background preloader

Articles

Facebook Twitter

Hvad skal vi med humanister i en krisetid? En af nyhederne d. 5.1.2013 var tidligere vismand og nu direktør i KORA, Pr. Jan Rose Skaksens, udtalelse i JyllandsPosten om, at studerende, der tog såkaldte ”brødløse uddannelser” skulle straffes på SUen. ”Samfundet er i krise” udtalte han ”Vi mangler vækst både i det private og det offentlige, og i den situation bør vi i endnu højere grad få de unge til at tage uddannelser, der skaber værdi” sagde han. Dansk Erhvervs forsknings- og uddannelsespolitiske chef, Jannik Schack Lindemann, fulgte op og fremførte at det med at læse italiensk ikke førte til villa, vovse og stor bil, men at samfundet havde brug for, at der blev satset på andre uddannelser. De unge skulle ikke ensidigt vælge uddannelse af lyst. Italiensk er, som de fleste vil vide det, et humanistisk fag, og de fleste vil sikkert have tænkt ”humaniora” som det sorte får i uddannelsesflokken, som der blev henvist til i debatten som mindre værdifuldt.

Men har humanister innovativ værdi? Om humanister har samfundsmæssig værdi? Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools. The past year gives one the suspicion that American society is dysfunctional. Our Congress is useless, our institutions inept. Faced with the terror of existence, young men like Adam Lanza react with violence. Faced with manageable problems such as a "fiscal cliff," our democracy self-destructs. Anger is everywhere; understanding is nowhere. Although a democratic society cannot function unless its citizens are able to rationally debate one another, rationality is missing from American politics. We assail our political enemies with intractable opinions and self-righteous anger.

An ugly bitterness pervades everything. It seems to me that this dysfunctional political dialogue, which stems from the iron certainty we grant our opinions, is the most pressing problem confronting 21st century America. This raises the question: How can we solve this crisis? Why philosophy? Indeed, philosophy can do a great deal to lessen the anger that is growing like a cancerous tumor in modern America.

Us Now : watch the film. Redwashing er den nye k-trend | Timme Bisgaard Munk. Altså at virksomheder sælger sig på at være sociale, samfundsgavnlige og fællesskabsorienterede uden at det har hold i virkeligheden. At de så at sige vasker sig i rød maling, så de på den tynde overflade virker mere sociale og fællesskabsorienterede. Redwashing handler så om at vaske sorte virksomheders penge røde. Nu er klima og bæredygtighed gået af mode. Folk er ligeglade, fordi den øjeblikkelige mangel på penge og resurser er vigtigere end hensynet til fremtiden og kommende generationer.

Krisen har gjort os mere fællesskabsorienterede og mere opmærksomme på asocial adfærd såsom grådighed, egoisme og frås. Redwashing er derfor ikke blot et nyt ord for CSR, for der er langt mere politik og profit i det. Det nye skoleeksempel på redwashing som gør galt – meget galt Alle elskede Gorbatjovs glasnost-bevægelse, og det fik reklamebranchen meget uskyldig sjov ud af dengang Kommunikationsbranchen har i årtier leget med revolutionen.

Redwashing er derimod af nyere dato. Proces og kun proces. Meget mere Mensch | Redaktionen Kforum. Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene? Det svarer til, at en våben-producent begynder at kommunikere, hvor god den er ved børn »Det er sjældent, en reklame kan få mit pis i kog. Men den nye kampagne fra Danske Bank er simpelthen som at blive sparket i kuglerne«. Sådan skrev en bruger på Danske Banks Facebookside i tirsdags. Opbakningen til indlægget voksede med lynende hast, og fredag havde 10.000 tilkendegivet, at de ’synes godt om’ indlægget, der fortsatte: »Hallo, banktyper, vil I have os til at tro, at I nu vil være en slags samfundsgavnlig institution frem for en indtjeningsfokuseret forretning? Anledningen til, at bankkunder er røget op i det røde felt både på Facebook og Twitter, er, at Danske Bank har relanceret sig selv under parolen: A New Normal demands New Standards.

