background preloader

Skrivning

Facebook Twitter

Skrivschema. Några skrivlekar. Några tips när du ska beskriva en person. Novell uppbyggnad. Hallå framtiden skrivuppgift Riktad skrivning(1) Kamratrespons, text. Anki Skrutts Formidabla Skrivtips. Responsark berättelse.doc. Responsark brev.doc. Återberättande Texter. Person- och miljöbeskrivning.doc. Träna på insändare - Mediekompass. Publicerad: 03 november 2014 Det är lätt att hitta argumenterande texter i en dagstidning.

Träna på insändare - Mediekompass

Där finns allt från korta insändare till längre debattartiklar och tidningens egen debatt, ledaren. Släpp in dina elever i den aktuella debatten! Läs insändare, gå igenom hur de är uppbyggda och hitta spännande, roliga och viktiga ämnen att argumentera utifrån. Ta hjälp av nyhetsmaterialet och de insändare som är aktuella och låt dina elever skriva egna debatterande texter. A Introduktion Inled arbetet med att berätta vad en insändare är och hur viktigt det är för demokratin att vi kan göra våra röster hörda i en dagstidning. Titta på: – rubriker – inledningar – åsikter och argumentationer – avslutningar – språk, flyt i texten och längd – signeringar Vilka insändare skapar debatt och vilka anser klassen har brister?

B Fördjupning Identifiera insändarens delar Analysera en insändare från din lokaltidning eller välj vår som exempel. Filippa, Jacob och Andreas Hämtad ur nlt.se – Ge alternativ till signeringen. Responsark argumentation.doc. PP-Beskrivande-text-%C3%85K-4.pdf. Kommentarer_till_beskrivande_elevtexter.pdf. Beskrivande texter. Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen.

beskrivande texter

Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen. Min kollega provade läromedlet ZickZack ”Skrivrummet” till sina 4:or förra läsåret och i år använder jag det till min 3-4:a. Jag använder enbart lärarhandledningen, eftersom jag tycker man blir för låst om man även skulle använda den tillhörande elevboken. En stor fördel med lärarhandledningen är att det finns många exempeltexter att skriva ut (medföljande cd-skiva) och då behöver jag inte ägna tid till att leta efter sådana texter. Eftersom jag undervisar i nästan alla ämnen (utom slöjd och idrott) ville jag börja med en texttyp som jag kunde arbeta ämnesövergripande med.

Diktovningar. Responsark dikt.doc. Responsark nyhetsartikel.doc. Responsark självbiografi.doc. Responsark recension.doc. Grades K-5 Writing Resources - Curriculum. Portland Public Schools recognizes the diversity and worth of all individuals and groups and their roles in society.

Grades K-5 Writing Resources - Curriculum

It is the policy of the Portland Public Schools Board of Education that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups on the grounds of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex or sexual orientation in any educational programs, activities or employment. District Title VI & Title IX Contact: Greg Wolleck, HS Regional Administrator (503-916-3963) District 504 Contact: Tammy Jackson, Director, Student Services (503-916-5460) American Disabilities Act Contact: Human Resources (503-916-3544) Skrivprocessen. Skrivprocessen bedömning. Mobil: Slangordbok, slanglexikon, slangord, sköna ord, uttryck och talesätt. Svenska spel. Spel som lär dig läsa och skriva.

Svenska spel

Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Hänga gubbe 0 av 40 nivåer klara • Stavning• Alfabetet• Bokstäver Lista ut den mening eller det ord som döljs genom att gissa bokstäver. Ordpussel 0 av 12 nivåer klara Dra med fingret eller musen över bokstäverna och bilda de ord som efterfrågas. Stava ord 0 av 21 nivåer klara • Stavning• Läsning Öva på att skriva genom att titta på bilden och sedan skriva det ord som bäst beskriver bilden.

Ordjakt 0 av 10 nivåer klara. Att läsa, skriva och kommunicera bättre.