background preloader

Ordenación das ensinanzas artísticas superiores en Galicia

Facebook Twitter

Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática. Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música. Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño.