danish) Lederskabets pris. Hvad er prisen for ar tiltrække de bedste talenter, de skarpeste medarbejdere og de dygtigste ledere?

Fyringen af DONG´s topchef Anders Eldrup og udvalgte nøglemedarbejdere kan skade og forsinke selskabets ambitiøse satsning på vindenergi. Sagen kan samtidig få vidtrækkende konsekvenser for den måde, vi i Danmark i fremtiden taler om lederskab, lederlønninger og elite på. Dybest set handler sagen om, hvordan vi i Danmark behandler og belønner vore bedste talenter og ledere. Støder vi dem væk, kan Danmark blive et talentfattigere land. Hvad koster det at tiltrække de bedste talenter, de skarpeste medarbejdere og de dygtigste ledere? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i kølvandet på fyringen af DONGs topchef, Anders Eldrup, som bestyrelsen anført af bestyrelsesformand, Fritz Schur, eksekverede i sidste uge. Innovationsstrategien - Uddannelsesministeriet.

Novozymes' VOICE-model revurderet. Modellens tre overordnede områder med 16 underliggende discipliner og ca. 160 værktøjer. Læs Kforums intro til modellen i denne artikel fra 2007. Philosophy & Technology. Tidsskriftet Antropologi – Københavns Universitet. Tidsskrift for idéhistorie. Semikolon - Tidsskrift for Idéhistorie, Semiotik og Filosofi.