background preloader

2nESO

Facebook Twitter

Música Selvatge 2: Paisatges Sonors de La Selva del Camp. Amb els alumnes de 2n ESO hem estat treballant el tema del So i de les seves qualitats.

Música Selvatge 2: Paisatges Sonors de La Selva del Camp

Quan parlem d'aquest tema descobrim que la Música no només està feta de So, sino que també té Sorolls i Silencis. També parlem de què és la Contaminació acústica i dels perjudicis per la nostra salut quan estem sotmesos a un excés de soroll. Enguany s'ha proposat el dia 22 d'Octubre com a Dia Mundial del So. Una de les finalitats d'aquesta celebració, és el de fer prendre consciència sobre el paper que té el so com a mitjà d'expressió. Música Selvatge 2: El sonido que habito. Música Selvatge 2: "Ales" musicals: decorem l'arbre de Nadal. MusicAppSelvatges: Treballs 2nA. La veu amb Apss Mòbils.

MusicAppSelvatges: Treballs 2nB. La veu amb Apps Mòbils. MusicAppSelvatges: Treballs 2nC. La veu amb Apps Mòbils. MusicAppSelvatges: Paisatges sonors amb Audioboo. 2nESOB. Música Selvatge 2: Incredibox. Treballs dels alumnes.