background preloader

METOD & FORSKNING

Facebook Twitter

Stationsmatte – ett sätt att differentiera din undervisning. I flera år har jag haft ”stationsmatte” på fredagarna.

Stationsmatte – ett sätt att differentiera din undervisning

Likt man i idrotten har stationsträning, med aktiviteter under en viss tid och sedan byter, arbetar vi så i matematik. NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte” Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte”

En fråga får han särskilt ofta: Var fanns de här barnen förr? The Classroom Experiment (Ep.1) Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar. I båda mina böcker talar jag om growth mindset som ett fundament för att skapa en kultur av formativ bedömning och framåtsyftande återkoppling.

Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar

Carol Dwecks forskning har slagit igenom på bred front i skolan och jag har skrivit om det förut, bland annat i inlägget Vilket sorts feedback vi ger har stor betydelse. Men nu är Carol Dweck, en av forskarna bakom begreppen fixed och growth mindset lite bekymrad. Hon ser tecken på att begreppen används och tillämpas utifrån missuppfattningar: ”I fear that my work, which grew up to counter the failed self-esteem movement, will be used for the same purpose, trying to make kids feel good but not actually changing the process of learning.” Så sade Dweck på en konferens där hon reflekterade över dessa missuppfattningar och missförstånd om growth mindset. Dweck listar fem av de största missuppfattningarna: Learning Study. Professor Carol Dweck 'Teaching a growth mindset' at Young Minds 2013.

Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg - UR Skola. En läsande klass. Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext? När det gäller faktatexter handlar det om att koppla på elevernas förkunskaper, att de får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa.

Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext?

Eleverna ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det. Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord. Syftet: Att träna eleverna att innan läsningen aktivera sina kunskaper och att under läsningen plocka ut viktig information ur texten för att kunna sammanfatta det viktigaste. Genom att plocka ut nyckelord och återberätta vad texten handlat om befäster eleverna sin nya kunskap och utökar sitt ordförråd. Läromedelstext hämtad ur Natur och Kulturs No-bok PULS. Grav språkstörning: Att undervisa i läsförståelse. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg - UR Skola.

”Läxor är meningslösa” – Vad vi borde titta på är de framsteg eleverna gör, säger han apropå betygsdebatten.

”Läxor är meningslösa”

James Nottingham från Storbritannien är en väl anlitad föresläsare och skolutvecklare. Han har en bakgrund som lärare och skolledare och har skrivit ett flertal böcker om undervisning. I veckan besökte han Ånge där 200 lärare från Sollefteå, Härnösand, Bräcke och Ånge fick lyssna till hans råd och exempel från olika delar av världen. – Han har mycket positiva tankar, konkreta tips och idéer. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg - UR Skola. Experten är inte bästa läraren. Blir man en bättre lärare ju mer man vet om sitt ämne?

Experten är inte bästa läraren

Nej, det är inte självklart. Skolforskaren John Hattie hittade inget sådant samband när han sammanställde internationell forskning i studien Synligt lärande år 2009. Djupet i lärarnas ämneskunskaper hade försumbar påverkan på elevresultaten, enligt studien. En förklaring kan vara att Hatties statistik byggde på lärare som åtminstone hade grundläggande kunskaper i sitt ämne. Internationellt sett är det ovanligt att lärare undervisar i ett ämne som de inte har någon utbildning i, konstaterar Per Kornhall i sin bok Förstelärare – En handbok. – Du kan inte undervisa i franska utan kunskaper i språket. Ingrid Carlgren: Att höja kunskapsresultaten – en fråga om bildning? Att tala om kunskap och nationella mål i relation till bildningsbegreppet öppnar för andra perspektiv på och resonemang om hur kunskapsresultaten kan höjas, skriver Ingrid Carlgren.

Ingrid Carlgren: Att höja kunskapsresultaten – en fråga om bildning?

Kollegiet lyfter elevers lärande. På Kryddgårdsskolan är kollegiet och dess kunskap centralt i all planering och utvärdering av undervisningen.

Kollegiet lyfter elevers lärande

Med ÄDK- Ämnesdidaktiskt kollegium som ryggrad arbetar ledning och pedagoger i tätt samarbete för att säkerställa undervisningen, öka måluppfyllelse och elevers lust att lära. – ÄDK kan ses som ett analysverktyg som lyfter frågan vilka evidenser lärare har för lärandet. Det är en metod för Kryddgårdsskolan att hjälpa eleverna att få syn på det egna lärande, och medvetandegöra dem om den undervisning som de tar del av, säger Annica Trenneman, förstelärare i språkutveckling, och Caroline Sjölin, biträdande rektor. Learning Study. Hjärnkontorets Beppe: ”Som lärare skriver du i en människas själ med arkivbeständigt bläck” Jag omfamnas av ett öppet hjärta och ett öppet sinne i ett av tidernas rakaste och mest okonstlade samtal.

