Articles

Facebook Twitter

Hvad skal vi med humanister i en krisetid? En af nyhederne d. 5.1.2013 var tidligere vismand og nu direktør i KORA, Pr.

Hvad skal vi med humanister i en krisetid?

Jan Rose Skaksens, udtalelse i JyllandsPosten om, at studerende, der tog såkaldte ”brødløse uddannelser” skulle straffes på SUen. ”Samfundet er i krise” udtalte han ”Vi mangler vækst både i det private og det offentlige, og i den situation bør vi i endnu højere grad få de unge til at tage uddannelser, der skaber værdi” sagde han. Dansk Erhvervs forsknings- og uddannelsespolitiske chef, Jannik Schack Lindemann, fulgte op og fremførte at det med at læse italiensk ikke førte til villa, vovse og stor bil, men at samfundet havde brug for, at der blev satset på andre uddannelser. Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools.

The past year gives one the suspicion that American society is dysfunctional.

Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools

Our Congress is useless, our institutions inept. Faced with the terror of existence, young men like Adam Lanza react with violence. Faced with manageable problems such as a "fiscal cliff," our democracy self-destructs. Anger is everywhere; understanding is nowhere. Although a democratic society cannot function unless its citizens are able to rationally debate one another, rationality is missing from American politics. Us Now : watch the film. Redwashing er den nye k-trend | Timme Bisgaard Munk. Altså at virksomheder sælger sig på at være sociale, samfundsgavnlige og fællesskabsorienterede uden at det har hold i virkeligheden.

Redwashing er den nye k-trend | Timme Bisgaard Munk

At de så at sige vasker sig i rød maling, så de på den tynde overflade virker mere sociale og fællesskabsorienterede. Redwashing handler så om at vaske sorte virksomheders penge røde. Meget mere Mensch | Redaktionen Kforum. Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene? Det svarer til, at en våben-producent begynder at kommunikere, hvor god den er ved børn »Det er sjældent, en reklame kan få mit pis i kog.

Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene?

Men den nye kampagne fra Danske Bank er simpelthen som at blive sparket i kuglerne«. Sådan skrev en bruger på Danske Banks Facebookside i tirsdags. Er Google vor tids encyklopædister? 10.01.2012 | Peder Holm-Pedersen Foto: Roar lava paaske I 1745 påbegyndte den franske oplysningsmand Denis Diderot og matematikeren d’Alembert arbejdet med at skabe det, der siden skulle blive et af oplysningstidens kendteste værker: Den Store Franske Encyklopædi – eller som den retteligt hed: ”Encyklopedi, eller kritisk ordbog, over videnskaberne, kunstnerne og håndværkene”. 20 år senere, i 1765, forelå 17 bind med artikler om alt fra A til Z – og i årene efter fulgte yderligere 11 bind med illustrationer.

Er Google vor tids encyklopædister?

Visionen for det enorme værk var klar: Frugterne af oplysningstidens videnskabelige erkendelser og kritiske tænkning skulle gøres tilgængelig for folk, så de kunne bygge deres liv på selvstændig tænkning i stedet for overtro, fordomme og blind konservatisme. In the Grip of the Internet Monopolists. Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium?

Niklas Luhmann.

Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium?

Foto: Uni Bielefeld ? : Herr Luhmann, wie beurteilen Sie die zukünftige Entwicklung der Massenmedien? Niklas Luhmann: Wenn man Massenmedien definiert als eine technisch einseitige Kommunikation, dann sehe ich nichts, was sich wesentlich ändern könnte. Social epistemology. Is a broad set of approaches to the study of knowledge , all of which construe human knowledge as a collective achievement.

Social epistemology

Another way of positioning social epistemology is as the study of the social dimensions of knowledge. [ 1 ] One of the enduring difficulties with defining social epistemology is defining what knowledge means in this context. There is also a challenge in arriving at a definition of social which satisfies academics from different disciplines. [ 2 ] Social epistemologists may be found working in many of the disciplines of the humanities and social sciences , most commonly in philosophy and sociology . LA · En literair Anmeldelse. Opgaven er atter her, efter hvad jeg har forstaaet, i en almindeligere Betragtning, der er i Novellens critiske Tjeneste, at avancere netop de Momenter, som Forfatteren med novellistisk Kunst har gjengivet.

LA · En literair Anmeldelse

Nutiden er væsentligen den forstandige, den reflecterende, den lidenskabsløse, den flygtigt i Begeistring opblussende og kløgtigt i Indolents udhvilende. Dersom man, ligesom man har det i Forhold til Forbrugen af Brændeviin o. s. v., havde Tabeller over Forbrugen af Forstand fra Generation til Generation: saa vilde man forbauses ved at see, hvilken uhyre Qvantitet der nuomstunder forbruges, hvilket Qvantum af Betænkninger og Overveielser og Hensyn selv en privatiserende lille Familie bruger, om den dog har sit rigelige Udkomme, hvilket Qvantum endog Børn og Ungdommen bruger, thi som Børne-Korstoget ligner Middelalderen, saa ligner Børne-Klogskaben Nutiden.

