background preloader

Undervisningstips & -tankar

Facebook Twitter

Ska det vara tyst i klassen? Ett tryggt klassrum med ordning och arbetsro är en förutsättning för lärande och goda resultat.

Ska det vara tyst i klassen?

Det har eleverna också laglig rätt till. Sveriges skollag slår fast att ”utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”. Stökiga skolor bryter alltså mot lagen. Så hur vanligt är det? Inte särskilt, om vi frågar rektorerna, som är högst ansvariga för de enskilda skolornas arbetsmiljö. Enligt den senaste Pisa-rapporten så kännetecknas dock svenska klassrum av ett mer ”negativt disciplinärt klimat” än de flesta jämförbara länder.

En dryg tredjedel av de svenska eleverna uppger att läraren måste vänta lång tid innan eleverna blir tysta. Bilden överensstämmer med undersökningar från Arbetsmiljöverket, Skolverket och Skolinspektionen, där mellan 30 och 40 procent av eleverna uppger att de aldrig eller nästan aldrig har arbetsro i klassrummet. Peter Bragner är rektor på Östra grundskolan i Huddinge. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen.

Sedan har man som lärare en återkoppling på det. 5 Ways to Help Your Students Become Better Questioners. The humble question is an indispensable tool: the spade that helps us dig for truth, or the flashlight that illuminates surrounding darkness.

5 Ways to Help Your Students Become Better Questioners

Questioning helps us learn, explore the unknown, and adapt to change. That makes it a most precious “app” today, in a world where everything is changing and so much is unknown. And yet, we don’t seem to value questioning as much as we should. For the most part, in our workplaces as well as our classrooms, it is the answers we reward -- while the questions are barely tolerated. To change that is easier said than done. How to Encourage Questioning 1.

Asking a question can be a scary step into the void. 2. Random Picker. 7 Things To Remember About Classroom Feedback. Kunskapsvägg åk 4-6. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i samma moln. Det hittar du under bilden Biologi, Fysik och Kemi. På så sätt tar no mindre med plats när man sätter upp det.

Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Flera har hört av sig och önskat få mallen som jag har använt när jag har gjort kunskapsväggen. Hoppas att ni som efterfrågat mall kan få nytta av detta. För nästan 3,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns. The 8 Minutes That Matter Most.

I am an English teacher, so my ears perk up when writers talk about their process.

The 8 Minutes That Matter Most

I've found the advice handy for lesson planning, too. That's because both writing and planning deal with craft. In writing, you want your audience to be absorbed. You want them to care about your characters. Start. Graphic Organizer Worksheets. Advertisement.

Graphic Organizer Worksheets

EnchantedLearning.com is a user-supported site. As a bonus, site members have access to a banner-ad-free version of the site, with print-friendly pages.Click here to learn more. (Already a member? Click here.) Graphic Organizers Graphic organizers (some of which are also called concept maps, entity relationship charts, and mind maps) are a pictorial way of constructing knowledge and organizing information. Increasing Understanding by Creating Graphic Organizers: The process of converting a mass of data/information/ideas into a graphic map gives the student an increased understanding and insight into the topic at hand. The creation of graphic organizers also helps the student generate ideas as they develop and note their thoughts visually.

Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. I svenska och engelska. PedagogiskaBloggar. En blogg med allmändidaktisk inriktning. Elevens lärande i centrum. Min blogg om skolan där it är ett naturligt verktyg. Skolkoppen. Att lära tillsammans.

Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden. Magisterkarlsson. Lärarkanalen. En skola för den digitala generationen!