background preloader

Nematsalehi

Facebook Twitter

Nemat Salehi

It verktyg

Politiska Partier. Jan Lenander – Lärare är bra att ha, blogg. Login. Make mobile learning awesome!

Login

Student creation Share materials Free! Get our new app! Save time by using free lessons & activities created by educators worldwide! Be inspired! Combine digital content and your files to create a lesson Tes resources YouTube Links PDFs PowerPoint Word Doc Images Dropbox Google Drive. Feedback och enkla enkäter. BFL i undervisning – en metodöversikt. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning – en metodöversikt

Var är jag? Digitala lärmetoder - goeasy. BFL. Lenaandersson. Lenaandersson. BFL i undervisning – en metodöversikt. Forskning av och för lärare : 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap - Mikael Berg, Åsa Forsberg, Agneta Grönlund, Tobias Jansson, Jessica Jarhall - Bok (9789170634567. IKT och Demokratiuppdraget - konkret exempel! Demokratiuppdraget och IKT. Den svenska skolan har två uppdrag.

Demokratiuppdraget och IKT

Det första är demokrati uppdraget och det andra är kunskaps uppdraget. Detta inlägg kommer att ta fokus på demokrati uppdraget. Vad innebär till att börja med detta demokrati uppdrag och varför är det viktigt att arbeta med detta? Demokrati uppdraget handlar om att vi ska förmedla och förankra de demokratiska värdena och de mänskliga fri- och rättigheterna hos våra elever. Skollagen slår till exempel i 1 kap 5 § att: Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Moodle. Moduler Mediabird study notes Mediabird study notes är en modul i Moodle som innebär att eleverna hela tiden i Moodle miljön har ett anteckningsblock som de kan ta fram när de behöver det.

Moodle

De kan dessutom samarbeta med varandra i detta anteckningsblock. OU Blog.

Politiska Partier. Samhällskunskap – IKT-tips. Popular Applications By Category. Got it!

Popular Applications By Category

Like most websites AlternativeTo uses cookies for various features. We hope that is ok, otherwise feel free to disable cookies in your browser. More info. Skapa skrift. Remember everything with Evernote, Skitch and our other great apps. Manage your classroom with Smart Seat, the first iPhone seating chart. Manage your classes in the palm of your hand.

Manage your classroom with Smart Seat, the first iPhone seating chart

Engage students with the random student selector. Attendance has never been easier. Load student names using three options: from e-mail attachment, type in, or copy and paste. See our FAQ for more info.Drag and drop students to change seating arrangement.Choose how you want your seating chart to look: show student nicknames, full names, or photos plus nickname.View, export, and print PDF seating charts with options to include photos and reverse the perspective of the chart.

This will allow you to print out a seating chart from the students’ view.Record attendance by simply tapping on the student to mark Absent, Tardy, or Excused.

Samhällskunskap

Historia 1a1 2014. Få ut mer av Gapminder - 10 tips. Gapminder är en smått ovärderlig webbresurs för ämnen som matematik, SO och NO.

Få ut mer av Gapminder - 10 tips

Den är utarbetad på initiativ av Hans Rosling och kan beskrivas som en grafisk "tabellbok" där de statistiska uppgifterna och deras förändring över tid presenteras i form av färgkodade cirklar, som verkligen levandegör fakta och statistik om länders demografiska, ekonomiska och historiska utveckling (bland mycket annat!).

Gapminder har idag lanserat en uppfräschad version av sin sida och jag tänkte uppmärksamma det genom att tipsa om lite olika sätt att använda sidan i undervisningen. Visa en variabel åt gången. Lärare i samhällskunskap eller historia? Såhär tänker du! - Forskarbloggen. Ämneslärares uppfattningar om de ämnen de undervisar i kan sägas vara den gemensamma nämnaren för de två avhandlingar som detta inlägg kommer att handla om.

Lärare i samhällskunskap eller historia? Såhär tänker du! - Forskarbloggen

Den fösta utkom i slutet på förra året och heter ”Samhällslärares ämneskonceptioner”, skriven av Torbjörn Lindmark. I avhandlingen undersöker Lindmark hur samhällslärare utifrån skilda bakgrunder uppfattar ämnet och hur dessa skillnader också kommer att påverka undervisningen i klassrummet. Ett intressant resultat är att det finns en skillnad i hur lärarna ser på ämnet och hur undervisningen utformas. I en intervju med Skolporten svarar Lindmarker på frågan om vem som har nytta av resultaten på följande vis: Undervisning i historia och samhällskunskap, material och länkar. Stockholmskällans blogg. C-klassens So-blogg. Samhällskunskap. Samhällskunskap – IKT-tips.

Om tävlingsbidraget. Celsius-bloggen. Det här är vi – ekonomerna i första ring på Sveriges största idrottsgymnasium Celsiusskolan i Uppsala är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 1000 elever och personal. Skolan har inte mindre än 20 nationella idrottsutbildningar som är godkända av Skolverket och Riksidrottsförbundet. Det finns också lokala idrottsutbildningar för de elever som inte tänker elitsatsa full ut. Du kan också välja en intressant estetisk inriktning. Samhällskunskap. Samhällskunskap A.

Varför finns det kriminalitet i ett samhälle?

Samhällskunskap A

Ge minst fyra förklaringar och ge även relevanta förslag på lösningar. Varför finns det kriminalitet i ett samhälle? Reflex tar upp orsaker som alkohol och narkotika, arbetslöshet, främlingskap, uppfostran, psykiska sjukdomar, sociala villkor och socialt samt biologiskt arv. 4cl samhällsproblem, 2cl industrihistoria, några stänk kultur. Skaka och sila. Toppa med genus och en bit landsbygd. Njut i väl kylt cocktailglas.

Blogga – grundkurs. Starta upp en egen blogg för din klass eller enhet, vi använder oss av WordPress Datum och tid Torsdag den 3 april kl. 13.30-16.30 Plats.

Blogga – grundkurs