background preloader

E-learning z wykorzystaniem wideo

Facebook Twitter

Wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedsiêbiorczoœci (na przyk³adzie multimedialnego CD-ROM-u Wydawnictwa Nowa Era pt. Podstawy przedsiêbiorczoœci) Dobre praktyki edukacyjne. Kraków. Jak pracować z filmem? Tomczuk 03. E-learning nowości, 6 najnowszych trendów, które warto poznać. FILM Arkadiusz Walczak. Naucz sie mowic audio i video.