background preloader

Warsztat naukowca

Facebook Twitter

Wyszukiwarki czy bibliograficzne bazy danych? O skuteczności i strategiach wyszukiwania literatury naukowej. Dostępność sieciowych silników wyszukiwawczych ułatwia wyszukiwanie potrzebnych danych, jednak ich użyteczność i efektywność przy lokalizowaniu literatury akademickiej spełniającej założone kryteria jest niepewna.

Wyszukiwarki czy bibliograficzne bazy danych? O skuteczności i strategiach wyszukiwania literatury naukowej

Forbes Welcome. 34-Point Checklist for Creating a Case Study. Getting your customer to sing your praises is social proof at its best.

34-Point Checklist for Creating a Case Study

(Image by Fairphone via flickr.) Does the following scenario sound familiar? You go the extra mile for your customer, recruit her to sing your praises, write a striking case study and send it off to your email list to do its magic. Then you do a little dance… and you wait. And wait… Zarządzanie przypisami bibliograficznymi z wykorzystaniem menedżerów bibliografii na przykładzie aplikacji Mendeley - Warsztaty Bibliotekarskie.

Zarządzanie przypisami bibliograficznymi z wykorzystaniem menedżerów bibliografii na przykładzie aplikacji Mendeley / Marcin Roszkowski // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz.

Zarządzanie przypisami bibliograficznymi z wykorzystaniem menedżerów bibliografii na przykładzie aplikacji Mendeley - Warsztaty Bibliotekarskie

Dagmara Roszkowska. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 2/2015 (46) grudzień – Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2015. – Tryb dostępu: – ISSN 1732-7008. Nowe rozporządzenie zmienia tryb i warunki przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur. Mamy kolejną zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Nowe rozporządzenie zmienia tryb i warunki przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur

Można w zasadzie powiedzieć, że narodziła się nowa tradycja: co rok nowe rozporządzenie w tej sprawie. Oznacza to, że poprzednie rozporządzenie z 2014 roku zostało zastąpione nowym, tj. Otwarta Nauka i dostęp do zasobów nauki w Polsce. Wybrane naukowe serwisy wyszukiwawcze online. Platforma internetowa do przechowywania wyników badań naukowych - rp.pl. Źródło: www.sxc.hu Platforma internetowa służąca do przechowywania wyników prac i badań naukowych, a także do ich prezentacji i wymiany powstaje na Politechnice Wrocławskiej.

Platforma internetowa do przechowywania wyników badań naukowych - rp.pl

„To rozwiązanie wzmocni jakość zarządzania pracą badawczą" - uważa dr inż. Mateusz Tykierko. Prace nad platformą e-science.pl zakończą się w październiku. Narzędzie powstaje w ramach szerszego projektu - Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych(SPIN-LAB) - który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jak powiedział PAP koordynator projektu SPIN-LAB dr inż. Obok gromadzenia danych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, platforma umożliwia jej użytkownikom również ich wymianę w ramach zespołów badawczych. Platforma e-science.pl gwarantuje jej użytkownikom ochronę techniczną i prawną gromadzonych danych.

Według Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na budowę zaawansowanej infrastruktury naukowo-badawczej z funduszy unijnych wydano ponad 5,5 mld zł. ReadCube for Researchers. Open Access w Horyzoncie 2020. Dlaczego open access w Horyzoncie 2020?

Open Access w Horyzoncie 2020

Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem informacyjnym o zasadach upowszechniania wyników badań dla beneficjentów tego programu jest Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 ogłoszony w roku 2013.

Wykaz czasopism punktowanych i drapieżni wydawcy. W ostatnim tygodniu otrzymałem kilka kolejnych maili w sprawie „czasopism, których nie powinno być na wykazie czasopism punktowanych”.

Wykaz czasopism punktowanych i drapieżni wydawcy

Niestety ta kwestia wciąż jest bardzo problematyczna i – jak do tej pory – prawnie nieuregulowana. Mam nadzieję, że uda się to zmienić, ale trzeba oczywiście wypracować dobre rozwiązania. A o co dokładnie chodzi? O drapieżnych wydawców i redakcje, które zgłaszają takie czasopisma na wykaz czasopism punktowanych. Ale po kolei.

Polona. Poradnik efektywnego publikowania. Na początku tego roku napisał do mnie Tomasz Liśkiewicz pracujący w Uniwersytecie Leeds.

Poradnik efektywnego publikowania

W ten sposób dowiedziałem się, że wraz z bratem Grzegorzem Liśkiewiczem pracują nad poradnikiem poświęconym pisaniu tekstów naukowym. Po kilku miesiącach miałem okazję zapoznać się z wersją roboczą, napisać kilka komentarzy i uwag. Właśnie ukazał się ów poradnik zatytułowany Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy. ZENODO. Baza wiedzy ~ Zdobywamy granty na badania. Poniżej prezentujemy zbiór odnośników do dokumentów i raportów, które mogą zainteresować osoby związane z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce.

Baza wiedzy ~ Zdobywamy granty na badania

Dokumenty zostały podzielone na kilka kategorii. Można przejść bezpośrednio do każdej z nich, klikając w jej nazwę poniżej. Baza jest sukcesywnie uzupełniana o odnośniki do kolejnych dokumentów. Jeśli znasz ciekawe i ważne dokumenty, których brakuje na poniższej liście, prześlij informację o tym na adres kontakt@granty-na-badania.com. Będziemy również wdzięczni za sygnały dotyczące nieaktywnych linków na poniższej liście. Zdobywamy granty na badania. Ponad milion użytkowników portalu dla nauki obywatelskiej Zooniverse. Liczba użytkowników portalu Zooniverse - platformy, w której internauci pomagają w pracy naukowcom - przekroczyła już 1 milion.

Ponad milion użytkowników portalu dla nauki obywatelskiej Zooniverse

Portal Zooniverse skupia obecnie 20 różnorodnych projektów naukowych, w których każdy może wesprzeć swoją pracą badania naukowe. Aby uczcić rejestrację milionowego użytkownika, portal Zooniverse udostępnił mapę, na której zaznaczeni są użytkownicy portalu z całego świata. Największe skupiska użytkowników portalu są na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a także w Europie - zwłaszcza w Niderlandach, a także w Wielkiej Brytanii. Jak obliczyć Polski Współczynnik Wpływu. Czym jest Polski Współczynnik Wpływu i jaką rolę ma odgrywać w ocenie nauki polskiej, pisałem kilka miesięcy temu. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak domyślnie PWW ma być obliczany (piszę: domyślnie, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała ostateczna wersja). Anonimowy posiadacz punktów – propozycja zmiany systemowej?

Kilka dni temu miałem przyjemność wygłosić wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.