background preloader

NO/Teknik

Facebook Twitter

Tipspromenad - Idéer - Hasselfors Garden.

Rymden

Coloring Pages Of Planets. Here are some cut outs samples of our Solar System.

Coloring Pages Of Planets

It is in the form of Coloring Pages of Planets Cut Out Templates. The images include that of Sun and its planets. All the planets are of different sizes. As we can see here, Jupiter is the largest planet among all planets. All these planets are labelled so that there is no confusion. Coloring Pages of Saturn has image of Saturn Planet to print and color. Rymden. Sök exempel för förskolan. Hitta ÄVENTYRET i naturen utanför husknuten bland smådjuren och växterna!

Densitet

Okända djur. Länktips. Naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd för förskola. Här hittar du som förskollärare stöd och inspiration i att undervisa i naturvetenskap och teknik.

Naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd för förskola

Du hittar ett antal inspirerande filmer samt ett material uppdelat i fem områden från förskolors vardag. Du hittar också ett material om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. För beslutsfattare finns en film tänkt att ge ge inspiration för att möjliggöra arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. Inspiration På sidan Inspirationsfilmer finns inspiration för att komma igång med arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. Inspirationsfilmer För beslutsfattare Få inspiration till att möjliggöra arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. För beslutsfattare Stöd i arbetet Som stöd för dig som förskollärare finns ett material uppdelat i fem områden från förskolors vardag där barn i sin lek möter olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar. Som stöd till materialet finns en inledande text avsedd att rama in och kommentera de fem områdena.

Förskoledidaktik (191 kB)

Teknik

Vikteknik. Skogen. Teknik & Natur. 11 Awesome DIY Science Projects That You Can Create With Your Kids. If you’re a parent and you want to do something with your kid that isn’t related to cleaning the toilets or forging through homework, check out these 11 great science projects that you can complete in the confines of your humble abode.

11 Awesome DIY Science Projects That You Can Create With Your Kids

Most of them use around-the-home items that you probably have on hand, although some will require a little bit of shopping ahead of time. 1. Make Giant Gummies Who doesn’t love a gummy bear? It’s even better when you see your favorite gummy treat expand to twice its size… or greater. Source 2. Have too many candy canes after the holidays? For this experiment, you’ll need several candy canes (any flavors or sizes should do), a baking sheet, an oven and some aluminum foil. Preheat the oven to 350 degrees Fahrenheit. Source 3. Have you ever wondered what elephant toothpaste might look like?

Odla

Vatten. Vitsippor. Osynligt bläck. Kroppen. E471099602.pdf. Isbiten. Luftexpriment. Tetra Pak. Tetra Pak är världens mest sålda dryckesförpackning.

Tetra Pak

Historien började under 1940-talet, på förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing. Företaget grundades av tidningsentreprenören Erik Åkerlund och affärsmannen Ruben Rausing 1929. Deras första produkt var tvåkilospåsar för mjöl och sockerförpackningar. Snart blev Rausing ensam ägare till företaget och i början av 1940-talet började han fundera på att utveckla mjölkförpackningar. Idén kom från USA, i Sverige såldes mjölken fortfarande i lösvikt. Tanken var att ta fram en engångsförpackning för mjölk. Wallenbergs idé var tetraedern, en pyramidformad pappersförpackning som kunde vikas av ett enda papperstycke. Rausings företag bytte namn till Tetra Pak år 1950 och varumärket registrerades i 57 länder.

Text och research: Alexandra Selivanova. Regnbågsmjölken. Isägg. Isägg. Isägg. Isägg. Konkret och kreativ NO. V lkommen till Draklandet! Teknikochnatur. Beskrivning: Berta är drakflickan som älskar kemi och att experimentera.

teknikochnatur

I den här filmen undersöker Berta vattnets egenskaper när det är i sina tre olika aggregationstillstånd; fast, flytande och gas. Till sin hjälp har Berta Anna Gunnarsson, resurspedagog på NAVET science center. Experimentet i filmen kommer från Bertas Experimentbok, en kombinerad sago- och experimentbok. Målgruppen är barn i åldern 4-8 år och deras pedagoger. Utrustning: Se beskrivning av material i filmen. Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Detta material har utarbetats av: Anna Gunnarsson, resurspedagog på NAVET science center och Plast- & Kemiföretagen, branschorganisationen för Sveriges plast- och kemiföretag.

Kommentera » Tipsa en kollega » Aldiko™ - eBook Reader Application for Android. Aldiko™ - eBook Reader Application for Android. Vulkaner. Vulkaner Material Vi har satt ihop utskriftsbart arbetsmaterial om Vulkaner att använda i klassrummet.

Vulkaner

Det är delar av texten till vårt redan befintliga miniämne om Vulkaner som du hittar till vänster i menyn som man nu kan skriva ut. Till texten finns även ”Ta reda på-frågor” att svara på efter varje del man läst. Vulkaner, Arbetsmaterial Vulkanutbrott I textmaterialet finns även en bild på sidan 3 med en beskrivning på hur en vulkan kan vara uppbyggd. Vulkaner, Vulkanutbrott Sodavulkan Hur gör man en egen vulkan? Labba: De gömda färgerna - UR Barn. Bonden i skolan. Tom Tits Experiment startsida - Tom Tits Experiment.

Skapa och upptäck. Experimentskafferiet. Teknik & Natur.