Artikler om Kollaboration

Is Wikipedia going commercial? When it began 11 years ago, Wikipedia represented utopian ideals: power dispersed more evenly than any democracy, participation open to anyone and work done solely for the promotion of knowledge.

Is Wikipedia going commercial?

But utopian ideals often become diluted when put into practice on a large scale and inevitably fail. Today, to the dismay of many die-hard Wikipedians — the tenacious, voluntary editors who are the site’s backbone — the site also attracts profit-seeking writers. One such writer is Soraya Field Fiorio, a 27-year-old entertainment-relations consultant who has a sideline in writing commissioned Wikipedia articles for musicians and writers. “Just like when I write press releases, clients say, ‘I want this. Medical Videos - Free Online Medical Videos, Health, Images, Audios- Alan Turing. Alan Mathison Turing, OBE, FRS (/ˈtjʊərɪŋ/ TEWR-ing; 23 June 1912 – 7 June 1954) was a British mathematician, logician, cryptanalyst, computer scientist and philosopher.

Alan Turing

He was highly influential in the development of computer science, providing a formalisation of the concepts of "algorithm" and "computation" with the Turing machine, which can be considered a model of a general purpose computer.[2][3][4] Turing is widely considered to be the father of theoretical computer science and artificial intelligence.[5] During World War II, Turing worked for the Government Code and Cypher School (GC&CS) at Bletchley Park, Britain's codebreaking centre. For a time he led Hut 8, the section responsible for German naval cryptanalysis.

He devised a number of techniques for breaking German ciphers, including improvements to the pre-war Polish bombe method, an electromechanical machine that could find settings for the Enigma machine. Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne. Man behøver ikke pakke bøgerne ind. Der er ikke længere bøger med overstregninger og kruseduller fra tidligere elever. Tasken tynger ikke ryggen, når man skal til og fra skole. - Vi lever i en tid som skaper brutalitet. I en tid som nok bare tilsynelatende er uten grenser, spør hun: Hvordan dannes det i dag helt nye grenser, på kryss og tvers av de gamle landegrensene?

Ja, hvordan oppstår det helt nye rom der ellers avmektige plutselig kan få makt? Og hvordan blir de fysiske stedene viktige igjen i en så digitalt basert tid som vår? Det nye London. Consortium of Colleges Takes Online Education to New Level - NYTimes.com. Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu. Det begyndte med en e-mail i din indbakke: »(Navn på gammel skolekammerat, du egentlig aldrig brød dig om) invited you to join Facebook.« »Hvad i alverden er Facebook? « tænkte du. Nå – lige der var Facebook i hvert fald en tiltrængt overspringshandling, så du bed på. Snart loggede du dog af igen og glemte alt om det. Så meget var der jo ikke at foretage sig på Facebook, dengang i den tidlige begyndelse.

Men allerede et par måneder senere var Facebook blevet noget, alle talte om. Ullshit med bullshit - Kommentarer. Så tuller der talentløse mennesker med ph.d. omkring på universiteterne; endda flere og flere, som årene går. Pligtskyldigt gør de, hvad der er blevet sagt, for sådan er de steget så højt i de akademiske grader. Men forskere: det er de ikke. Nu har uddannelsesminister Morten Øster­gaard lagt navn til den tanke fra sit korporativistiske forskningsbureaukrati, at man ikke mere skal udvælge vindere, men udfordringer. Fem er det blevet til: grøn økonomi. Højteknologi/innovations-kapacitet. Biomasse til energi har stort potentiale. Det er vigtigt, at vi skelner mellem den biomasseudnyttelse, der sikrer bæredygtige løsninger, og den biomasseudnyttelse vi skal holde os fra, da den i bedste fald ikke gavner noget. (Foto: Colourbox) Biomasse er i dag langt den største kilde til vedvarende energi både i Danmark og globalt.

Brugerne: Forskere skal bestemme over forskningen. NZ2007 - Bioinnovation i praksis. Scientific social networks are the future of science | @ccess. The Social Media Philosophy Project. Google Image Result for. The Global Superorganism: An Evolutionary-cybernetic Model of the Emerging Network Society. Google Image Result for. Netværksforedrag (in Danish) Lederskabets pris. Innovationsstrategien - Uddannelsesministeriet. Novozymes' VOICE-model revurderet | Jens Holm-Christensen. Philosophy & Technology. Tidsskriftet Antropologi – Københavns Universitet.

Tidsskrift for idéhistorie. Semikolon - Tidsskrift for Idéhistorie, Semiotik og Filosofi.