Articles

Facebook Twitter

Hvad skal vi med humanister i en krisetid? En af nyhederne d. 5.1.2013 var tidligere vismand og nu direktør i KORA, Pr.

Hvad skal vi med humanister i en krisetid?

Jan Rose Skaksens, udtalelse i JyllandsPosten om, at studerende, der tog såkaldte ”brødløse uddannelser” skulle straffes på SUen. ”Samfundet er i krise” udtalte han ”Vi mangler vækst både i det private og det offentlige, og i den situation bør vi i endnu højere grad få de unge til at tage uddannelser, der skaber værdi” sagde han. Dansk Erhvervs forsknings- og uddannelsespolitiske chef, Jannik Schack Lindemann, fulgte op og fremførte at det med at læse italiensk ikke førte til villa, vovse og stor bil, men at samfundet havde brug for, at der blev satset på andre uddannelser. Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools.

Us Now : watch the film. Redwashing er den nye k-trend. Altså at virksomheder sælger sig på at være sociale, samfundsgavnlige og fællesskabsorienterede uden at det har hold i virkeligheden.

Redwashing er den nye k-trend

At de så at sige vasker sig i rød maling, så de på den tynde overflade virker mere sociale og fællesskabsorienterede. Redwashing handler så om at vaske sorte virksomheders penge røde. Redaktionen Kforum. Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene? Det svarer til, at en våben-producent begynder at kommunikere, hvor god den er ved børn »Det er sjældent, en reklame kan få mit pis i kog.

Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene?

Men den nye kampagne fra Danske Bank er simpelthen som at blive sparket i kuglerne«. Sådan skrev en bruger på Danske Banks Facebookside i tirsdags. Er Google vor tids encyklopædister? 10.01.2012 | Peder Holm-Pedersen Foto: Roar lava paaske I 1745 påbegyndte den franske oplysningsmand Denis Diderot og matematikeren d’Alembert arbejdet med at skabe det, der siden skulle blive et af oplysningstidens kendteste værker: Den Store Franske Encyklopædi – eller som den retteligt hed: ”Encyklopedi, eller kritisk ordbog, over videnskaberne, kunstnerne og håndværkene”. 20 år senere, i 1765, forelå 17 bind med artikler om alt fra A til Z – og i årene efter fulgte yderligere 11 bind med illustrationer.

Er Google vor tids encyklopædister?

Visionen for det enorme værk var klar: Frugterne af oplysningstidens videnskabelige erkendelser og kritiske tænkning skulle gøres tilgængelig for folk, så de kunne bygge deres liv på selvstændig tænkning i stedet for overtro, fordomme og blind konservatisme. In the Grip of the Internet Monopolists. Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium? Social epistemology. LA · En literair Anmeldelse. Opgaven er atter her, efter hvad jeg har forstaaet, i en almindeligere Betragtning, der er i Novellens critiske Tjeneste, at avancere netop de Momenter, som Forfatteren med novellistisk Kunst har gjengivet.

LA · En literair Anmeldelse

Nutiden er væsentligen den forstandige, den reflecterende, den lidenskabsløse, den flygtigt i Begeistring opblussende og kløgtigt i Indolents udhvilende. Dersom man, ligesom man har det i Forhold til Forbrugen af Brændeviin o. s. v., havde Tabeller over Forbrugen af Forstand fra Generation til Generation: saa vilde man forbauses ved at see, hvilken uhyre Qvantitet der nuomstunder forbruges, hvilket Qvantum af Betænkninger og Overveielser og Hensyn selv en privatiserende lille Familie bruger, om den dog har sit rigelige Udkomme, hvilket Qvantum endog Børn og Ungdommen bruger, thi som Børne-Korstoget ligner Middelalderen, saa ligner Børne-Klogskaben Nutiden.

Artikler om Kollaboration

Is Wikipedia going commercial? Medical Videos - Free Online Medical Videos, Health, Images, Audios- Alan Turing. Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne. Man behøver ikke pakke bøgerne ind.

Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne

Der er ikke længere bøger med overstregninger og kruseduller fra tidligere elever. Tasken tynger ikke ryggen, når man skal til og fra skole. - Vi lever i en tid som skaper brutalitet. Consortium of Colleges Takes Online Education to New Level - NYTimes.com. Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu. Det begyndte med en e-mail i din indbakke: »(Navn på gammel skolekammerat, du egentlig aldrig brød dig om) invited you to join Facebook.« »Hvad i alverden er Facebook?

Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu

« tænkte du. Nå – lige der var Facebook i hvert fald en tiltrængt overspringshandling, så du bed på. Snart loggede du dog af igen og glemte alt om det. Så meget var der jo ikke at foretage sig på Facebook, dengang i den tidlige begyndelse. Men allerede et par måneder senere var Facebook blevet noget, alle talte om. Ullshit med bullshit - Kommentarer. Så tuller der talentløse mennesker med ph.d. omkring på universiteterne; endda flere og flere, som årene går.

ullshit med bullshit - Kommentarer

Pligtskyldigt gør de, hvad der er blevet sagt, for sådan er de steget så højt i de akademiske grader. Men forskere: det er de ikke. Nu har uddannelsesminister Morten Øster­gaard lagt navn til den tanke fra sit korporativistiske forskningsbureaukrati, at man ikke mere skal udvælge vindere, men udfordringer. Fem er det blevet til: grøn økonomi. Højteknologi/innovations-kapacitet. Biomasse til energi har stort potentiale. Det er vigtigt, at vi skelner mellem den biomasseudnyttelse, der sikrer bæredygtige løsninger, og den biomasseudnyttelse vi skal holde os fra, da den i bedste fald ikke gavner noget.

Biomasse til energi har stort potentiale

(Foto: Colourbox) Biomasse er i dag langt den største kilde til vedvarende energi både i Danmark og globalt. Brugerne: Forskere skal bestemme over forskningen. Forskerne skal bestemme, hvad de forsker i, mener et udsnit af Videnskab.dk's brugere.

Brugerne: Forskere skal bestemme over forskningen

Men faktisk kan både forskere og borgere få gavn af, at forskerne går i dialog med befolkningen. Borgerne ligger nemlig inde med brugbar viden om, hvor skoen reelt trykker i samfundet. (Foto: Colourbox) NZ2007 - Bioinnovation i praksis. I 2007 lancerede Novozymes 10 nye produkter, der alle er eksempler på, hvordan bioinnovation kan hjælpe industrien med at leve op til tidens krav. Producenter over hele kloden bliver mødt med stadig større krav fra omverdenen. Uanset om man er tekstilfabrikant i Kina, bioethanolproducent i USA eller ejer af et bryggeri i Østeuropa, skal man udvikle bedre produkter hurtigere, billigere og smartere end konkurrenterne.

Og i løbet af de senere år er endnu et krav kommet til: Produkter og produktion bliver i stigende grad vurderet i forhold til deres miljøvenlighed. Scientific social networks are the future of science. The Social Media Philosophy Project. Google Image Result for. The Global Superorganism: An Evolutionary-cybernetic Model of the Emerging Network Society.

Google Image Result for. Netværksforedrag (in Danish) Lederskabets pris. Hvad er prisen for ar tiltrække de bedste talenter, de skarpeste medarbejdere og de dygtigste ledere? Fyringen af DONG´s topchef Anders Eldrup og udvalgte nøglemedarbejdere kan skade og forsinke selskabets ambitiøse satsning på vindenergi. Sagen kan samtidig få vidtrækkende konsekvenser for den måde, vi i Danmark i fremtiden taler om lederskab, lederlønninger og elite på. Dybest set handler sagen om, hvordan vi i Danmark behandler og belønner vore bedste talenter og ledere. Støder vi dem væk, kan Danmark blive et talentfattigere land. Hvad koster det at tiltrække de bedste talenter, de skarpeste medarbejdere og de dygtigste ledere? Innovationsstrategien - Uddannelsesministeriet. Her finder du aktuelle pressemeddelelser og nyheder på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Om aktuelt-siden Denne side viser pressemeddelelser og de vigtigste nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (i feltet 'Pressemeddelelser og udvalgte nyheder'). I feltet 'Pressemeddelelser fra styrelser og råd' listes pressemeddelelser, som styrelserne eller råd under Uddannelses- og Forskningsministeriet udsender. Novozymes' VOICE-model revurderet. Modellens tre overordnede områder med 16 underliggende discipliner og ca. 160 værktøjer. Læs Kforums intro til modellen i denne artikel fra 2007 Her fem år efter at Novozymes’ VOICE-model (Vehicle for Orchestering International Communication Excellence) blev hædret med Dansk Kommunikations Forenings kommunikationspris 2007 og siden den globalt anerkendte Gold-Quill-pris for strategisk kommunikation, må det være tid til at gøre status.

Philosophy & Technology. Tidsskriftet Antropologi – Københavns Universitet. Tidsskrift for idéhistorie. Semikolon - Tidsskrift for Idéhistorie, Semiotik og Filosofi.