background preloader

Szövegalkotás/szövegértés/szókincsfejlesztés

Facebook Twitter

Folyamatolvasás. A digitális szövegértés fejlesztése. Bognár Amália írása Vajon miért nem tudnak tájékozódni a különböző internetes oldalakon a tanulók, ha nap mint nap használják azokat?

A digitális szövegértés fejlesztése

Milyen szerepe és felelőssége van a pedagógusoknak ebben? Mivel segíthető elő az e területen szerzett jártasságok és készségek fejlődése már az általános iskolában? A digitális környezetben történő tanulói teljesítményt mérő nemzetközi felmérések – mint például a PISA – eredményei is azt mutatják, hogy a 15 éves magyar diákok teljesítménye elmarad a világ és az európai országok produktivitása mögött (Balázsi–Ostorics 2011). Ezek a vizsgálatok 2009 óta terjednek ki a digitális szövegértésre és problémamegoldásra is (Lannert 2014). Mivel már az általános iskolai korosztály is mindennap használja a számítógépet, az internetet, ezt figyelembe véve nehezen érthető az eredmény. Az első gyakorlat azt mutatja be, hogy a költő életrajzát tanórán frontális munka helyett megismerhetik a diákok okostelefonjaik segítségével saját feldolgozás alapján is. „… Franklin D. Közmondások gyakorlása. Gondolattérképek. Bevezetés „Your brain is like a sleeping giant.”

Gondolattérképek

Szabad fordításban: agyunk alvó óriás. Ezzel a mondattal kezdi Tony Buzan egyik könyvét, amelyben több tanulási és problémamegoldási utat, többek között a gondolattérkép módszerét írja le. Számos pszichológiai, idegfiziológiai, biokémiai és matematikai kísérlet és vizsgálat bizonyította, hogy agyunk kapacitásának csak töredékét használjuk, mert nem tudjuk, hogyan lehetne hatékonyabban tanulni és gondolkodni. Olyan ez, mint amikor egy nagykapacitású számítógépet csak írógépként használunk, mert csak a billentyűket ismerjük, magát a gépet, annak lehetőségeit és használatát nem. Az agy megismerésének századában jutottunk az agyról való tudásunk 95 százalékához, vagyis ezen ismereteink nagyon újak. Sajnos a mai pedagógia alig ismeri és még kevésbé használja azokat az értékes ismereteket, amelyeket a különböző tudományok nyújtanak.

A Mind Map módszer kidolgozója, Tony Buzan tanulási és jegyzetelési módszerek hatékonyabbá tételével foglalkozott. Szövegek. TANULJUNK TANULNI. Motiváció Műhely. Hány magyar szót ismersz valójában? Anyanyelv-pedagógia. Sváb Ágnes 2013 nyarán adták hírül elsőként azt, hogy Hollandiában olyan iskolák nyílnak, ahol a diákok egyetlen taneszköze egy iPad lesz, ám a holland példa korántsem egyedülálló.

Anyanyelv-pedagógia

A világ számos országában használják ezeket az eszközöket: Magyarországon az egri Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete indított módszertani kísérletet az interaktív tanulási környezet hatásainak a megfigyelésére. A mobil-számítástechnikai eszközök robbanásszerű elterjedése, az egyre több helyen jelen lévő internet, a mindig és mindenhol elérhetővé válás olyan változások környezetünkben, amelyek az m-learning fogalmának bevezetését, egy új oktatási paradigma kialakulását teszik szükségessé. A tanulmány célja az, hogy példákat mutatasson be a web 2.0 alkalmazások használatára az anyanyelvi nevelésben.

Bevezetés 2013 nyarán adták hírül elsőként, hogy Hollandiában olyan iskolák nyílnak, ahol a diákok egyetlen taneszköze egy iPad lesz (1, 2, 3). A holland példa korántsem egyedülálló. . – a fórumok; Hogyan alakul át az olvasás? Hogyan alakul át az olvasás?

Hogyan alakul át az olvasás?

Az olvasás nem vész el, csak átalakul. Méghozzá súlyosan: úgy tűnik kezdjük elfelejteni a klasszikus, lineáris módszert, és helyette az online hasznos pásztázó, válogató olvasást részesítjük előnyben. Mind többen érezhetik azt, hogy az online média elterjedésével megváltoztak az olvasási szokásaik. Ismerős a helyzet, amikor meglátunk egy érdekesnek tűnő cikket, amit valamelyik ismerősünk posztolt valamelyik közösségi oldalra, rákattintunk, elolvasunk belőle pár mondatot, jobb esetben végigfutjuk a cikket – néhány érdekes kulcsszóra vadászva, majd becsukjuk, és nézzük a következőt, hasonló módon. Az egész mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. Az oldal az ajánló után folytatódik...

Az online térben kialakuló olvasási szokásaink azonban vissza is hatnak az offline olvasási szokásainkra. Ezek a változások igen érdekesek egy kognitív neurológus számára, aki figyelmeztető jeleket is lát ezekben az átalakulásokban. A netgeneráció olvasási attitűdje. Kommunikációs szakemberek, pszichológusok, agykutatók vagy épp pedagógusok más-más szemszögből írták le jellemzőiket, mégis hasonlóan vélekednek az úgynevezett „digitális bennszülöttekről” (Prensky, 2012).

A netgeneráció olvasási attitűdje

E generációt ismernünk kell a tekintetben is, mit gondolnak az olvasásról, az irodalomról. Megváltozott fiziológiai sajátosságaik (Gyarmathy, 2012) alapján is feltételezhetjük, hogy e téren jelentősen eltérnek az előző nemzedékektől. Általában egyetértés van abban, hogy ez az 1995 után született korosztály – amelyet valójában mindegy, hogy X, I, C, Y vagy épp Z generációnak hívunk– gondolkodásában, kulturálistermék-fogyasztási szokásaiban, kapcsolatgazdálkodásában lényegesen eltér a korábbi nemzedékektől. Külön érdekesség, hogy jelenlegi diákjaink az elsők a történelem során, akik nem a szüleiktől sajátítottak el fontos, gyakran előkerülő, gyakran használatban lévő ismereteket. Irodalmi animációk, szimulációk.

Szócsavar szójáték (Word Twist) - online játék szavakkal. Motiváció. Ikonok szövegértéshez. Olvasás + metakogníció. Szövértés gyakorlatok. Szövegértési stratégiák. Szövegátalakító, történetmesélés. Olvasás Portál. Szókincsfejlesztés 21.o. !!! Közérthető fogalmazás. Nyelvi játékok. Segédanyagok. Fejleszt(Ő): Szinonimák. Szinonímaszótár. Szójátékok. Cikk. Essay Map/ szövegalkotás.