background preloader

YOOJOO

Facebook Twitter

Yksilöllinen oppiminen. Humanity Learning – yksilöllisestä oppimisesta ihmislähtöiseen oppimiseen. Tutkija Marika Toivola tekee väitöstutkimustaan opettajista, jotka kehittävät opetuskäytänteitään huomioiden oppilaat yksilöinä.

Humanity Learning – yksilöllisestä oppimisesta ihmislähtöiseen oppimiseen

Tähän mennessä hän on saanut mallinnettua Pekka Peuran pedagogisen ajattelun ja luotua Peuran opetusmallin käyttöteorian, josta on kirjoitettu artikkeli kansainväliselle tiedeyhteisölle. Lue käyttöteorian opettajille suunnattu versio tästä linkistä. Peura on aiemmin käyttänyt opetusmenetelmästään nimitystä yksilöllisen oppimisen opetusmalli. Toivolan tutkimus kuitenkin osoittaa, että toiminnan taustalla on paljon laajempia kokonaisuuksia, kuin mitä nimitys antaa olettaa. Toivola havaitsi, että Peuran oppimiskulttuurissa yhdistyy kaksi vastakkaista näkemystä: yksilöllinen ja yhteisöllinen. ”Yhteisöllisen oppimisen avulla pystytään selittämään kaikki muut mallin kategoriat. Ihmislähtöisen oppimisen teoreettinen malli (Vihreällä on kuvattu oppilas yksilönä, oranssilla yhteisöllinen oppiminen ja sinisellä opettajan toiminta.)

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus (YooJoo) kiel by Minna Ala-Akkala on Prezi. Individual English: A bunch of stolen ideas - #HackEd. Yksilöllinen opetuskokeilu edistyy, aiempia ideoita on hiottu, uusia saatu ja ennen kaikkea toisten kehittelemiä älynväläyksiä napsittu oman työn osaksi.

Individual English: A bunch of stolen ideas - #HackEd

Facebookin ryhmät Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus sekä sen rinnakkaisryhmä Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus: kielet ovat todellisia aarreaittoja! Toisinaan opehuoneessa saattaa tulla orpo olo, mutta vertaistukea ja kannustusta löytyy näistä ryhmistä roppakaupalla. Jos tunnistit itsesi, niin kiitos! Aiemmin tällä viikolla sain kyseisestä ryhmästä tarpeellisen muistutuksen siitä, että yksilöllisessä oppimisessa ei ainoana tavoitteena ole asiasisällön hallinta, vaan vähintään yhtä tärkeää on oppimaan oppiminen. Oppimisen omistajuus, eli se, että näkee itsensä aktiivisena tekijänä ja todella ottaa vastuun omasta oppimisestaan.

Ajatus koko vuoden kattavasta yleisohjeesta on etenkin näin omatahtisen opiskelun alkutaipaleella tuhoon tuomittu monimutkaisuutensa tähden, joten olen siirtynyt selkeämpiin listoihin. 6.lk. Yksilöllinen oppiminen Kuudennella luokalla englannin opiskelussa kertaillaan ja vahvistetaan jo aiemmin opittuja asioita muutaman uuden asian lisäksi, valmistaudutaan yläkouluun sekä opitaan lisää kulttuurituntemusta englanninkielisistä maista.

6.lk

Vieraan kielen opiskelutaidot ovat yleensä tässä vaiheessa jo hyvin hallussa kielentuntemuksen lisäksi, joten oppilas saa enemmän vastuuta omasta opiskelustaan. Oppilas pystyy myös hyödyntämään paremmin aiemmin hyväksi havaitsemiaan oppimistyylejään: yksi ja sama tyyli kun ei sovi kaikille, eivätkä kaikki opi samaan tahtiin. Minkälainen kielenoppija sinä olet? Perinteisessä opettajajohtoisessa opetustilanteessa, jossa kaikki etenevät samaan tahtiin, jopa 80% oppilaista alisuoriutuu. Yksilöllisen oppimisen opetusmallissa oppiminen voi olla täysin itsenäistä tai täysin yhteisöllistä (yhteisönä oppilaat, opettajat, vanhemmat yms.) tai mitä tahansa siltä väliltä.

Viesti 7-luokan vanhemmille.pdf. Osaamisen näyttö ja itsearviointi perinteisen kokeen tilalla vieraiden kielien opetuksessa. ”Suurin ajatustavan muutos itselleni oli tuoda opettamiseen läpinäkyvyyttä ja ennakointia.

Osaamisen näyttö ja itsearviointi perinteisen kokeen tilalla vieraiden kielien opetuksessa

Oppilaan ei tarvitse käyttää aikaa ja energiaa siihen, että hän yrittää arvailla minun ajatuksiani ja mitä minä ehkä kysyn läksynä tai kokeessa.” Teksti: Satu Harjunen Olen kieltenopettaja ja erityisopettaja. ENA 2 individual.docx. Rub 4 yoojoo. Itsearvioinnin tehostaminen. Lukuvuosi starttasi kunnassamme eilen yhteisessä VESO-koulutuksessa.

Itsearvioinnin tehostaminen

Saimme koulutuksessamme kuulla Erja Vitikan esityksen perusopetuksen OPS2016 arviointiosiosta ja se laittoi ajatukset sopivasti liikkeelle näin kesälomien jälkeen. Arviointiesityksessä ei periaatteessa tullut kauheasti uutta asiaa, mutta se laittoi miettimään omaan työtapaa. Uudessa OPSissa korostetaan mm. sitä, että oppilaan on tiedettävä tavoitteet etukäteen koko vuodelle ja oppimisjaksolle. Tämä ei välttämättä ole toteutunut omassa yksilöllisen oppimisen toteutuksessani kovin hyvin, sillä oppilaille on monesti tuntunut jäävän hieman epäselväksi se, mitä heidän tulisi vuoden aikana tai jossakin lyhyemmässä ajanjaksossa opiskella, kun ei edetä kaikki samaan tahtiin. Tänä syksynä saan jatkaa yksilöllistä matikan opiskelua kasien ja ysien kanssa, joten toimintakulttuuri on jo heille ennestään tuttu. Itsearviointi Tykkää tästä: Tykkää Lataa...