Bruger Occupy-bevægelsen Den akkompagnerende reklamekampagne viser stenkastende unge, smeltende isbjerge og ikke mindst demonstranter fra Occupy Wall Street. Occupybevægelsen har fabrikeret en svarvideo på YouTube: Men hvad er det, I gerne vil? Er Google vor tids encyklopædister? In the Grip of the Internet Monopolists. Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium? Social epistemology.

Is a broad set of approaches to the study of knowledge , all of which construe human knowledge as a collective achievement. Another way of positioning social epistemology is as the study of the social dimensions of knowledge. [ 1 ] One of the enduring difficulties with defining social epistemology is defining what knowledge means in this context. There is also a challenge in arriving at a definition of social which satisfies academics from different disciplines. [ 2 ] Social epistemologists may be found working in many of the disciplines of the humanities and social sciences , most commonly in philosophy and sociology .

In addition to marking a distinct movement in traditional, analytic epistemology , social epistemology is associated with the interdisciplinary field of Science and Technology Studies (STS). [ edit ] The emergence of social epistemology The term "social epistemology" was first used by the library scientists Margaret Egan and Jesse Shera in the 1950s. . [ edit ] See also. LA · En literair Anmeldelse. Opgaven er atter her, efter hvad jeg har forstaaet, i en almindeligere Betragtning, der er i Novellens critiske Tjeneste, at avancere netop de Momenter, som Forfatteren med novellistisk Kunst har gjengivet. Nutiden er væsentligen den forstandige, den reflecterende, den lidenskabsløse, den flygtigt i Begeistring opblussende og kløgtigt i Indolents udhvilende. Dersom man, ligesom man har det i Forhold til Forbrugen af Brændeviin o. s. v., havde Tabeller over Forbrugen af Forstand fra Generation til Generation: saa vilde man forbauses ved at see, hvilken uhyre Qvantitet der nuomstunder forbruges, hvilket Qvantum af Betænkninger og Overveielser og Hensyn selv en privatiserende lille Familie bruger, om den dog har sit rigelige Udkomme, hvilket Qvantum endog Børn og Ungdommen bruger, thi som Børne-Korstoget ligner Middelalderen, saa ligner Børne-Klogskaben Nutiden.

Mon der er et Menneske mere, der blot eengang gjør en gevaltig Dumme|69streg?

Artikler om Kollaboration

Is Wikipedia going commercial? When it began 11 years ago, Wikipedia represented utopian ideals: power dispersed more evenly than any democracy, participation open to anyone and work done solely for the promotion of knowledge. But utopian ideals often become diluted when put into practice on a large scale and inevitably fail. Today, to the dismay of many die-hard Wikipedians — the tenacious, voluntary editors who are the site’s backbone — the site also attracts profit-seeking writers. One such writer is Soraya Field Fiorio, a 27-year-old entertainment-relations consultant who has a sideline in writing commissioned Wikipedia articles for musicians and writers. “Just like when I write press releases, clients say, ‘I want this. I don’t want that.’ So it’s really part of a promotional package,” she said. Having commissioned articles on Wikipedia dilutes one of the last respites from commercialization on the Internet.

Jimmy Wales, founder of Wikipedia, came out against paid editing. Medical Videos - Free Online Medical Videos, Health, Images, Audios- Alan Turing. Alan Mathison Turing, OBE, FRS (/ˈtjʊərɪŋ/ TEWR-ing; 23 June 1912 – 7 June 1954) was a British mathematician, logician, cryptanalyst, philosopher, pioneering computer scientist, mathematical biologist, and marathon and ultra distance runner. He was highly influential in the development of computer science, providing a formalisation of the concepts of "algorithm" and "computation" with the Turing machine, which can be considered a model of a general purpose computer.[2][3][4] Turing is widely considered to be the father of theoretical computer science and artificial intelligence.[5] During World War II, Turing worked for the Government Code and Cypher School (GC&CS) at Bletchley Park, Britain's codebreaking centre.

