background preloader

METOD & FORSKNING

Facebook Twitter

Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg - UR Skola. Experten är inte bästa läraren. Blir man en bättre lärare ju mer man vet om sitt ämne?

Experten är inte bästa läraren

Nej, det är inte självklart. Skolforskaren John Hattie hittade inget sådant samband när han sammanställde internationell forskning i studien Synligt lärande år 2009. Djupet i lärarnas ämneskunskaper hade försumbar påverkan på elevresultaten, enligt studien. En förklaring kan vara att Hatties statistik byggde på lärare som åtminstone hade grundläggande kunskaper i sitt ämne. Internationellt sett är det ovanligt att lärare undervisar i ett ämne som de inte har någon utbildning i, konstaterar Per Kornhall i sin bok Förstelärare – En handbok. – Du kan inte undervisa i franska utan kunskaper i språket.

Ingrid Carlgren: Att höja kunskapsresultaten – en fråga om bildning? Att tala om kunskap och nationella mål i relation till bildningsbegreppet öppnar för andra perspektiv på och resonemang om hur kunskapsresultaten kan höjas, skriver Ingrid Carlgren.

Ingrid Carlgren: Att höja kunskapsresultaten – en fråga om bildning?

Kollegiet lyfter elevers lärande. På Kryddgårdsskolan är kollegiet och dess kunskap centralt i all planering och utvärdering av undervisningen.

Kollegiet lyfter elevers lärande

Med ÄDK- Ämnesdidaktiskt kollegium som ryggrad arbetar ledning och pedagoger i tätt samarbete för att säkerställa undervisningen, öka måluppfyllelse och elevers lust att lära. – ÄDK kan ses som ett analysverktyg som lyfter frågan vilka evidenser lärare har för lärandet. Learning Study. Hjärnkontorets Beppe: ”Som lärare skriver du i en människas själ med arkivbeständigt bläck” Jag omfamnas av ett öppet hjärta och ett öppet sinne i ett av tidernas rakaste och mest okonstlade samtal.

Hjärnkontorets Beppe: ”Som lärare skriver du i en människas själ med arkivbeständigt bläck”

Med total självdistans, självmedvetenhet och genuin kärlek och empati för våra barns resa mot framtiden, lägger Benjamin Singer upp hela sitt förflutna på bordet. En gång inkapslat i skuld och skam. Sara Bruun: ”Kan inte blunda för betygsinflationen” Under onsdagen presenterade Lärarnas Riksförbund en undersökning om de nationella proven.

Sara Bruun: ”Kan inte blunda för betygsinflationen”

Och resultatet visar att lärarkåren är enig. Bland annat visar det sig att nio av tio lärare anser att proven utgör ett viktigt stöd för att bedöma om eleverna nått kunskapskraven. – De nationella proven måste återigen utformas för att kunna utgöra ett ankare för att dämpa betygsinflationen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. I början av förra året kom det siffror från Skolverket som visar att allt fler lärare anpassar sin undervisning efter de nationella proven. – Vilket är otroligt intressant.

UR Samtiden - Elevhälsa: De saknade eleverna - UR Skola. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier. Vägen mot en formativ bedömningskultur. VT påbörjade jag och min kloka och modiga personal en spännande och utvecklande resa mot att bygga vår visions grund i en formativ bedömningskultur på skolan.

Vägen mot en formativ bedömningskultur

Ett resa som har varit mycket utmanande och lärande för oss alla och som nu är inne på 5:e terminen. Vi har kommit till den fasen att vi faktiskt kan se att vårt arbete har gjort stora avtryck i vår gemensamma syn på vad undervisningskvalitet är. Att utmaningarna gett effekt och förändrat vårt förhållningssätt. Vi lärare behöver ett betyg- och bedömningslyft - Sara Bruun. ”Jag satte B på eleven för den hade 80 % rätt.”

Vi lärare behöver ett betyg- och bedömningslyft - Sara Bruun

Mia Smith - ämnesspanare. Funderar du på vad du ska göra för att fånga elevernas intresse på din provlektion inför språkvalet?

Mia Smith - ämnesspanare

Hur ska du presentera språket så att det verkar intressant för eleverna att välja det nya språket? En del väljer det språket som verkar vara lättare. En del väljer det språket som de kan få hjälp med hemma. Några väljer enligt grupptryck medan vissa väljer det språket som de inte tror ska vara populärt för att få vara med i en liten grupp och på det sättet få studiero. En del väljer det språket som verkar vara till stor nytta och andra väljer det som verkar vara det roligaste. Vi bör tydliggöra att läsa språket ska vara roligt men det kräver också engagemang speciellt när man ska ta ytterligare ett steg i utvecklingen och komma upp till nästa nivå. Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå – Problemskapande beteende.

Dagligen går barn till skolan med känslan av att inte passa in, rädda för att bli missförstådda och lämnade utanför.

Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå – Problemskapande beteende

Det kan vara barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med förstöra för andra. Det kan vara barn som är bråkiga och aggressiva. Eller barn som på ett eller annat sätt väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem runtomkring. Det är barn som oftast kommer till skolan, olyckliga, otrygga och ledsna. Barn som genom sitt beteende och handlande ofta misslyckas med sitt skolarbete och har svårt att få nära och förtroendefulla kamratrelationer.

"Det är svårare att vara lärare idag än för 20 år sedan" – Jag tycker att det är en större utmaning att arbeta i skolan idag än för 20 år sedan då jag började arbeta som lärare.

