background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Omtalat.nu - allt det snackas om i sociala medier. 22 känslor som alla högstadielärare känner igen - amelia. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. ”Jag ser hur han formas efter något han inte begriper – könsrollen” Åsikter.

”Jag ser hur han formas efter något han inte begriper – könsrollen”

När min son var tre år gammal köpte vi hans första klänning. Det var på hans eget initiativ. Han frågade mig en morgon varför han inte hade någon, ”det är ju så fint!” , sa han, och vi gick genast till Myrorna där han fick välja fritt. Litteraturblogga. Filippa Mannerheim har i samarbete med Webbstjärnan tagit fram lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" som vänder sig till lärare på gymnasienivå som vill blogga om litteratur tillsammans med sina elever.

Litteraturblogga

Klicka på bilden nedan eller HÄR för att ladda hem pdf:en "Litteraturblogga med eleverna". Lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" vänder sig till lärare på gymnasienivå och går steg för steg igenom allt man behöver kunna när man ska börja litteraturblogga tillsammans med sina elever. Från hur du kommer igång med bloggen och skapar den rätta strukturen, via planering av litteraturprojektet, till elevuppgifter, bedömning och utvärdering. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Lärarbloggar

Idrott & hälsa. Svenska. Information About What Works Best For Learning. Effective%20Stats%20Hattie%20Research%20Ordered. What’s Lost as Handwriting Fades. Solkräm, med Rikard Wolff. Swedish version of Everybody's Free (To Wear Sunscreen). Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Terminsslut med QR-koder. Så var det dags för terminens sista lektion.

Terminsslut med QR-koder

Eleverna vill inte sitta inne längre. Jag vill inte kämpa med att få deras uppmärksamhet. Alla vill ut i solskenet. Jag vill ha en ordentlig utvärdering. Jag vill att de ska använda engelskan även sista lektionen. 1. När eleverna kommer till klassrummet kommer de mötas av det här dokumentet, uppkopierat i lagom många exemplar, med en av siffrorna inringad. 2. Eleverna ska nu lista ut var de olika QR-koderna är gömda på skolgården genom att följa det rim på engelska som är ledtråden. Close to the Birch Tree you’ll find the main gate, if you don’t find the question, ask your mate. Spelbaserat quiz att använda i klassrummet. Här kommer ännu en tjänst liknanade Socrative men lite mer flashigt och tilltalande för eleverna?

Spelbaserat quiz att använda i klassrummet

Kahoot är ett spelbaserat system vilket möjliggör för dina elever att svara på frågor i realtid tillsammans. Man kan svara från vilken plattform som helst, både dator, surfplatta och mobil. Skaffa gratis konto och testa. Anonyma Lärare. Hej jag heter Lotta.

Anonyma Lärare

Jag är lärare. Och jag älskar mitt jobb! Visst är det märkligt hur vi laddar ord med våra egna tankar och uppfattningar. Instruktionsfilm: Jing och Youtube. The Big 5. I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter.

The Big 5

Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5. Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3.

För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Presentationen innehåller en hel del klickbara länkar, som de tre filmerna samt en hel del annat som länkar till olika platser på denna sida. NO-BLOGG : OSKAR UGGLA. I skolan kommer eleverna för sent.

NO-BLOGG : OSKAR UGGLA

Så är det och så har det alltid varit. Jag tror att jag har hört alla varianter av ursäkter och de kan minst sagt vara underhållande. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Samtiden - Framtidens skolpolitik: En ny riktning. Författaren och pedagogen John Steinberg är upprörd över dagens skolpolitik.

Samtiden - Framtidens skolpolitik: En ny riktning

Det finns inget förtroende för lärarkåren, menar han. Det är alltid någon annan som kommer och talar om för lärarna hur de ska göra. Till och med hur de ska undervisa. Läraryrket är ett konstnärligt yrke, säger han. Man måste vara en artist om man ska lyckas fånga intresset hos tjugofem elever i fjortonårsåldern. #visombärenförmåga.