For a time he led Hut 8, the section responsible for German naval cryptanalysis. After the war, he worked at the National Physical Laboratory, where he designed the ACE, among the first designs for a stored-program computer. Early life and career[edit] Cryptanalysis[edit] Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne. Man behøver ikke pakke bøgerne ind. Der er ikke længere bøger med overstregninger og kruseduller fra tidligere elever. Tasken tynger ikke ryggen, når man skal til og fra skole. Sådan bliver den virkelighed, der møder de nye elever i 1.g, når de i morgen starter på Ørestad Gymnasium.

Fra dette skoleår er gymnasiet 100 procent digitalt. Bruger iPad til forsøg Skolen har i foråret testet ideen på to gymnasieklasser, og det har der været stor succes med. Det fortæller Mikael Haugbølle, der i morgen fortsætter gymnasielivet i 2. g og i foråret var med til at gemme bøgerne væk og bruge den bærbare og en tablet. »Det er befriende kun at skulle have iPad'en med«, siger Mikael Haugbølle. »Det fungerer især godt i de naturvidenskabelige fag, fordi man kan have iPad'en med i forsøgslokalet, når man laver forsøg. Dumt at glemme iPad Når der står matematik på skemaet, er det også nødvendigt at stoppe en traditionel lommeregner i tasken.

LÆS MEREE-bøger sælger bedre end indbundne bøger i USA. - Vi lever i en tid som skaper brutalitet. I en tid som nok bare tilsynelatende er uten grenser, spør hun: Hvordan dannes det i dag helt nye grenser, på kryss og tvers av de gamle landegrensene? Ja, hvordan oppstår det helt nye rom der ellers avmektige plutselig kan få makt? Og hvordan blir de fysiske stedene viktige igjen i en så digitalt basert tid som vår? Det nye London Aftenposten er i en kjempeleilighet i en gammel fabrikkbygning, et nedlagt trykkeri, på Saffron Hill ved Clerkenwell og Farringdon i det østlige London.

Saskia Sassen og mannen, Richard Sennett, kjøpte før noen andre flyttet inn hit. - I dag ville vi ikke hatt råd, sier hun. Sennett, som rusler rundt oss i leiligheten, er selv en av verdens fremste sosiologer. Men la oss gå fra det konkrete og hverdagslige til temaet for denne internasjonale intervjuserien, nemlig «En verden i endring»: - Det skjer en friere flyt av mennesker, kapital og tjenester enn noen gang før.

. - Nettopp. Det er nødvendig å spørre: Kan denne makten styre sin egen makt? - Noe sånt. Consortium of Colleges Takes Online Education to New Level - NYTimes.com. Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu. Det begyndte med en e-mail i din indbakke: »(Navn på gammel skolekammerat, du egentlig aldrig brød dig om) invited you to join Facebook.« »Hvad i alverden er Facebook? « tænkte du. Nå – lige der var Facebook i hvert fald en tiltrængt overspringshandling, så du bed på. Snart loggede du dog af igen og glemte alt om det. Så meget var der jo ikke at foretage sig på Facebook, dengang i den tidlige begyndelse.

Men allerede et par måneder senere var Facebook blevet noget, alle talte om. Du havde fået en ny hobby. Et par gange dagligt loggede du nemlig ind på facebook.com fra din computer for at se, om der skulle være kommet en ny friend request. Og de få sekunder fra du opdagede en ny venneanmodning, til du fik set, hvem den var fra, var frydefulde og løfterige. Facebook-pusher Facebook blev snart en tumleplads for de sprogsmarte, som skrev vittige statusopdateringer i tredjeperson: »Anders Colding-Jørgensen er ikke nær så selvglad, som de fleste andre ville være i hans sted«. Lækker-syndigt. Ullshit med bullshit - Kommentarer. Så tuller der talentløse mennesker med ph.d. omkring på universiteterne; endda flere og flere, som årene går. Pligtskyldigt gør de, hvad der er blevet sagt, for sådan er de steget så højt i de akademiske grader. Men forskere: det er de ikke. Nu har uddannelsesminister Morten Øster­gaard lagt navn til den tanke fra sit korporativistiske forskningsbureaukrati, at man ikke mere skal udvælge vindere, men udfordringer.

