background preloader

Geografi

Facebook Twitter

Interactive Maps. Start. Index. Välkommen!

index

Geologi för skolan är ett projekt som har initierats av Stockholms Universitet i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet, och som går ut på att hjälpa lärare att själva införa geologi i undervisningen i Sveriges skolor. Avsikten är att webbplatsen ska fungera som en textbok i geologi, men med tillägg av de möjligheter som nätet erbjuder. Sidorna är naturligtvis även öppna för intressera-de läsare utanför skolorna och vi hoppas att med dessa sidor kunna ge en lättfat-tlig och grundläggande introduktion till geologins värld!

Vulkanutbrott på ön Montserrat i västindien. Vulkanen har varit aktiv sedan den 18:e juni 1995. Vulkan. Världstatistik för situationen just nu. Sverige. Geografi spel. Geografi beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter det i relation till hur människans aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Geografi spel

Träna detta i dessa geografispel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Geografi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Huvudsidan - Globalis.se. 102138_den_stora_sverigeresan. Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan: De stora städerna.

Holger och Mortensen besöker Sveriges tre största städer och deras mest berömda byggnader och platser: Turning torso, Öresundsbron och Möllevångstorget i Malmö; Läppstiftet, Älvsborgsbron och Järntorget i Göteborg; Slottet, Sergels torg, Slussen, Stadshuset och Kaknästornet i Stockholm.

Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan: De stora städerna

Del 8 av 8. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Blir världen bättre. Nolwethu 9 år från Sydafrika vill bli sångerska.

Blir världen bättre

Foto: Marie Forsberg. Blir världen bättre. Syfte: Att diskutera komplexa globala frågor i grupp och på så sätt pröva sina kunskaper och reflektera över sina värderingar.

Blir världen bättre

Metod: 1. Vad åt du till lunch idag? Hur ser din matförbrukning ut under en vecka och vad avgör egentligen hur mycket och vad vi äter?

Vad åt du till lunch idag?

Syfte: Att eleverna får reflektera över sina egna konsumtionsmönster samt får en bild av hur konsumtionsvanor i andra delar av världen kan se ut. Metod: Blir världen bättre. Använd filmer för att träna både språk och samhällskunskap!

Blir världen bättre

Här kan du hitta filmer från UNDP och andra FN-organ, samt Svenska FN-förbundets sajt Världskoll. Filmerna är på flera olika språk – spanska, svenska, franska och engelska. Använd dem gärna för att slå flera flugor i en smäll – eleverna får språkträning samtidigt som de lär sig mer om internationell utveckling och bistånd. Under varje film finns diskussionsfrågor och länkar till mer information som kan användas som fördjupning, innan eller efter filmen. Min skolgång - min framtid. Varför ligger Sveriges städer där de ligger. Blir världen bättre. Gapminder World är en rörlig graf där man kan följa utvecklingen för alla världens länder utifrån flera olika områden, som hälsa, ekonomi eller miljöpåverkan.

Blir världen bättre

Huvudgrafen är på engelska och här kan du välja bland över 500 statistiska indikatorer. Det finns också en enklare version på svenska som innehåller de elva viktigaste indikatorerna (länkar finns i slutet av guiden). I. Grundinställning Varje bubbla i grafen är ett land. Den lodräta y-axeln visar ”Medellivslängd” (eng: Life Expectancy)Den vågräta x-axeln visar ”Inkomst per person”Färgen på bubblan visar vilken region landet tillhör (se kartan nedan)Storleken på bubblan motsvarar befolkningsstorleken Ju högre upp i grafen ett land befinner sig, desto längre lever man i genomsnitt. II. Det är ju inte säkert att man vill titta just på livslängd och inkomst. Blir världen bättre. Foto: Jordi Guillaumes.

Blir världen bättre

Utvecklingen i världen skiljer sig mellan och inom olika regioner och länder – ibland kan det till och med vara stor skillnad inom ett och samma kvarter. I denna diskussions- eller skrivövning får vi möjlighet att fundera över varför det ser ut som det gör i världen samt reflektera över vad social rättvisa innebär. Syfte: Att eleverna får en tydligare bild av att världen inte enkelt kan delas upp i u- och i-länder eller ”fattiga” och ”rika” länder – utan att det ofta finns flera världar i samma kvarter.

Metod: Låt eleverna studera bilderna nedan gemensamt i klassen och låt dem sedan diskutera de olika bilderna utifrån tillhörande frågeställningar. Övningen fungerar också som skrivövning där eleverna – enskilt eller i grupp – skriver en kortare uppsats utifrån hur de tolkar bilderna och ser på frågorna. Länktips: Vad är utveckling? Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst ned på sidan. Diskussionsfrågor UN/Photo, Basir Seerat. 22 maps and charts that will surprise you.

By Ezra Klein on March 11, 2015 A good visualization helps you see what the data is telling you.

22 maps and charts that will surprise you

The best visualizations help you you see things you never thought the data would tell you. These 22 charts and maps were, at least for me, in that category: all of them told me something I found surprising. Some of them genuinely changed the way I think about the world. More than half the world's population lives inside this circleThis map can be summed up quite simply: a ton of people live in Asia. Here a few surprising things you should know about America's oh-so-dysfunctional health care system.

Correction: A previous version of this article identified Per Square Mile as One Square Mile. Seterra Online kartuppgifter. Geografi: Europa. Sverigeguiden. Markanvändning – en källa till konflikter? - Miljöforskning. Den mark vi lever på kan användas till mycket, och sett över tiden har mark - användningen skiftat. I Sverige har vi mycket mark, sett i förhållande till befolkningen. Icke desto mindre är diskussionen livlig kring vad marken ska användas till.

Ska vi odla mat på marken? Eller kanske vi ska använda marken till att producera energi - grödor? Eller är det klokare att bevara marken som den är, så att framtida generationer själv kan välja användningsområde? Energiskog och fågelhabitat Energiproducenten, som anser att vi bör producera mer energigrödor och energiskog, hänvisar till att det är nödvändigt med tanke på att vi måste få ett ”hållbart” eller ”förnyelsebart” energisystem. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Geologins dag. Vi vill få in mer geologi i skolan. För att underlätta för dig som arbetar med undervisning har vi därför tagit fram både material och idéer.

Geologi i läroplanen Det här materialet visar hur du på ett naturligt sätt kan integrera geologi i undervisningen med utgångspunkt i läroplanen Lgr 11. Ladda ned geologimaterial för undervisning! Landguiden - länder i fickformat. Snabbmeny. Svenska landskap. The World Factbook. The Office of Public Affairs (OPA) is the single point of contact for all inquiries about the Central Intelligence Agency (CIA). We read every letter, fax, or e-mail we receive, and we will convey your comments to CIA officials outside OPA as appropriate. However, with limited staff and resources, we simply cannot respond to all who write to us.

Contact Information Submit questions or comments online By postal mail: Central Intelligence Agency Office of Public Affairs Washington, D.C. 20505. Atlapedia® Online. Skolvädernätet - en portal för väder och klimat. World Meteorological Organization Homepage.