background preloader

Mundis81

Facebook Twitter

Logg inn med pinkode. 1.

Logg inn med pinkode

Skriv inn brukernavn (medlemsnummer) og passord i feltene under og trykk NESTE (har du nuller foran medlemsnummeret må disse tas bort). Dersom du aldri har logget deg inn tidligere, brukes fødselsnummer (11 siffer) som passord første gangen. Du skifter deretter til et selvvalgt passord under innlogging. Har du glemt passord kan du få dette ved å klikke på lenkene under innloggingsfeltet. Dersom du ikke har medlemsnummer tilgjengelig kan du få dette tilsendt ved å sende sms til UDF til 02014, eller ved å klikke på lenken under innloggingsfeltet. 2. Mottar du ingen sms? Log In to Canvas.

<div role="alert" class="ic-flash-static ic-flash-error"><div class="ic-flash__icon" aria-hidden="true"><i class="icon-warning"></i></div><h1>You need to have JavaScript enabled in order to access this site.

Log In to Canvas

</h1></div> Your browser does not meet the minimum requirements for Canvas. Please visit the Canvas Community for a complete list of supported browsers. Your browser does not meet the minimum requirements for Canvas. Please visit the Canvas Community for a complete list of supported browsers. Close Need a Canvas Account? Blues Shuffle Guitar Backing Track in E.

Digital studieteknikk

Pedagogiske ressurser. Pedagogiske ressurser, nettbaserte undervisningsopplegg, historiske databaser, lærebøker, kart etc.

Pedagogiske ressurser

Revidert 14.4.2010 Norske: Digitalskolen (Kjemperessurs!! Mange kreative oppgaver med differensieringsmuligheter) Digitalarkivet Bl.a. folketellinger fra 1800, 1865, 1875 og 1900 og 1910(OBS! Registreringssentral for historiske data (RHD) (folketellinger, kirkebøker, gårdsmatrikler m.m.) Folketellingen fra 1920 Folketelling for Aker 1834 Historisk statistikk (fra Statistisk Sentralbyrå) Dokumentasjonsprosjektet (bl.a. Kirkebøker og Emigrantprotokoller Det løfterike landet (om utvandring fra Norge) Unionsoppløsningen 1905 (Flott nettsted med undervisningsopplegg og mange kilder!)

Riksarkivet (NY 14.04.2010) (Nå med "vårslipp" av dokumenter bl.a. om 2. verdenskrig i Norge) Nasjonabiblioteket (NY 22.04.2013) (Bl.a. gamle aviser, bilder, håndskrifter m.m.) Oslo Byarkiv (Sjekk også tidsskriftet Tobias - kan lastes ned i pdf-format) TT-Nor (Teaching Thinking - Norge) Lokalhistorie: Click2 History. Den pentatoniska durskalan på gitarr. Den pentatoniska durskalan är vanlig i pop, rock och andra musikstilar.

Den pentatoniska durskalan på gitarr

Den är väldigt lik den pentatoniska mollskalan. Precis som den pentatoniska mollskalan kan spelas över alla låtar som går i moll kan du använda den pentatoniska durskalan över alla låtar som går i dur. Pentatonisk skala i G dur = roten i skalan = övriga toner som ingår i skalan Som du kan märka är enda skillnaden gentemot mollpentan att positionen för roten i skalan ändras. Pentatoniska skalor i dur C: C, D, E, G, A, C D: D, E, F#, A, B, D E: E, F#, G#, B, C#, E F: F, G, A, C, D, F G: G, A, B, D, E, G A: A, B, C#, E, F#, A B: B, C#, D#, F#, G#,B.

Readers Theater/Language Arts/High Frequency Words/Math/Music and much more for Teachers. Informasjonskompetanse. Informasjonskompetanse – et sammensatt begrep Til grunn for Informasjonskompetanse.no ligger en bred definisjon av informasjonskompetanse: Begrepet knyttes til søk og bruk av informasjon i egen kunnskapsdanning gjennom hele læreprosessen – fra en oppgave er gitt til den er levert eller presentert og evaluert.

Informasjonskompetanse

Læreplanen LK06 bruker ikke begrepet informasjonskompetanse, men legger stor vekt på lesing i alle fag, digitale ferdigheter, evne til kritisk tenkning og utvikling av forskerånd. Tekstmangfold, kunnskap om bruk av bibliotek og oppøving av læringsstrategier er også sentrale mål. Skal vi nå læreplanens mål, må det undervises i informasjonskompetanse i skolen. Undersøkelser viser at læringsutbyttet i informasjonssøk og -bruk blir best når undervisningen knyttes til oppgaver elevene løser i forbindelse med fag.

Eleven sitter igjen med mindre varig og overførbar kunnskap etter isolerte opplegg om søk og lokalisering av informasjon. About IFTTT. Tankekart digital studieteknikk. Log in.