Fem er det blevet til: grøn økonomi. Højteknologi/innovations-kapacitet. Sundhed/Livskvalitet. Kompetence/sammenhængskraft og effektivitet/konkurrencedygtighed. Vil det føre til mere god forskning? Biomasse til energi har stort potentiale. Det er vigtigt, at vi skelner mellem den biomasseudnyttelse, der sikrer bæredygtige løsninger, og den biomasseudnyttelse vi skal holde os fra, da den i bedste fald ikke gavner noget. (Foto: Colourbox) Biomasse er i dag langt den største kilde til vedvarende energi både i Danmark og globalt. Vi får i Danmark over fire gange så meget energi fra biomasse som fra vind.

Men biomasseudnyttelsen er også meget diskuteret. Den ene dag bringes den til torvs som et bæredygtigt bidrag til at fortrænge forbruget af fossil energi og mindske klimaændringerne – og den næste dag er bioenergi en molbohistorie, hvor vi ødelægger mere end vi gavner ved at trampe rundt i økosystemerne for at udnytte biomassen. Tæt kobling til andre fremtidige udfordringer Begge versioner er rigtige for specifikke typer biomasse. Det betyder også, at der ikke er noget enkelt svar på, om bioenergi er godt eller skidt – det er både og. Molboløsninger bør stoppes Dårlige løsninger skaber enorm kulstofgæld Biogas – både godt og skidt. Brugerne: Forskere skal bestemme over forskningen. Forskerne skal bestemme, hvad de forsker i, mener et udsnit af Videnskab.dk's brugere.

Men faktisk kan både forskere og borgere få gavn af, at forskerne går i dialog med befolkningen. Borgerne ligger nemlig inde med brugbar viden om, hvor skoen reelt trykker i samfundet. (Foto: Colourbox) Tidligere på året bad Videnskab.dk vores brugere om hjælp til at besvare spørgsmål om, hvilke betingelser forskningen skal foregå under. Nu er stemmerne talt op. Til spørgsmålet: ’Hvem skal efter din mening have størst indflydelse på, hvad der skal forskes i? • Forskerne 81,7 procent • Befolkningen 27 procent • Politikerne 14 procent • Virksomhederne 11,9 procent • Interesseorganisationerne 8,5 procent 578 har besvaret spørgsmålet, og der var mulighed for at give flere svar.

Bred enighed om, at forskerne ved bedst Fakta Konferencen ’Science in Dialogue’ starter i dag på Syddansk Universitet. Formålet med den tre dage lange konference er at forbedre dialogen mellem forskerne og samfundet. NZ2007 - Bioinnovation i praksis. I 2007 lancerede Novozymes 10 nye produkter, der alle er eksempler på, hvordan bioinnovation kan hjælpe industrien med at leve op til tidens krav. Producenter over hele kloden bliver mødt med stadig større krav fra omverdenen. Uanset om man er tekstilfabrikant i Kina, bioethanolproducent i USA eller ejer af et bryggeri i Østeuropa, skal man udvikle bedre produkter hurtigere, billigere og smartere end konkurrenterne.

Og i løbet af de senere år er endnu et krav kommet til: Produkter og produktion bliver i stigende grad vurderet i forhold til deres miljøvenlighed. Novozymes’ bioinnovation gør det muligt for vores kunder og samarbejdspartnere at leve op til alle disse krav ved at benytte sig af nye og mere effektive biotekbaserede processer frem for de traditionelle industrielle metoder. Dermed udfordrer Novozymes konventioner og skaber værdi – både for vores kunder og for verden generelt.

I 2007 lancerede Novozymes 10 nye produkter – flere end vi nogensinde før har lanceret på et enkelt år. Scientific social networks are the future of science | @ccess. The Social Media Philosophy Project. Google Image Result for. The Global Superorganism: An Evolutionary-cybernetic Model of the Emerging Network Society. Google Image Result for. Netværksforedrag (in Danish)

Lederskabets pris. Innovationsstrategien - Uddannelsesministeriet. Novozymes' VOICE-model revurderet | Jens Holm-Christensen. Philosophy & Technology. Tidsskriftet Antropologi – Københavns Universitet. Tidsskrift for idéhistorie. Semikolon - Tidsskrift for Idéhistorie, Semiotik og Filosofi.