background preloader

Päihteet

Facebook Twitter

Liikaa pelissä - tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta. Liikaa pelissä - tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta Julkari JavaScript is disabled for your browser.

Liikaa pelissä - tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta

Some features of this site may not work without it. inShare0 Julkaisun pysyvä osoite on. Vähennä vähäsen - Opas alkoholinkäytön vähentäjälle. Vähennä vähäsen - Opas alkoholinkäytön vähentäjälle Julkari JavaScript is disabled for your browser.

Vähennä vähäsen - Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

Some features of this site may not work without it. Alkoholipolitiikalla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia - Tutkimustieto päätöksenteon tukena. Alkoholipolitiikalla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia - Tutkimustieto päätöksenteon tukena Julkari JavaScript is disabled for your browser.

Alkoholipolitiikalla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia - Tutkimustieto päätöksenteon tukena

Some features of this site may not work without it. inShare0 Julkaisun pysyvä osoite on. URN ISBN 978 952 302 628 5. 10 kysymystä ääritiukasta ehdotuksesta tupakkalaiksi: "Nähdään luusereiden touhuna" Alkoholijuomien kulutus. Tilastoraportti liitteineen Alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni vuonna 2014 Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 11,2 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutus

Kokonaiskulutus väheni 3,4 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 50,9 miljoonaa litraa. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni 9,1 litrasta 8,8 litraan sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2014. Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen rakenteessa on nähtävissä pientä muutosta viime vuosina. Tupakoinnin hintalappu yhteiskunnalle: 1,5 miljardia euroa - Tiedote. Tupakointi aiheuttaa haittaa terveydelle ja taloudelle monin eri tavoin.

Tupakoinnin hintalappu yhteiskunnalle: 1,5 miljardia euroa - Tiedote

Terveydenhuollon kuormittuminen, tulipalot, sairauspoissaolot, ennenaikaiset kuolemat sekä tulonsiirrot kuten sairauspäivärahat maksoivat vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 miljardia, arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa raportissa ”Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät”. Tupakoinnin välittömät kustannukset eli esimerkiksi terveydenhuollon menot ja tulipalot aiheuttivat vuonna 2012 noin 290 miljoonan euron kulut. Tupakoinnin aiheuttamat tulonsiirrot, kuten sairauspäivärahat, ovat yhteenlaskettuna noin 327 miljoonaa euroa. Välittömät taloudelliset haitat nousevat näin noin 617 miljoonaan euroon. Välilliset kustannukset vielä suuremmat Välillisissä kustannuksissa huomioidaan, kuinka paljon potentiaalista tuotantoa menetetään tupakoinnin vuoksi. Välillisiksi kustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 840–930 miljoonaa euroa.

Nuorten juominen vähenee – miksi? Viime viikolla julkaistun tuoreen kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että nuorten alkoholinkäytön laskeva trendi jatkuu edelleen.

Nuorten juominen vähenee – miksi?

Myös ESPAD, eurooppalainen koululaistutkimus päihteiden käytöstä, on tuottanut samanlaisia tuloksia: raittiiden nuorten määrä lisääntyy ja humala kuuluu yhä harvemman nuoren viikonlopunviettoon. Juomisen lisäksi on vähentynyt myös tupakointi. Alkoholin suosion vähenemiselle nuorten keskuudessa on esitetty monia mahdollisia syitä. Jaana Lähteenmaan (2007) mukaan kyseessä voi yksinkertaisesti olla palautumisliike, jolloin nuorten julkijuopottelu ja niin sanotut lapsijuopot 1990-luvulla olivat poikkeusilmiö, josta on nyt palattu takaisin kohtuullisempaan käyttöön. Toisen selitysmallin mukaan nuorilla on nykyisin muitakin ajanviettotapoja kuin juominen: esim. internet vie nykyisin huomattavan osan nuorten vapaa-ajasta. Kolmantena selitysmallina Lähteenmaa erottaa nuorisokulttuuriset muutokset. Uusi laki takaa vankemman perustan ehkäisevälle päihdetyölle.

Moni ehkäisevän päihdetyön toimija tuuletti viime maaliskuussa, kun sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti, että laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astuu voimaan vuoden lopussa.

Uusi laki takaa vankemman perustan ehkäisevälle päihdetyölle

Tieto uudesta laista vastasi myös monen asiantuntijan toiveeseen ehkäisevän päihdetyön ohjauksen jämäköittämisestä kunnissa. Uusi laki nostaa kunnat ehkäisevän päihdetyön keskiöön. Päihdelinkki > Testit. Joka kymmenes nuori ryyppää niin rajusti, että muisti menee. Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan alaikäiset tytöt juovat enemmän ja rajummin kuin samanikäiset pojat. - Niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa 16-vuotiaiden tyttöjen alkoholin käyttö ja humalajuominen on vähän yleisempää kuin samanikäisillä pojilla, sanoo väitöstutkija Hanna Samposalo.

Joka kymmenes nuori ryyppää niin rajusti, että muisti menee

Samposalon neljästä laajasta tutkimuksesta ja kyselystä kokoamat tiedot kertovat, että 12-vuotiaista suomalaisnuorista alkoholia on maistanut vain muutama prosentti. 16-vuotiaista nuorista yli 40 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä alkoholia vähintään kerran kuukaudessa. Alkoholin haitoista nuoret puhuvat lähes samalla lailla kuin aikuisetkin. - Kun nuoret kuvaavat omin sanoin haittoja, he kertovat, miten liiasta juomisesta tulee paha oli ja miten humalassa tulee tehtyä hölmöyksiä, joita kadutaan seuraavana päivänä.

Haitat kasautuvat rajusti ryyppääville Hanna Samposalon mielestä nuorten alkoholin käytössä hälyttävintä ovat suuret riskit, joita osa nuorista ottaa. Irti Huumeista ry. Kannabis. Uuden laillisen huumeen tuominen suomalaiseen kulttuurin toisi lisää ongelmia - Blogi. Erkki Vartiainen Kun Coloradon osavaltio Yhdysvalloissa päätti laillistaa kannabiksen myynnin viihdekäyttöön, Yhdysvaltojen presidentti Obama totesi, että kannabis ei ole alkoholia vaarallisempi.

Uuden laillisen huumeen tuominen suomalaiseen kulttuurin toisi lisää ongelmia - Blogi

Tämä on uutisoitu siten, että alkoholin laillisuutta ja haittojen määrää voitaisiin käyttää kannabiksen käytön perusteluna. Kuinka vaarallinen alkoholi sitten on? 1-2 prosenttia suomalaisista on alkoholisteja. 10-15 prosenttia suomalaisista on suurkuluttajia. Alkoholi aiheuttaa yli 3000 henkilön ennenaikaisen kuoleman vuosittain. Aika huonot perustelut kannabiksen käytölle. Kannabiksen vapauttaminen johtaisi vääjäämättömästi sen laajaan käyttöön ja lisäisi merkittävästi sosiaalisia ja kansanterveysongelmia sekä yhteiskunnallisia kustannuksia. Poreilua - Blogi. Kumpi voittaa, kun rahapelien yksinkertainen ja ihmismielen monimutkainen toimintalogiikka kohtaavat?

Poreilua - Blogi

Voiko sattumaa ennustaa? Miksi rahapelaajalla on usein huonoa tuuria? Miksi ihminen selittelee voittojen ja tappioiden johtuvan eri syistä? Miten ihminen onnistuu aina löytämään järkevää pelattavaa? Onko pelikone reilu, perustuuko se satunnaisuuteen? Kolumni: Addiktiot ovat korvikkeita hengen köyhyydelle - Jani Kaaron kolumnit - Tiede. Ajattelin tässä kolumnissa tarjoutua koekaniiniksi ihmiskokeeseen. Siinä minulle annetaan lääkärin valvonnassa aloittelijan annos heroiinia. Tämän lisäksi tarjoudun ottamaan heroiinia kliinisessä ympäristössä muutaman päivän peräkkäin ja lopettamaan yhtäkkiä. Haluan nimittäin tietää pitääkö lukemani paikkansa. Heroiinin vaikutuksia tutkittiin tieteen metodein 1920-luvulta 1960-luvulle, minkä jälkeen heroiinista tuli laitonta ja tutkimukset lopetettiin. Tutustuin näihin varhaisiin tutkimuksiin hiljattain, ja suhteessa siihen, mitä olen heroiinista lukenut ja kuullut, tuloksissa oli paljon nieltävää.

Parhaiten toteutetut kokeet suoritettiin Harvardin lääketieteellisessä koulussa 1960-luvun alussa. Tulokset olivat johdonmukaiset kautta linjan. Tavallisimmin raportoituja oireita olivat väsymys, sumuinen olo, huimaus, kutina ja pahoinvointi. Alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi viimeisen 12 kuukauden aikana. Väitös: Peli poikki –hoito-ohjelma tuo apua rahapelaamishäiriöön. Peli poikki -hoito-ohjelma toi apua pelihimon hallintaan, kasvatti rahapelaamisen kontrollia ja kohensi hoitoon osallistuneiden mielialaa.

Alkoholin kulutus ja pelaamisen seurannaisvaikutukset vähenivät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Sari Castrén tarkasteli väitöstyössään rahapelaamishäiriön esiintyvyyttä ja sen taustatekijöitä Suomessa sekä Peli poikki -hoito-ohjelman toimivuutta rahapelaamishäiriön hoidossa. Peli poikki -hoito-ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2007 lähtien ja se perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Ohjelma on internet-pohjainen ja koostuu asiakkaan oman opiskelun, työmateriaalien, nettifoorumin, kotitehtävien ja terapeutin kanssa käytävien puhelinkeskustelujen yhdistelmästä. Castrénin tutkimuksessa hoito-ohjelmaan osallistui noin 250 rahapelaamishäiriöstä kärsivää henkilöä. Rahapelaamishäiriössä on useita tyypillisiä oireita.

Pelaajalla saattaa olla myös toistuvia epäonnistuneita yrityksiä kontrolloida tai vähentää pelaamista tai lopettaa se. Tietoa ja apua lopettamiseen. Uuden laillisen huumeen tuominen suomalaiseen kulttuurin toisi lisää ongelmia - Blogi.