background preloader

Medical

Facebook Twitter

Aaron keuhn. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. vzw) MyMedSchedule, free medication reminder and schedule service. Home - ConsuMed - Kwaliteit in medische informatie. Interactive Health Tutorials. Korotkoff-toon. Om de bloeddruk te meten, wordt de bloeddrukmanchet zo hard opgepompt, dat de slagader zowel tijdens de systole als de diastole dichtgedrukt is.

Korotkoff-toon

Meestal wordt ongeveer 30 mmHg boven de druk waarbij nog pulsaties van de arteria bracchialis of arteria radialis gevoeld worden. Vervolgens laat men de manchet langzaam leeglopen, waardoor de druk steeds lager wordt. De wervelingen die ontstaan wanneer er, eerst tijdens de systole en later ook tijdens de diastole, weer bloed door de slagader loopt, worden de Korotkoff-tonen genoemd. Bij bloeddrukmeting aan de arm worden ze beluisterd door de stethoscoop aan de binnenzijde van de elleboog boven de arteria bracchialis te zetten. De volgende vijf tonen werden door Korotkoff beschreven: Hartslag meten heartbeat.