background preloader

Szövegalkotás/szövegértés/szókincsfejlesztés

Facebook Twitter

Szókincsfejlesztő feladatok 1.feladatlap - PDF Ingyenes letöltés. 1 1.feladatlap Szinonimakeresés Három oszlopot láttok, mindegyikben 10 szót találtok.

Szókincsfejlesztő feladatok 1.feladatlap - PDF Ingyenes letöltés

Minden első oszlopban álló fogalomnak egy hasonló fogalom felel meg a második és a harmadik oszlopban. Anyanyelv-pedagógia. Laczkó Mária Tapasztalatok és kísérletek bizonyítják, hogy egyre nő a tanulási zavarral küzdő gyermekek száma.

Anyanyelv-pedagógia

Ennek az összetett problémakörnek egyik tünete a feladatmegértés nehezítettsége, amely gyakran a szövegértés kudarcára vezethető vissza. A problémamentes olvasás és a jó szintű szövegértés több, nyelvi és nem nyelvi készség megfelelő működését feltételezi. A tanulmány célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a pedagógusok mindennapi, a szövegértést és a szövegértés alapját jelentő készségek fejlesztéséhez. Olyan feladattípusokat mutat be, amelyek a csoportba járó gyermekek igényeinek megfelelően végezhetők a tanítási órákon. Bevezetés A pedagógiában az olvasási folyamatot az olvasás technikai szakaszára és az olvasottak megértésének a fázisára különítik el.

Napjainkban köztudottan megnőtt a tanulási zavarral küzdő gyermekek száma mind az alapfokú, mind a középfokú oktatási intézményekben. A szövegértési képességeket fejlesztő feladatok A verbális memória fejlesztése 1. Szövegfeldolgozás közös, megjegyzésekkel. 750 magyar közmondás - 750 Hungarian proverbs.

Kritikai gondolkodás fejlesztése

Folyamatolvasás. A digitális szövegértés fejlesztése. Bognár Amália írása Vajon miért nem tudnak tájékozódni a különböző internetes oldalakon a tanulók, ha nap mint nap használják azokat?

A digitális szövegértés fejlesztése

Milyen szerepe és felelőssége van a pedagógusoknak ebben? Mivel segíthető elő az e területen szerzett jártasságok és készségek fejlődése már az általános iskolában? A digitális környezetben történő tanulói teljesítményt mérő nemzetközi felmérések – mint például a PISA – eredményei is azt mutatják, hogy a 15 éves magyar diákok teljesítménye elmarad a világ és az európai országok produktivitása mögött (Balázsi–Ostorics 2011). Ezek a vizsgálatok 2009 óta terjednek ki a digitális szövegértésre és problémamegoldásra is (Lannert 2014). Mivel már az általános iskolai korosztály is mindennap használja a számítógépet, az internetet, ezt figyelembe véve nehezen érthető az eredmény. Az első gyakorlat azt mutatja be, hogy a költő életrajzát tanórán frontális munka helyett megismerhetik a diákok okostelefonjaik segítségével saját feldolgozás alapján is. „… Franklin D. Közmondások gyakorlása. Gondolattérképek. Bevezetés „Your brain is like a sleeping giant.”

Gondolattérképek

Szabad fordításban: agyunk alvó óriás. Ezzel a mondattal kezdi Tony Buzan egyik könyvét, amelyben több tanulási és problémamegoldási utat, többek között a gondolattérkép módszerét írja le. Számos pszichológiai, idegfiziológiai, biokémiai és matematikai kísérlet és vizsgálat bizonyította, hogy agyunk kapacitásának csak töredékét használjuk, mert nem tudjuk, hogyan lehetne hatékonyabban tanulni és gondolkodni. Olyan ez, mint amikor egy nagykapacitású számítógépet csak írógépként használunk, mert csak a billentyűket ismerjük, magát a gépet, annak lehetőségeit és használatát nem. Szövegek. Motiváció Műhely. Anyanyelv-pedagógia. Sváb Ágnes 2013 nyarán adták hírül elsőként azt, hogy Hollandiában olyan iskolák nyílnak, ahol a diákok egyetlen taneszköze egy iPad lesz, ám a holland példa korántsem egyedülálló.

Anyanyelv-pedagógia

A világ számos országában használják ezeket az eszközöket: Magyarországon az egri Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete indított módszertani kísérletet az interaktív tanulási környezet hatásainak a megfigyelésére. A mobil-számítástechnikai eszközök robbanásszerű elterjedése, az egyre több helyen jelen lévő internet, a mindig és mindenhol elérhetővé válás olyan változások környezetünkben, amelyek az m-learning fogalmának bevezetését, egy új oktatási paradigma kialakulását teszik szükségessé. A tanulmány célja az, hogy példákat mutatasson be a web 2.0 alkalmazások használatára az anyanyelvi nevelésben. Bevezetés 2013 nyarán adták hírül elsőként, hogy Hollandiában olyan iskolák nyílnak, ahol a diákok egyetlen taneszköze egy iPad lesz (1, 2, 3). A holland példa korántsem egyedülálló. . – a fórumok; Hogyan alakul át az olvasás? Hogyan alakul át az olvasás?

Hogyan alakul át az olvasás?

Az olvasás nem vész el, csak átalakul. Méghozzá súlyosan: úgy tűnik kezdjük elfelejteni a klasszikus, lineáris módszert, és helyette az online hasznos pásztázó, válogató olvasást részesítjük előnyben. Mind többen érezhetik azt, hogy az online média elterjedésével megváltoztak az olvasási szokásaik. Ismerős a helyzet, amikor meglátunk egy érdekesnek tűnő cikket, amit valamelyik ismerősünk posztolt valamelyik közösségi oldalra, rákattintunk, elolvasunk belőle pár mondatot, jobb esetben végigfutjuk a cikket – néhány érdekes kulcsszóra vadászva, majd becsukjuk, és nézzük a következőt, hasonló módon.

Az egész mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. A netgeneráció olvasási attitűdje. Kommunikációs szakemberek, pszichológusok, agykutatók vagy épp pedagógusok más-más szemszögből írták le jellemzőiket, mégis hasonlóan vélekednek az úgynevezett „digitális bennszülöttekről” (Prensky, 2012).

A netgeneráció olvasási attitűdje

E generációt ismernünk kell a tekintetben is, mit gondolnak az olvasásról, az irodalomról. Megváltozott fiziológiai sajátosságaik (Gyarmathy, 2012) alapján is feltételezhetjük, hogy e téren jelentősen eltérnek az előző nemzedékektől. Általában egyetértés van abban, hogy ez az 1995 után született korosztály – amelyet valójában mindegy, hogy X, I, C, Y vagy épp Z generációnak hívunk– gondolkodásában, kulturálistermék-fogyasztási szokásaiban, kapcsolatgazdálkodásában lényegesen eltér a korábbi nemzedékektől. Irodalmi animációk, szimulációk. Szócsavar szójáték (Word Twist) - online játék szavakkal.

Motiváció. Ikonok szövegértéshez. Olvasás + metakogníció. Szövértés gyakorlatok. Szövegértési stratégiák. Szövegátalakító, történetmesélés. Olvasás Portál. Szókincsfejlesztés 21.o. !!! Közérthető fogalmazás. Nyelvi játékok. Segédanyagok. Fejleszt(Ő): Szinonimák. Szinonímaszótár. Szójátékok. Cikk. Essay Map/ szövegalkotás.