background preloader

Edu

Facebook Twitter

Welcome to Jamorama™ - Learn How To Play Guitar With Jamorama Guitar Lessons™ Distance Learning Courses and Adult Education - The Open University. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego: kształcenie ustawiczne, edukacja permanentna, andragogika, kursy i szkolenia dla wszystkich. Wydział Prawa i Administracji UW. {*style:<b>od 2 kwietnia do 14 września 2012 r.

</b>*} podanie o przyjęcie na studia zaadresowane do kierownika Studium. Wydział Prawa i Administracji UW. Wydział Prawa i Administracji UW. Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników "odbiorców ostatecznych", zwłaszcza zajmujących stanowiska bezpośrednio związane albo utworzone dla zarządzania środkami funduszy. Ponadto studium adresowane jest do osób zajmujących się lub zainteresowanych doradztwem w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków unijnych w różnych dziedzinach (doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe, techniczne). Czas trwania dwa semestry zjazdy przeciętnie dwa razy w miesiącu, przez dwa dni: sobota, niedziela, w godz. 9.00-16.30 Wykładowcy: