background preloader

Articles

Facebook Twitter

Hvad skal vi med humanister i en krisetid? En af nyhederne d. 5.1.2013 var tidligere vismand og nu direktør i KORA, Pr.

Hvad skal vi med humanister i en krisetid?

Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools. The past year gives one the suspicion that American society is dysfunctional.

Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools

Our Congress is useless, our institutions inept. Faced with the terror of existence, young men like Adam Lanza react with violence. Faced with manageable problems such as a "fiscal cliff," our democracy self-destructs. Anger is everywhere; understanding is nowhere. Although a democratic society cannot function unless its citizens are able to rationally debate one another, rationality is missing from American politics. It seems to me that this dysfunctional political dialogue, which stems from the iron certainty we grant our opinions, is the most pressing problem confronting 21st century America. Us Now : watch the film. Redwashing er den nye k-trend. Redaktionen Kforum. Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene?

Det svarer til, at en våben-producent begynder at kommunikere, hvor god den er ved børn »Det er sjældent, en reklame kan få mit pis i kog.

Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene?

Men den nye kampagne fra Danske Bank er simpelthen som at blive sparket i kuglerne«. Sådan skrev en bruger på Danske Banks Facebookside i tirsdags. Er Google vor tids encyklopædister? 10.01.2012 | Peder Holm-Pedersen Foto: Roar lava paaske I 1745 påbegyndte den franske oplysningsmand Denis Diderot og matematikeren d’Alembert arbejdet med at skabe det, der siden skulle blive et af oplysningstidens kendteste værker: Den Store Franske Encyklopædi – eller som den retteligt hed: ”Encyklopedi, eller kritisk ordbog, over videnskaberne, kunstnerne og håndværkene”. 20 år senere, i 1765, forelå 17 bind med artikler om alt fra A til Z – og i årene efter fulgte yderligere 11 bind med illustrationer.

Er Google vor tids encyklopædister?

Visionen for det enorme værk var klar: Frugterne af oplysningstidens videnskabelige erkendelser og kritiske tænkning skulle gøres tilgængelig for folk, så de kunne bygge deres liv på selvstændig tænkning i stedet for overtro, fordomme og blind konservatisme. Mennesket skulle ud af sin selvforskyldte umyndiggørelse, som den tyske filosof Immanuel Kant senere formulerede oplysningstidens credo. I dag bruger vi ikke encyklopædier. Organisering er ikke uskyldig. In the Grip of the Internet Monopolists. Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium?

Niklas Luhmann.

Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium?

Social epistemology. Is a broad set of approaches to the study of knowledge , all of which construe human knowledge as a collective achievement. Another way of positioning social epistemology is as the study of the social dimensions of knowledge. [ 1 ] One of the enduring difficulties with defining social epistemology is defining what knowledge means in this context. There is also a challenge in arriving at a definition of social which satisfies academics from different disciplines. [ 2 ] Social epistemologists may be found working in many of the disciplines of the humanities and social sciences , most commonly in philosophy and sociology . In addition to marking a distinct movement in traditional, analytic epistemology , social epistemology is associated with the interdisciplinary field of Science and Technology Studies (STS). [ edit ] The emergence of social epistemology The term "social epistemology" was first used by the library scientists Margaret Egan and Jesse Shera in the 1950s.

. [ edit ] See also. LA · En literair Anmeldelse. Opgaven er atter her, efter hvad jeg har forstaaet, i en almindeligere Betragtning, der er i Novellens critiske Tjeneste, at avancere netop de Momenter, som Forfatteren med novellistisk Kunst har gjengivet.

LA · En literair Anmeldelse

Nutiden er væsentligen den forstandige, den reflecterende, den lidenskabsløse, den flygtigt i Begeistring opblussende og kløgtigt i Indolents udhvilende. Dersom man, ligesom man har det i Forhold til Forbrugen af Brændeviin o. s. v., havde Tabeller over Forbrugen af Forstand fra Generation til Generation: saa vilde man forbauses ved at see, hvilken uhyre Qvantitet der nuomstunder forbruges, hvilket Qvantum af Betænkninger og Overveielser og Hensyn selv en privatiserende lille Familie bruger, om den dog har sit rigelige Udkomme, hvilket Qvantum endog Børn og Ungdommen bruger, thi som Børne-Korstoget ligner Middelalderen, saa ligner Børne-Klogskaben Nutiden.

Artikler om Kollaboration

Is Wikipedia going commercial? When it began 11 years ago, Wikipedia represented utopian ideals: power dispersed more evenly than any democracy, participation open to anyone and work done solely for the promotion of knowledge.

Is Wikipedia going commercial?

But utopian ideals often become diluted when put into practice on a large scale and inevitably fail. Medical Videos - Free Online Medical Videos, Health, Images, Audios- Alan Turing. Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne. Man behøver ikke pakke bøgerne ind.

Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne

- Vi lever i en tid som skaper brutalitet. Consortium of Colleges Takes Online Education to New Level - NYTimes.com. Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu. Det begyndte med en e-mail i din indbakke: »(Navn på gammel skolekammerat, du egentlig aldrig brød dig om) invited you to join Facebook.« »Hvad i alverden er Facebook?

Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu

« tænkte du. Nå – lige der var Facebook i hvert fald en tiltrængt overspringshandling, så du bed på. Snart loggede du dog af igen og glemte alt om det. Ullshit med bullshit - Kommentarer. Så tuller der talentløse mennesker med ph.d. omkring på universiteterne; endda flere og flere, som årene går.

ullshit med bullshit - Kommentarer

Pligtskyldigt gør de, hvad der er blevet sagt, for sådan er de steget så højt i de akademiske grader. Men forskere: det er de ikke. Nu har uddannelsesminister Morten Øster­gaard lagt navn til den tanke fra sit korporativistiske forskningsbureaukrati, at man ikke mere skal udvælge vindere, men udfordringer. Fem er det blevet til: grøn økonomi. Højteknologi/innovations-kapacitet. Biomasse til energi har stort potentiale. Det er vigtigt, at vi skelner mellem den biomasseudnyttelse, der sikrer bæredygtige løsninger, og den biomasseudnyttelse vi skal holde os fra, da den i bedste fald ikke gavner noget. (Foto: Colourbox) Biomasse er i dag langt den største kilde til vedvarende energi både i Danmark og globalt. Vi får i Danmark over fire gange så meget energi fra biomasse som fra vind. Men biomasseudnyttelsen er også meget diskuteret. Brugerne: Forskere skal bestemme over forskningen. Forskerne skal bestemme, hvad de forsker i, mener et udsnit af Videnskab.dk's brugere.

NZ2007 - Bioinnovation i praksis. I 2007 lancerede Novozymes 10 nye produkter, der alle er eksempler på, hvordan bioinnovation kan hjælpe industrien med at leve op til tidens krav. Producenter over hele kloden bliver mødt med stadig større krav fra omverdenen. Scientific social networks are the future of science. “@ccess to knowledge is a fundamental human right “ Peter Murray-Rust. The Social Media Philosophy Project. Google Image Result for. The Global Superorganism: An Evolutionary-cybernetic Model of the Emerging Network Society. Abstract The organicist view of society is updated by incorporating concepts from cybernetics, evolutionary theory, and complex adaptive systems. Global society can be seen as an autopoietic network of self-producing components, and therefore as a living system or ‘superorganism’. Google Image Result for. Netværksforedrag (in Danish)

Lederskabets pris. Hvad er prisen for ar tiltrække de bedste talenter, de skarpeste medarbejdere og de dygtigste ledere? Fyringen af DONG´s topchef Anders Eldrup og udvalgte nøglemedarbejdere kan skade og forsinke selskabets ambitiøse satsning på vindenergi. Innovationsstrategien - Uddannelsesministeriet. Her finder du aktuelle pressemeddelelser og nyheder på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Om aktuelt-siden Denne side viser pressemeddelelser og de vigtigste nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (i feltet 'Pressemeddelelser og udvalgte nyheder'). I feltet 'Pressemeddelelser fra styrelser og råd' listes pressemeddelelser, som styrelserne eller råd under Uddannelses- og Forskningsministeriet udsender. Listen 'Alle nyheder' rummer samtlige nyheder på samtlige fagområder.

Senest opdateret 04. februar 2014. Novozymes' VOICE-model revurderet. Modellens tre overordnede områder med 16 underliggende discipliner og ca. 160 værktøjer. Læs Kforums intro til modellen i denne artikel fra 2007 Her fem år efter at Novozymes’ VOICE-model (Vehicle for Orchestering International Communication Excellence) blev hædret med Dansk Kommunikations Forenings kommunikationspris 2007 og siden den globalt anerkendte Gold-Quill-pris for strategisk kommunikation, må det være tid til at gøre status. Philosophy & Technology. Copyright Information For Authors Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published before (except in form of an abstract or as part of a published lecture, review or thesis); that it is not under consideration for publication elsewhere; that its publication has been approved by all co-authors, if any, as well as – tacitly or explicitly – by the responsible authorities at the institution where the work was carried out.

Author warrants (i) that he/she is the sole owner or has been authorized by any additional copyright owner to assign the right, (ii) that the article does not infringe any third party rights and no license from or payments to a third party is required to publish the article and (iii) that the article has not been previously published or licensed. The author signs for and accepts responsibility for releasing this material on behalf of any and all co-authors. Author is requested to use the appropriate DOI for the article. Tidsskriftet Antropologi – Københavns Universitet. Tidsskrift for idéhistorie. Semikolon - Tidsskrift for Idéhistorie, Semiotik og Filosofi.