background preloader

Lära svenska/nyanländ

Facebook Twitter

Spel och appar

Radio och TV på lätt svenska. Lättläst och talböcker. Övningar. Läs- och skrivnedsättningar. Böcker - grammatik och LL. Länksamlingar. Translanguaging - Lessebo. I satsningen Nyanländas lärande tillsammans med skolverket har ett flertal insatser har genomförts.

Translanguaging - Lessebo

En av insatserna var en tvådagarsutbildning om språkutvecklande arbetssätt och de allmänna råden för nyanländas lärande. Rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer, biträdande förskolechefer samt arbetslagsledare har fått lyssna på förläsare och diskutera hur arbetet kan omsättas på enheterna. En föreläsare var Gudrun Svensson som arbetar som lektor i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet. Hon berättad om translanguaging. Längst ner i inlägget finns länk till en podd där Gudrun Svensson berättar mer om begreppet och hur undervsningen kan gå till. Translanguaging innebär att man använder sig av sitt/sina befintliga språk för lära sig nya språk. Utifrån från två viktiga strategiska principer arbetera man med translangugaing: 1. 2. Vilka vinster har man då sett när man har jobbat med translanguaging? Kilskrift: Synonymer sa hon. Begrepp är en del av The Big Five.

Kilskrift: Synonymer sa hon

Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om synonymer. Samtidigt som vi vill att eleverna ska variera sitt språk genom att t.ex. använda synonymer så är det inte alltid helt enkelt att få till det där. Ordet sa är kanske det som oftast förekommer och som samtidigt verkar vara svårt att byta ut. (Det innebär inte alltid att ordet ska bytas ut, ibland har det definitivt sin givna plats i en text.) Att stärka ordförrådet kan man givetvis göra genom läsning, men jag tror på att samtidigt aktivt arbeta med synonymer. Så jag har funderat på hur jag bäst hjälper mina eleverna att påminnas om att variera samtidigt som de får bra exempel på andra ord att använda. Swedish2go - Bing video. Allemansrätten på lätt svenska. SFI - Sportsvenska för invandrare. Matte/NO för nyanlända. Små nordiska faktaböcker. Senaste speltekniken används för undervisning i svenska. Publicerad 2016-10-19 Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar.

Senaste speltekniken används för undervisning i svenska

Tekniken används inte bara för spel, den är också väldigt användbar i utbildningssyfte. Det vet Gunnar Karlsson, professor vid KTH, som är aktiv i utvecklingen av en mobil-app som ska få människor att lära sig svenska snabbare. – Visst kan det finnas en poäng med undervisning i klassrummet. Men att lära sig om skogen, biblioteket eller var man nu befinner sig när man faktiskt är där på plats är ännu mera effektivt. Han är ansvarig för "Svenska överallt - SFI med språkbad", ett forskningsprojekt som bland annat går ut på att utveckla en mobil-app som ska effektivisera svenska för invandrare (SFI).

Det handlar alltså om att kunna utbilda i en kontext. . – Detta är vetenskapligt belagt. Enligt Gunnar Karlsson har vi delvis glömt bort hur bra undervisning går till. Appen kan också bidra med ökad språkinlärning genom bättre integration i samhället. Text: Peter Ardell. Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Ny i svenska skolan: november 2013. Läsrelaterade aktiviteter har jag skrivit om vid ett flertal gånger förut och i det här inlägget tänkte jag fokusera lite extra på en rätt rolig "före-läsning"-aktivitet som går ut på att man aktiverar elevernas förförståelse för att de lättare ska förstå textens innehåll.

Ny i svenska skolan: november 2013

Aktiviteten bidrar också till att eleverna utvecklar strategier för att dra nytta av olika slags ledtrådar i en text för att öka förståelsen. Aktiviteten kallas informationstjuvar på svenska men namnet är betydligt mycket mer intressant på engelska: T.H.I.E.V.E.S. eftersom det är en akronym för följande: TitleHeadingsIntroductionEvery first sentence in a paragraphVisuals and vocabularyEnd-of-chapter questionsSummary Suzanne Liff Manz som har hittat på THIEVES, har formulerat ett antal frågor under varje rubrik som man sedan använder tillsammans med eleverna. Dessa frågor har jag sedan försökt översätta så jag skulle kunna använda dem i min undervisning.

Title. En del av Folkbildningens öppna lärresurser. Kardía lärande - Välj nivå. Akelius Svenska. 8 sidor-frågor. Texter på engelska, uppläsning på olika språk. Botkyrkaflipp Categories. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity. Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling.

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity

Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. Här finns instruktioner om hur du lägger till material! Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen kom 1984. Lexin på nätet är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga Tekniska högskolan. Hej svenska.

Lexin - Bildteman.