background preloader

Synligt lärande

Facebook Twitter

”Tydliggöra mål och kriterier för framgång” KvUtiS | Kvutis. Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke. De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt beroende av läraren som i ensamt majestät kan avgöra vad som är bra och inte. – Anders Jönsson vid Malmö högskola, ur artikel Tydlighet med målen en balansgång, Skolverket.se Moment A - individuell förberedelse I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte.

Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i detta. Läs Skolverkets – Tydlighet med målen en balansgång Moment B - kollegialt arbete Diskussion På vilka olika sätt kan läraren förmedla positiva förväntningar på eleverna? Planera Under en egen lektion ska ni göra noteringar. Moment C - aktivitet. ”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Sverige är ofta riktigt bra i vinter-OS, men inte lika starka i sommar-OS.

Det är inte så konstigt. Det handlar om våra prioriteringar. Det är en omöjlighet att vara bäst på allt. Precis så är det med skolan. Jämförelsen kommer från den brittiska skolutvecklaren James Nottingham. Han har en bakgrund som lärare och rektor och har skrivit flera böcker om inlärning. Det han pratar om är Pisarapporten, den internationella kunskapsjämförelse vars resultat skakade Sverige och som har präglat den svenska skoldebatten sedan det damp ner för snart ett år sedan. Varför denna hysteri? – Var försiktig med vad du önskar dig, säger han angående debatten och utbildningsminister Jan Björklunds (FP) uttalade mål att sätta Sverige i Pisatoppen.

För det handlar just om prioriteringar, menar han. . – Pisa mäter vissa saker, inte allt, slår han fast. Istället så poängterar han att många representanter för de länder som gör bra ifrån sig i Pisa; Korea, Singapore, Finland, faktiskt tittar på Sverige. Synligt Lärande.