Articles

Facebook Twitter
Hvad skal vi med humanister i en krisetid? En af nyhederne d. 5.1.2013 var tidligere vismand og nu direktør i KORA, Pr. Jan Rose Skaksens, udtalelse i JyllandsPosten om, at studerende, der tog såkaldte ”brødløse uddannelser” skulle straffes på SUen. ”Samfundet er i krise” udtalte han ”Vi mangler vækst både i det private og det offentlige, og i den situation bør vi i endnu højere grad få de unge til at tage uddannelser, der skaber værdi” sagde han. Dansk Erhvervs forsknings- og uddannelsespolitiske chef, Jannik Schack Lindemann, fulgte op og fremførte at det med at læse italiensk ikke førte til villa, vovse og stor bil, men at samfundet havde brug for, at der blev satset på andre uddannelser. Hvad skal vi med humanister i en krisetid?
Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools Michael Shammas: For a Better Society, Teach Philosophy in High Schools The past year gives one the suspicion that American society is dysfunctional. Our Congress is useless, our institutions inept. Faced with the terror of existence, young men like Adam Lanza react with violence. Faced with manageable problems such as a "fiscal cliff," our democracy self-destructs. Anger is everywhere; understanding is nowhere. Although a democratic society cannot function unless its citizens are able to rationally debate one another, rationality is missing from American politics.
Us Now : watch the film
Altså at virksomheder sælger sig på at være sociale, samfundsgavnlige og fællesskabsorienterede uden at det har hold i virkeligheden. At de så at sige vasker sig i rød maling, så de på den tynde overflade virker mere sociale og fællesskabsorienterede. Redwashing handler så om at vaske sorte virksomheders penge røde. Redwashing er den nye k-trend | Timme Bisgaard Munk Redwashing er den nye k-trend | Timme Bisgaard Munk
Meget mere Mensch | Redaktionen Kforum
Det svarer til, at en våben-producent begynder at kommunikere, hvor god den er ved børn »Det er sjældent, en reklame kan få mit pis i kog. Men den nye kampagne fra Danske Bank er simpelthen som at blive sparket i kuglerne«. Sådan skrev en bruger på Danske Banks Facebookside i tirsdags. Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene? Vrede over reklame: Hallo banktyper, tror I, vi har glemt at I er überskurkene?
10.01.2012 | Peder Holm-Pedersen Foto: Roar lava paaske I 1745 påbegyndte den franske oplysningsmand Denis Diderot og matematikeren d’Alembert arbejdet med at skabe det, der siden skulle blive et af oplysningstidens kendteste værker: Den Store Franske Encyklopædi – eller som den retteligt hed: ”Encyklopedi, eller kritisk ordbog, over videnskaberne, kunstnerne og håndværkene”. 20 år senere, i 1765, forelå 17 bind med artikler om alt fra A til Z – og i årene efter fulgte yderligere 11 bind med illustrationer. Visionen for det enorme værk var klar: Frugterne af oplysningstidens videnskabelige erkendelser og kritiske tænkning skulle gøres tilgængelig for folk, så de kunne bygge deres liv på selvstændig tænkning i stedet for overtro, fordomme og blind konservatisme. Er Google vor tids encyklopædister? Er Google vor tids encyklopædister?
Updated Nov. 13, 2010 12:01 a.m. ET How hard would it be to go a week without Google? In the Grip of the Internet Monopolists In the Grip of the Internet Monopolists
Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium? Interview mit Niklas Luhmann: ?Das Internet ist kein Massenmedium? Niklas Luhmann. Foto: Uni Bielefeld ?: Herr Luhmann, wie beurteilen Sie die zukünftige Entwicklung der Massenmedien? Niklas Luhmann: Wenn man Massenmedien definiert als eine technisch einseitige Kommunikation, dann sehe ich nichts, was sich wesentlich ändern könnte.
is a broad set of approaches to the study of knowledge , all of which construe human knowledge as a collective achievement. Another way of positioning social epistemology is as the study of the social dimensions of knowledge. [ 1 ] One of the enduring difficulties with defining social epistemology is defining what knowledge means in this context. There is also a challenge in arriving at a definition of social which satisfies academics from different disciplines. [ 2 ] Social epistemologists may be found working in many of the disciplines of the humanities and social sciences , most commonly in philosophy and sociology . Social epistemology Social epistemology
LA · En literair Anmeldelse Opgaven er atter her, efter hvad jeg har forstaaet, i en almindeligere Betragtning, der er i Novellens critiske Tjeneste, at avancere netop de Momenter, som Forfatteren med novellistisk Kunst har gjengivet. Nutiden er væsentligen den forstandige, den reflecterende, den lidenskabsløse, den flygtigt i Begeistring opblussende og kløgtigt i Indolents udhvilende. Dersom man, ligesom man har det i Forhold til Forbrugen af Brændeviin o. s. v., havde Tabeller over Forbrugen af Forstand fra Generation til Generation: saa vilde man forbauses ved at see, hvilken uhyre Qvantitet der nuomstunder forbruges, hvilket Qvantum af Betænkninger og Overveielser og Hensyn selv en privatiserende lille Familie bruger, om den dog har sit rigelige Udkomme, hvilket Qvantum endog Børn og Ungdommen bruger, thi som Børne-Korstoget ligner Middelalderen, saa ligner Børne-Klogskaben Nutiden. LA · En literair Anmeldelse
Artikler om Kollaboration

Is Wikipedia going commercial? When it began 11 years ago, Wikipedia represented utopian ideals: power dispersed more evenly than any democracy, participation open to anyone and work done solely for the promotion of knowledge. But utopian ideals often become diluted when put into practice on a large scale and inevitably fail. Today, to the dismay of many die-hard Wikipedians — the tenacious, voluntary editors who are the site’s backbone — the site also attracts profit-seeking writers. One such writer is Soraya Field Fiorio, a 27-year-old entertainment-relations consultant who has a sideline in writing commissioned Wikipedia articles for musicians and writers. “Just like when I write press releases, clients say, ‘I want this. Is Wikipedia going commercial?
Medical Videos - Free Online Medical Videos, Health, Images, Audios-
Alan Mathison Turing, OBE, FRS (/ˈtjʊərɪŋ/ TEWR-ing; 23 June 1912 – 7 June 1954) was a British mathematician, logician, cryptanalyst, computer scientist and philosopher. He was highly influential in the development of computer science, providing a formalisation of the concepts of "algorithm" and "computation" with the Turing machine, which can be considered a model of a general purpose computer.[2][3][4] Turing is widely considered to be the father of theoretical computer science and artificial intelligence.[5] During World War II, Turing worked for the Government Code and Cypher School (GC&CS) at Bletchley Park, Britain's codebreaking centre. For a time he led Hut 8, the section responsible for German naval cryptanalysis. He devised a number of techniques for breaking German ciphers, including improvements to the pre-war Polish bombe method, an electromechanical machine that could find settings for the Enigma machine. Alan Turing
Gymnasium siger endegyldigt farvel til bøgerne Man behøver ikke pakke bøgerne ind. Der er ikke længere bøger med overstregninger og kruseduller fra tidligere elever. Tasken tynger ikke ryggen, når man skal til og fra skole.
I en tid som nok bare tilsynelatende er uten grenser, spør hun: Hvordan dannes det i dag helt nye grenser, på kryss og tvers av de gamle landegrensene? Ja, hvordan oppstår det helt nye rom der ellers avmektige plutselig kan få makt? Og hvordan blir de fysiske stedene viktige igjen i en så digitalt basert tid som vår? Det nye London - Vi lever i en tid som skaper brutalitet
Consortium of Colleges Takes Online Education to New Level - NYTimes.com
Jeg har ikke lagt et foto af min pik på Facebook... endnu Det begyndte med en e-mail i din indbakke: »(Navn på gammel skolekammerat, du egentlig aldrig brød dig om) invited you to join Facebook.« »Hvad i alverden er Facebook?« tænkte du. Nå – lige der var Facebook i hvert fald en tiltrængt overspringshandling, så du bed på. Snart loggede du dog af igen og glemte alt om det. Så meget var der jo ikke at foretage sig på Facebook, dengang i den tidlige begyndelse. Men allerede et par måneder senere var Facebook blevet noget, alle talte om.
ullshit med bullshit - Kommentarer Så tuller der talentløse mennesker med ph.d. omkring på universiteterne; endda flere og flere, som årene går. Pligtskyldigt gør de, hvad der er blevet sagt, for sådan er de steget så højt i de akademiske grader. Men forskere: det er de ikke. Nu har uddannelsesminister Morten Øster­gaard lagt navn til den tanke fra sit korporativistiske forskningsbureaukrati, at man ikke mere skal udvælge vindere, men udfordringer. Fem er det blevet til: grøn økonomi. Højteknologi/innovations-kapacitet.
Biomasse til energi har stort potentiale
Brugerne: Forskere skal bestemme over forskningen
NZ2007 - Bioinnovation i praksis
Scientific social networks are the future of science | @ccess
The Social Media Philosophy Project
Google Image Result for http://research.ncku.edu.tw/re/articles/e/20081003/images/080702003043Go0PGW.jpg
The Global Superorganism: An Evolutionary-cybernetic Model of the Emerging Network Society
Google Image Result for
Netværksforedrag (in Danish)
Lederskabets pris | Mandag Morgen
Innovationsstrategien - Uddannelsesministeriet
Novozymes' VOICE-model revurderet | Jens Holm-Christensen
Philosophy & Technology - incl. option to publish open access
Tidsskriftet Antropologi – Københavns Universitet
tidsskrift for idéhistorie
Semikolon - Tidsskrift for Idéhistorie, Semiotik og Filosofi