Edu

Facebook Twitter

Welcome to Jamorama™ - Learn How To Play Guitar With Jamorama Guitar Lessons™ Distance Learning Courses and Adult Education - The Open University. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego: kształcenie ustawiczne, edukacja permanentna, andragogika, kursy i szkolenia dla wszystkich. Wydział Prawa i Administracji UW. {*style:<b>od 2 kwietnia do 14 września 2012 r.

Wydział Prawa i Administracji UW

</b>*} podanie o przyjęcie na studia zaadresowane do kierownika Studium. Wydział Prawa i Administracji UW. Wydział Prawa i Administracji UW. Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników "odbiorców ostatecznych", zwłaszcza zajmujących stanowiska bezpośrednio związane albo utworzone dla zarządzania środkami funduszy.

Wydział Prawa i Administracji UW

Ponadto studium adresowane jest do osób zajmujących się lub zainteresowanych doradztwem w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków unijnych w różnych dziedzinach (doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe, techniczne). Czas trwania dwa semestry zjazdy przeciętnie dwa razy w miesiącu, przez dwa dni: sobota, niedziela, w godz. 9.00-16.30 Wykładowcy: