background preloader

Web 3

Facebook Twitter

The future of web browsing.

Votre identité numérique : le guide

Le blogue de Nicolas Cynober. Les concepts du Web 3.0 expliqués (Partie 1 – Les bases) - Webso. Les concepts du Web 3.0 expliqués (Partie 2 – La technique) - We. Google Latitude. Google Latitude drogs tillbaka den 9 augusti 2013.

Google Latitude

Produkter som drogs tillbaka inkluderar Google Latitude i Google Maps för Android, Latitude för iPhone, Latitude API, det offentliga märket, iGoogle-gadgeten och Latitudes webbplats på maps.google.com/latitude. Vad innebär detta för mig? Det går inte längre att dela sin position med Latitude.