background preloader

La poesia i la vida

Facebook Twitter

Alcover/Costa i Llobera. IES Pau Casesnoves - litetic. A l'hora d'elaborar els itineraris virtuals, els alumnes de 4t d'ESO i de 1r de Batxillerat que participaven en l'intercanvi van decidir d'elaborar dues rutes per a cadascun dels dos autors tractats: una ruta literària i una ruta biogràfica. Així doncs, aquí podeu trobar les quatres rutes. És evident que les rutes biogràfiques de tots dos autors no es poden fer en presència perquè suposen un repàs a la vida de Costa i d'Alcover i, per tant, inclouen l'estada dels autors fora de l'illa de Mallorca i, fins i tot, fora dels territoris de parla catalana, com són ara les estades de Costa a Madrid i París.

Només es poden realitzar virtualment, i serveixen per a situar els indrets més importants per on va transcórrer la vida dels dos autors. Les dues rutes literàries, si es volen dur a terme, necessiten de l'ús d'un vehicle, ja que suposen el trasllat a diferents indrets de l'illa de Mallorca, atès que el motiu temàtic amb què s'han seleccionat els poemes és el paisatge. Boa Mistura.