background preloader

La Vanguardia

Facebook Twitter

LaVanguardia.com (lavanguardia) en Twitter... El libro digital que quiere ser tableta. Las colas en las librerías de principios de septiembre han pasado a la historia para los alumnos que utilizan su propio portátil en el aula.

El libro digital que quiere ser tableta

Desde que en el curso 2009-2010 el anterior Govern lanzara el programa de digitalización de las aulas Educat 1x1 (ahora Educat 2.0) los portátiles y los libros de texto digitales han entrado en masa en los institutos –100.000 estudiantes comenzarán las clases el 12 de septiembre en Catalunya con estos materiales–. Pero mientras el instrumento –el netbook–, estaba bien desarrollado, el contenido –el libro digital– se encuentra en un estado embrionario. Parte de los profesores que participan en el programa califican la calidad del material digital de "muy mejorable". Hoy en día muchos libros de texto digitales son en realidad "un PDF enriquecido", señala Miquel Àngel Prats, profesor de la URL y director del Centro de Tecnologías Educativas Ituarte (Fundació Joan XXIII), que ha evaluado los primeros pasos del programa de digitalización de las aulas.

Maprats: @inned2 #inned2 Reflexions... Www.uib.es/depart/gte/gte/edutec-e/revelec20/anibal20.htm. Blog de xavier rosell: 29 ways to stay creative. Mapa d'aprenentatge educat 2. 0. EduCAT 2.0 és el programa on hi ha els equips digitals que han d'estar presents a les aules catalanes de cicle superior de primària i de l'ESO.

Mapa d'aprenentatge educat 2. 0

El Departament d'Ensenyament, que és qui l'ha proposat, preten que els alumnes assoleixin la competència digital per a poder millorar els diferents aprenentatges. EduCAT 2.0 també conté formació per al professorat per a que els mestres i professors utilitzin la teconologia correctament a les aules. Per a poder-ho fer es necessita un nombre d'ordinadors portàtils pels alumnes, com també hi ha d'haver pissarres digitals interactives a les aules.

Pearltrees permet crear arbres d'aprenentatge públics els quals estan formats per perles amb informació.