background preloader

Munster

Facebook Twitter

k02-03.pdf. Lup.lub.lu. Crewmethod08.pdf. VI-ARBETAR-I-MEDBORGARNAS-TJANST-WEBB.pdf. Bokgallring och bibliotekens roll - Minabibliotek. En biblioteksdebatt har blossat upp runt bibliotekens bokgallringar.

Bokgallring och bibliotekens roll - Minabibliotek

På vissa håll slängs böcker för att lämna plats åt annan verksamhet. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Sydsvenska Dagbladet publicerade den 10 augusti 2009 en artikel om att Malmö stadsbibliotek genomför en stor bokgallring under sommaren och hösten. Bakgrunden ska, enligt tidningen, vara att biblioteksrummet ska förändras för att ge utrymme åt en scen, en restaurang och annat som syftar till att göra biblioteket mer till en mötesplats. Bibliotekens roll diskuteras Flera ton böcker har slängts och flera ton ytterligare ska slängas, något som har upprört många människor. Det som sker i Malmö har gett upphov till en livlig diskussion om bibliotekens roll idag och i framtiden. Diskussion har pågått framförallt i Sydsvenska Dagbladet men även i andra medier och i bloggvärlden. Gallring i Umeåregionen På Umeåregionens bibliotek gallrar personalen kontinuerligt ut böcker. 2008 handlade det om 42 000 stycken.

More Thoughts on Thinning the Library. The books on our shelf we want you to see.

More Thoughts on Thinning the Library

Kelly’s series of posts on the KonMari tidying method and my post on thinning out the our books, have thrown an ugly spotlight on the inner hoarder in all of us. I don’t think any other posts on this blog has been rewteeted as much as these tidying rants. Mark Frauenfelder linked to the book post on BoingBoing and the resulting comment thread contained a lot of great ideas and resources (and some awesome bookshelf porn). I thought I’d roundup a few BoingBoing reader notions: Oroväckande gallring på Stockholmsbiblioteken « Bokhora.

Igår hade jag vägarna förbi Hornstulls bibliotek och blev minst sagt bestört när jag möttes av två proppfulla vagnar med gallrade böcker som såldes bort för en spottstyver.

Oroväckande gallring på Stockholmsbiblioteken « Bokhora

Gamla barn- och ungdomsklassiker som Agaton Sax trängdes med Gabriel Garcia Marquez på originalspråk, hyfsat färska alster av Mats Wahl och Kate Cann, poesi och svensk och översatt skönlitteratur en masse. I Can’t Believe You’re Throwing Out Books! I am a librarian but no longer a bibliophile.

I Can’t Believe You’re Throwing Out Books!

Throwing out thousands of books in three libraries over the past nine years has cured me of bibliophilia, though nothing on this side of mortality can ever release me from my thralldom to stories, to the written word, to the English language in all its bastardized brilliance. What I’m done with is the fetishization of the codex, with books for books’ sake. I see no point in stockpiling stories that no longer speak to anyone, scientific knowledge decades out of date, speculations about the future that never came to pass, information shaped blithely by the racism and sexism of its time. But more than anything else, I’m finished with the idea that books just by virtue of their existence are precious things that can never outlive their usefulness.

Moderna bokbål. Linköpings bibliotek måste ta bort sin censur och massövervakning - Debatt. Sedan bibliotekens gryning har de varit kända som platser för fri efterforskning, kritiskt tänkande och ocensurerat informationsflöde.

Linköpings bibliotek måste ta bort sin censur och massövervakning - Debatt

De har alltid varit sedda som den plats dit vem som helst kan gå och ta reda på riktiga fakta, oavsett sin bakgrund eller sina förutfattade meningar. Ingen ska kunna ifrågasätta vad du läser om och varför, för vi alla söker samma sak - en djupare förståelse av världen. Linköpings stadsbibliotek bryter väldigt obehagligt mot denna fina kultur. Biblioteket erbjuder (som det borde) fri internetanslutning för informationssökning, men den som kopplar upp sig på nätet måste först godkänna en serie regler.

Medieplanering - länsbibliotek i samverkan. Kairosrapport-140424.pdf. Valfrid_50. Bibliotek2013_rapport_20140627. Guide.pdf. Colstaffman.pdf. Medieplan - Lessebo. Medieplan - Malmö. k02-03.pdf. Framgangsrikt.pdf. Shibboleth Authentication Request. Gcdp-e.pdf. FramstegetSpecial24. Utredningar & rapporter. F%C3%B6r%20vem%20byggs%20biblioteken.pdf. Bibliotekschef kan tänka sig sponsring av hamburgerkedja - Sydsvenskan. Sponsring är inte främmande för Malmös stadsbibliotekarie Elsebeth Tank, med en lång karriär inom danskt biblioteksväsende.

Bibliotekschef kan tänka sig sponsring av hamburgerkedja - Sydsvenskan

Hon ser det som en intressant möjlighet om det inte går att få kommunala pengar till nya satsningar. – Jag känner riskerna, fallgroparna och kritiken. Vi har diskuterat internt om McDonald’s kan sponsra ett nytt barnbibliotek. Vi tycker olika. Jag vill inte utesluta det. . – Jag förstår att det skulle väcka debatt i Malmö och vill tänka mig för innan vi skulle gå in i något sådant, säger hon. Malmö satsar på mellanåldern. På lördag öppnas Balagan på Malmö stadsbibliotek – en helt ny avdelning för barn i mellanåldern, dvs 9-12-åringar.

Malmö satsar på mellanåldern

Med hjälp av spetskompetens inom rumsdesign och med barn som rådgivare har biblioteket skapat en annorlunda miljö för olika former av berättande. Balagan är en 170 kvadratmeter stor lokal på biblioteket, utvecklad för att stimulera till berättande och berättelser i olika former, alltifrån böcker, datorspel, spel till bild- och textskapande. På avdelningen finns kojor, datorer och bokhyllor som går att klättra på, en ”himmels-äng” och en webb där barnen själv eller tillsammans med bibliotekarier kan skapa och mixa texter, bilder, filmer med mera.

Med andra ord: både mys, rörelse och kreativt skapande. – Biblioteken har i alla tider arbetat med att förmedla färdiga berättelser och velat stimulera barns läsning. Storsatsningen Balagan är ett sätt att försöka ge plats åt och locka en åldergrupp som annars inte kommer till biblioteket i så stor utsträckning. F%C3%B6r%20vem%20byggs%20biblioteken.pdf.