Hjärnkontorets Beppe: ”Som lärare skriver du i en människas själ med arkivbeständigt bläck”

Med total självdistans, självmedvetenhet och genuin kärlek och empati för våra barns resa mot framtiden, lägger Benjamin Singer upp hela sitt förflutna på bordet. Sara Bruun: ”Kan inte blunda för betygsinflationen” Under onsdagen presenterade Lärarnas Riksförbund en undersökning om de nationella proven.

Sara Bruun: ”Kan inte blunda för betygsinflationen”

Och resultatet visar att lärarkåren är enig. UR Samtiden - Elevhälsa: De saknade eleverna - UR Skola. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier. Vägen mot en formativ bedömningskultur. Vi lärare behöver ett betyg- och bedömningslyft - Sara Bruun. ”Jag satte B på eleven för den hade 80 % rätt.” Mia Smith - ämnesspanare. Funderar du på vad du ska göra för att fånga elevernas intresse på din provlektion inför språkvalet? Hur ska du presentera språket så att det verkar intressant för eleverna att välja det nya språket? En del väljer det språket som verkar vara lättare. En del väljer det språket som de kan få hjälp med hemma. Några väljer enligt grupptryck medan vissa väljer det språket som de inte tror ska vara populärt för att få vara med i en liten grupp och på det sättet få studiero.

En del väljer det språket som verkar vara till stor nytta och andra väljer det som verkar vara det roligaste. Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå – Problemskapande beteende. Dagligen går barn till skolan med känslan av att inte passa in, rädda för att bli missförstådda och lämnade utanför. Det kan vara barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med förstöra för andra. Det kan vara barn som är bråkiga och aggressiva. Eller barn som på ett eller annat sätt väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem runtomkring.

Det är barn som oftast kommer till skolan, olyckliga, otrygga och ledsna. "Det är svårare att vara lärare idag än för 20 år sedan" – Jag tycker att det är en större utmaning att arbeta i skolan idag än för 20 år sedan då jag började arbeta som lärare. Anne arbetar i en lågstadieklass, där flera av barnen har neuropsykiatriska diagnoser. Hon har under åren sett en förändring i skolan. – Jag älskar att vara lärare. Det gör nog de flesta lärare, annars hade de inte blivit lärare men förutsättningarna är inte desamma som då jag började. Vanligaste felet vuxna gör med bråkiga barn. Pedagogika.nu ska hjälpa svenska skolor att nå målen. Steve Wretman har lett ett stort antal fleråriga projekt i både stora och små kommuner, med fokus på läroplanstolkning, bedömning och språkutvecklande undervisning. Assessment for Learning in STEM Teaching - National STEM Learning Centre. Så blir du en bra kollega!Adecco blogg. Nej, allt är inte chefens fel. Why our children are so bored at school, cannot wait, get easily frustrated and have no real friends? — Victoria Prooday - Occupational Therapist.

“My son doesn’t like vegetables.” UR Samtiden - Elevhälsa: De saknade eleverna - UR Skola. Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång. Dylan Wiliam. Dataspel påverkar vår hjärna på en mängd olika sätt. Go word hunting. Lita inte bara på Pisa i skolan! Vi måste prata om skolan – Kooperativt Lärande. Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

Finland, Nordens Japan? Petra Krantz Lindgren: Så får ditt barn en sund självkänsla. Petra Krantz Lindgren (Foto: Caroline Andersson) Skapa grupper – Kooperativt Lärande. Blyg – eller bara högkänslig? Tools for Educators - Word Bank Worksheet Maker. Varning – PIE i farten igen! Pedagogika.nu ska hjälpa svenska skolor att nå målen.

Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Så undervisar du särbegåvade elever. Om vikten av att som lärare visa hur man gör. Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign... ”Förbättra resultat genom självrättning” Struktur: Kommunikatören – Kooperativt lärande. Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson. Demoversionen av Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning. Cirkelmodellen.pdf. Ett språkligt bedömningsmaterial behövs för varje skolämne. Omvänd inkludering: Hur ska vi tänka? Cirkelmodellen. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln. The 8 Minutes That Matter Most.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Därför är formativ bedömning avgörande för framtiden. Om vikten av att som lärare visa hur man gör. »Arbeta inte mer — men smartare« Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd. Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. Mitt Flippade Klassrum. "Tips! Så bemöter du vredesutbrott hos barn" Nyhetsbrev #7 2015. Att leka – ett sätt att nå framgång i undervisningen. Flyttar problemet från eleven. Vad elever med språkstörning har gemensamt (och inte) Hjälp med mål och strategier ger hopp även till de mest utsatta. Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk. Elevhälsa: De saknade eleverna. Elva aspekter på kollegialt lärande - Fleischer Kompetensutveckling.

Think-Pair-Share.