background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Ak 5 lpp huset 0. Den öde ön 3. Monstret -ett romanprojekt – Josef Sahlin. Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet.

Monstret -ett romanprojekt – Josef Sahlin

Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. ROMANPROJEKTET "DAGBOKEN" Romanprojektet "Huset" SR P4 Junior: Författarskola.

Tänk om... Lena Sjöberg har skrivit en fantastisk barnbok som heter "Tänk om...

Tänk om...

" Den läste jag högt för mina 6:or och sedan kollade vi på hur hennes texter var upplagda, därefter skrev vi en Tänk om-text tillsammans innan de fick skriva en två och två, som vi sedan läste upp för klassen. ROMANPROJEKTET. ROMANPROJEKTET "EN BOK DU SENT SKA GLÖMMA" ROMANPROJEKT "DEN MAGISKA DÖRREN" ålder 8 - 10 år.

ROMAN PROJEKT "KLIPPET" ROMANPROJEKTET "MONSTRET" Ett skrivprojekt i ämnet Svenska. The digital heart of the Wizarding World. Den magiska dörren -ett romanprojekt – Josef Sahlin. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt – Josef Sahlin

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa.

Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. DET HÄNDER NÄR DU LÄSER FÖR DITT BARN - UTAN ATT DU VET OM DET - barnprat. Små, stora, hårda, mjuka, färgranna, tjocka, tunna… Det svämmar över av barnböcker här hemma.

DET HÄNDER NÄR DU LÄSER FÖR DITT BARN - UTAN ATT DU VET OM DET - barnprat

I köket, i badrummet, på golvet, under soffan, bakom tvättmaskinen, i väskan, i bilen, you name it. Jag bekänner villigt min skuld i detta eftersom jag råkar vara alldeles tokförtjust i barnböcker och har alldeles för nära till biblioteket. Men nu har min son upptäckt tjusningen med det hela, han med! Att dra runt på, riva ner, bläddra i och banka med böcker verkar vara en favoritsysselsättning just nu. Jämföra böcker. Pre-Cursive Handwriting Practice - WorksheetWorks.com. Bera tta. Bokslukarna. Linas lärarrum - Läsmysteriet. Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar.

Linas lärarrum - Läsmysteriet

Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Lararhand nidstangen webb. Läsmysteriet: Mysteriet med den inlåsta änkefrun - UR Skola. Textrecept%20till%20genr%C3%A9r. Förstelärare i Svedala. Jag undervisar förskoleklassen i år och har förmånen att delta i Läslyftet tillsammans med alla förskollärarna i Svedala tätort.

Förstelärare i Svedala

Vi arbetade under hösten med modulen som heter “Stimulera läsintresse” och tillsammans planerade vi och genomförde olika aktiviteter på våra skolor och jag ska berätta om några av dem. Inledningsvis genomförde vi en läsvaneundersökning där vi samtalade med våra sexåringar i syfte att kartlägga deras läserfarenhet och läsvanor. Vi utgick från frågor som vi tillsammans utarbetat. Är det någon som läser för dig hemma? Tycker du om det? Att bygga upp en berättande text. Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text.

Att bygga upp en berättande text

Download Free ESL Flashcards and Printables. Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

Återberättande text

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper.

Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. File download. Min bokhylla. Lärarhandledningar. Författarskolan. Julbingo reviderad. Poängjakt läslovet. Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund.

- Hur ska du kunna förstå innehållet och hur du ska använda innehållet om du inte förstår orden?

Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund

Säger grundskolläraren Susanna Sjöstrand. Hur får du alla elever att veta vart ni ska, vilket som är målet? Ett sätt är att arbeta språkutvecklande. Susanna Sjöstrand, grundskollärare i Malmö, arbetar bland annat med drama och rollspel i SO-undervisningen, allt för att göra språket tydligt för eleverna och stegvis visa vart de ska. Susanna Sjöstrand är grundskollärare i SO, SvA och drama och arbetar som förstelärare med uppdrag att utveckla språkutvecklingen i SO-ämnena på Örtagårdsskolan i Malmö. - Svenska är något som går igenom i alla ämnen.

På Örtagårdsskolan arbetar man ämnesöverskridande i olika tematiska arbeten. Bakgrunden spelar roll. Uppdaterad läsjakt för höstens lässatsning. Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln. Martin Widmark är Sveriges mest utlånade och lästa barnboks-författare och högt älskad av nybörjarläsarna.

Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln

Få barn passerar lågstadiet utan att läsa böckerna om Lasse-Maja, Nelly Rapp och Rakel.* För att bli kompetenta läsare måste barn läsa kilometervis med text. Trist och jobbigt, tycker många. Den-magiska-dörren. File_download. Skrivbingo i sommar. Den här sommaren får eleverna istället för läsbingo, skrivbingo. Jag tillsammans med mina kära kollegor har tänkt ut ett skrivbingo där eleverna istället får skriva på olika platser under sommaren. Kryssa i rutorna på framsidan och skriva i häftet som följer med. Vi hoppas att de skriver härliga tankar på sköna platser under sommaren. Skrivbingobrickan. En av sidorna i häftet. Läsbingo för barn på sommarlovet. Skriv. Livet i Bokstavslandet: Skönhet. Lässtrategier framsida. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s1. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s5 Reportern. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 Läs högt. Skribentens delar. En läsande klass.

Berättelseschema Cowboyen. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läsfixare-bokmärke. Smart läsare. Dagens 5. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5 ordarbete. Skrivprocessen bedömning.

Frågebatteri. Helt rätt bok! Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Stjärnläsare smart läsare.