background preloader

IKT

Facebook Twitter

Smedingeskolans blogg. Omvärldsbloggen » En dator åt varje elev. Samhällsutvecklingen och det framväxande digitala medielandskapet är på god väg att ändra villkor och förutsättningar för kunskap och lärande i hela världen.

Omvärldsbloggen » En dator åt varje elev

Genom att utnyttja teknikens möjligheter, hitta nya arbetssätt och skapa nya roller för lärare och elever, kan undervisning och lärande fördjupas och förbättras. Detta har UR tagit fasta på när man utvecklat det webbaserade studiematerialet Didaktikens verktyg: Om att lära och undervisa multimodalt för svenska lärare och lärarstuderande. - De nya läroplanerna, den nya lärarutbildningen och kommuners satsningar på varsin dator och en bättre integration av it i undervisningen är ytterligare skäl till att vi gör den här satsningen, berättar Maria Nordmark, konceptutvecklare på UR. Men det är inte meningen att lärare enbart ska ”surfa runt” på egen hand.

Det rör sig om ett rikt och komplext material under ständig utveckling som kräver tid, struktur, vägledning, samtal och diskussioner. De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet. Malin Larsson, lärare på Alviksskolan i Stockholm En del virkar, andra joggar.

De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet

Malin Larssons "hobby" är att läsa böcker och hitta på roliga och språkutvecklande skolprojekt, säger hon skrattande. Och det har hon lyckats med. I år tilldelades hon Svenska Akademiens Svensklärarpris som ges till lärare som "genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. " Besöker man Malin Larssons blogg Flippat klassrum blir det tydligt hur mycket hon och hennes elever gjort de tre år hon arbetat som högstadielärare i svenska på Alviksskolan i Stockholm.

Allt från retoriska utmaningar som ”Vi talar som TED” och sommarpratspoddar till fantasifulla läsprojekt kring skönlitterära romaner. Det flippade klassrummet är hennes nav – en modell där elever och lärare skapar mer klassrumstid för gemensam bearbetning genom att förflytta själva förberedelsetiden till webben. – Vi tar del av andras exempel men skapar också egna som vi kan utgå ifrån. Om Webbstjärnan. Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla internet och internetanvändandet.

Om Webbstjärnan

I korthet går det ut på att vi ger lärare och elever som är verksamma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur Internet fungerar genom att delta i tävlingen Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på Internet, och såväl grundskole- som gymnasieelever kan delta. Webbstjärnan också erbjuder kostnadsfria workshops och seminarium för lärare som vill komma igång med webbpublicering och lära mer om webbens möjligheter, så som vilket material du får använda och hur du hittar det. Det finns även många antal guider att ta del av inom webbpubliceringsverktyget WordPress, vilket Webbstjärnan har support för via mejl och telefon. Det finns även nedladdningsbara övningar. Materialet på denna webbplats är licenserat under Creative Commons-licensen CC (by sa). Observera att det finns bilder på webbplatsen som inte har licensen CC BY SA.

Läsa på internet kräver speciella förmågor. – Läsförståelse av digitala texter har unika aspekter jämfört med läsförståelse av traditionella texter.

Läsa på internet kräver speciella förmågor

Det handlar om multimodal läsförmåga, som till exempel att förstå symboler, tecken och kunna hantera kombinationer av text; en förmåga att navigera för att kunna hitta information; att kunna hantera och tolka information källkritiskt samt mer generella IT-förmågor som att hantera datorn, veta hur en webbläsare fungerar, men även om traditionell läsförmåga som att skriva, stava och förstå pappersbaserade texter, säger Maria Rasmusson. Digital läsning i relation till annat Syftet med Maria Rasmussons studie var att dels undersöka och beskriva läsförståelse av digitala texter i sig, i relation till läsförståelse av traditionella texter och dels göra det utifrån bland annat könsskillnader, datorspelande och socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Hur fick hon idén till studien?

– Min forskning handlar om läsförståelse av framför allt digitala texter, exempelvis texter på internet. Leu, D. ”Man ska arbeta kreativt men medvetet” − Ibland kan jag stanna upp och tänka: ”Oj!

”Man ska arbeta kreativt men medvetet”

Tänk att just jag blev it-pedagog!” , säger Christina Löfving och skrattar varmt och länge. Men så inflikar hon att det egentligen inte handlar så mycket om själva tekniken utan mer vad man gör med den. − Den digitala tekniken ger eleverna chansen att vara med i skapandet av kunskap, säger hon och betonar hur viktigt det är att ta tillvara ungdomarnas inre motivation, något som enligt många forskare är nyckeln till att vilja lära. Christina Löfving har arbetat som lärare i grundskolans alla stadier i över 16 år. . − I början försökte jag använda informationsteknik i klassrummet så gott jag kunde, säger hon. Bloggande elever kräver verkliga mottagare Genom klassbloggandet fick eleverna nya och verkliga mottagare för sina texter och tankar. . − Jag tror att det som hände var att de verkligen kände att de lärde sig saker de hade användning av, säger Christina Löfving. . − När man skriver på nätet är det skarpt läge, säger hon.

Lärarens viktiga roll. Engelska på riktigt - artikel om it i skolan. Lena Åkersten är utbildad mellanstadielärare och har jobbat i Umeå kommun sedan 1989.

Engelska på riktigt - artikel om it i skolan

Hon hade tidigare haft samarbeten med skolklasser från andra länder men det hade alltid runnit ut sanden. Då hade eleverna skrivit brev till varandra. Hon hade tills nyligen aldrig arbetat på nätet. Våren 2011 funderade hon på hur hon skulle kunna ta med eleverna utanför klassrummets väggar. Då tipsade skolans IKT-pedagog om tävlingen Webbstjärnan som stiftelsen .SE driver. − Genom att vi anmälde oss till Webbstjärnan fick vi en webbplats helt gratis och support från deras personal. 60 minuter i veckan med bloggen I slutet av sommarlovet 2011 startade Lena plattformen "ersmark4.se", en webbplats helt på engelska.

. − Vi använde ungefär 60 minuter i veckan till att arbeta med bloggen, berättar Lena Åkersten. Eleverna fick läxor varannan vecka.