"Det är svårare att vara lärare idag än för 20 år sedan"

Anne arbetar i en lågstadieklass, där flera av barnen har neuropsykiatriska diagnoser. Hon har under åren sett en förändring i skolan. – Jag älskar att vara lärare. Det gör nog de flesta lärare, annars hade de inte blivit lärare men förutsättningarna är inte desamma som då jag började. Vanligaste felet vuxna gör med bråkiga barn. Hur gör man när ens ”vanliga” barn bråkar? Det låter som en fråga som är lätt att besvara. Men psykologen Bo Hejlskov Elvén får den ganska ofta när han hjälper föräldrar som har barn med särskilda behov. Pedagogika.nu ska hjälpa svenska skolor att nå målen. Steve Wretman har lett ett stort antal fleråriga projekt i både stora och små kommuner, med fokus på läroplanstolkning, bedömning och språkutvecklande undervisning.

Han har även publicerat flera artiklar i dessa ämnen och varit anlitad av Skolverket för att skriva stödmaterial till lärare om IUP. (Foto: Pedagogika) Skolan är inte så dålig som det påstås, men det ökande gapet mellan de elever som det går bra för och de som har det svårt i skolan är oroväckande, säger Steve Wretman, utbildningskonsult på Pedagogika. Lärare behöver hjälp för att reda upp situationen, menar han. Det har ljudit små ramaskrin i Sverige vid de senaste Pisa-undersökningarna.

Assessment for Learning in STEM Teaching - National STEM Learning Centre. Så blir du en bra kollega!Adecco blogg. Nej, allt är inte chefens fel. Hur vi har det på jobbet beror till största del på hur vi är mot varandra. Möt coachen som tycker att varje medarbetare ska ta mer eget ansvar för både sig själv och för att teamet ska gå bra. Det finns miljoner texter om chefer och ledarskap. Why our children are so bored at school, cannot wait, get easily frustrated and have no real friends? — Victoria Prooday - Occupational Therapist.

“My son doesn’t like vegetables.” “She doesn’t like going to bed early.” “He doesn’t like to eat breakfast.” “She doesn’t like toys, but she is very good at her iPad” “He doesn’t want to get dressed on his own.” UR Samtiden - Elevhälsa: De saknade eleverna - UR Skola. Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång. Lärarna i Per Lindqvists artikel ”Ödmjuk orubblighet” anser att en central kompetens hos skickliga lärare är förmågan att se eleverna.

Lindqvist, som är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, skiljer mellan två ömsesidigt beroende och oskiljaktiga former av seende, den ödmjuka blicken och den orubbliga blicken. Dylan Wiliam. Dataspel påverkar vår hjärna på en mängd olika sätt. Spenderar du eller dina barn mycket tid framför datorn med dataspel? Studier har visat att personer som spelar mycket också utvecklar vissa delar av sin hjärna. Det handlar främst om actionfyllda dataspel med ett högt tempo och snäva svängar, där märker amerikanska forskare den största skillnaden. Spel av olika typer har alltid varit ett hett ämne och speciellt föräldrar ställer sig kritiska till sina barns användning av datorer. Go word hunting. Lita inte bara på Pisa i skolan! Vi måste prata om skolan – Kooperativt Lärande. Under de senaste åren har det pågått en debatt som åter blommat upp i skolvärlden och i media där en väldigt polariserad bild av skolan och lärare framställs.

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa? Finland, Nordens Japan? Petra Krantz Lindgren: Så får ditt barn en sund självkänsla. Skapa grupper – Kooperativt Lärande. Blyg – eller bara högkänslig? Tools for Educators - Word Bank Worksheet Maker. Varning – PIE i farten igen! Pedagogika.nu ska hjälpa svenska skolor att nå målen. For Teachers. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Så undervisar du särbegåvade elever. Om vikten av att som lärare visa hur man gör. Återigen har jag det utvidgade kollegiet på twitter att tacka för inspiration! Igår tipsade Anna Kaya om klippet ”I do, we do, you do” som jag även vill tipsa andra om i detta inlägg.

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign... Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point. Why? Because effective language processing and learning largely depends on how well Working Memory performs. In fact, apart from automatic processes – which bypass WM’s attentional control – all conscious processing of information (visual, auditory, etc.) occurring in the human brain is performed by WM. ”Förbättra resultat genom självrättning” Struktur: Kommunikatören – Kooperativt lärande. Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson. Demoversionen av Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning. Cirkelmodellen.pdf.

Ett språkligt bedömningsmaterial behövs för varje skolämne. Omvänd inkludering: Hur ska vi tänka? Cirkelmodellen. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln. The 8 Minutes That Matter Most. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Därför är formativ bedömning avgörande för framtiden.

Om vikten av att som lärare visa hur man gör. »Arbeta inte mer — men smartare« Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd. Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. Mitt Flippade Klassrum. "Tips! Så bemöter du vredesutbrott hos barn" Nyhetsbrev #7 2015.

Att leka – ett sätt att nå framgång i undervisningen. Flyttar problemet från eleven. Vad elever med språkstörning har gemensamt (och inte) Hjälp med mål och strategier ger hopp även till de mest utsatta. Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk. Elevhälsa: De saknade eleverna. Elva aspekter på kollegialt lärande - Fleischer Kompetensutveckling. Think-Pair-Share.