background preloader

Lähteet

Facebook Twitter

Teoskynnyksen ylittyminen on suojan edellytys. Jotta tekijä saa teokselleen tekijänoikeuden mukaista suojaa, teoksen on ylitettävä teoskynnys.

Teoskynnyksen ylittyminen on suojan edellytys

Teoskynnys ylittyy, kun teos on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Näillä määreillä tarkoitetaan, ettei kukaan muu joka oli ryhtynyt samaan työhön, olisi päätynyt samaan lopputulokseen teoksen osalta. Tilannetta voi kuvata esimerkiksi niin, että koulussa annetaan otsikko, jonka mukaan on kirjoitettava aine. Kahta samanlaista ainetta ei samasta otsikosta tule ja jokainen aine saa tekijänoikeussuojaa omana teoksenaan. 1.1 Selittävä piirros - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki. Tekijänoikeuskäsitteistössä selittäviä piirustuksia suojataan kirjallisina teoksina.

1.1 Selittävä piirros - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki

Laissa selittävinä piirustuksina pidetään esimerkiksi karttoja, konepiirustuksia ja rakennuspiirustuksia. Selittävät piirrokset pyrkivät tekniseen selkeyteen, niiden aihe- ja kuvakulmavalinnat ovat sellaisia, että vastaavaan työhön ryhtyvä päätyisi suurella todennäköisyydellä samoihin ratkaisuihin. Selittäviin piirustuksiin liittyy myös laatuvaatimus. Laatuvaatimusta ilmentää sanan selittävä käyttö. Selittävät piirustukset voivat saada tekijänoikeussuojaa samoin edellytyksin kuin muutkin teokset, eli suojan edellytyksenä on, että selittävä piirros yltää teostasoon eli on itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos sillä tavoin, ettei kukaan muu asiantuntija voisi itsenäisesti päätyä esittämään samoja asioita muodoltaan samanlaisilla piirustuksilla.

Piirustus kuvaa tyrnipensaiden kasvuoloja metsän ja meren välissä. Tekijänoikeusneuvoston lausuntoon TN 2002:4 liittyvää kuvamateriaalia. Entä opiskelijoiden oikeudet tekemiinsä teoksiin? [Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin] Tekijänoikeus tekijällä Opiskelusuhde ei ole työ- eikä virkasuhde eikä se siten aiheuta tekijänoikeuden siirtymistä.

Entä opiskelijoiden oikeudet tekemiinsä teoksiin? [Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin]

Tietysti opiskelija saattaa myös olla työsuhteessa oppilaitokseen esimerkiksi kurssiassistenttina. Tällöinkään tekijänoikeus ei suinkaan siirry automaattisesti, ja siirtyminen voi enintään koskea niitä ohjelmia, jotka on luotu nimenomaan työsuhteessa tehtynä työnä. Opiskelijan kirjoittamaan tutkielmaan, ohjelmaan tai muuhun teokseen on hänellä itsellään tekijänoikeus.

Oppilaitoksella ei ole siihen minkäänlaista tekijänoikeutta. Sopimuksella opiskelijan ja oppilaitoksen välillä voidaan tekijänoikeus tietenkin siirtää kokonaan tai osittain taikka opiskelija voi antaa oppilaitokselle oikeuden käyttää työtä. Monissa oppilaitoksissa on sisäisiä sääntöjä tai ohjeita siitä, että tekijänoikeudet opinnäytteisiin siirtyvät oppilaitokselle. Opettajan panos Sillä, että teos on opintosuoritus, ei ole tekijänoikeudellisessa mielessä merkitystä. Julkisuuslaki ei vaikuta tekijänoikeuteen. Julkistaminen ja julkaiseminen. Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tekijänoikeuden kohde ja sisällys Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446) Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34) Väliotsikko on kumottu L:lla 22.5.2015/607 (22.5.2015/607) Taloudelliset oikeudet (22.5.2015/607)

Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Tekijänoikeudet. Tekijänoikeuksien huomioiminen (mm. kuvausluvat) Mikäli hyödynnät toisen tekijän tuotoksia, muista varmistaa, että tuotokselle annetut tekijänoikeudet sallivat tämän. ​

Tekijänoikeudet

Myös taustamateriaalin (esim. musiikin, muiden ottamien kuvien) tulee olla CC BY-SA tai CC BY -lisenssillä jaettuja, mikäli julkaiset tuotoksia CC BY-SA -lisenssillä. Kun tuotat materiaalia yhdessä muiden kanssa, lisenssi tulee myös sopia yhdessä. Opiskelijoiden kanssa on hyvä jo opintojen alkuvaiheesa solmia kuvaus- ja julkaisuluvat, jolloin on oikeudet käyttää kuvamateriaalia, joissa he esiintyvät. Alaikäisen opiskelijan osalta vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Kuvaus- ja julkaisulupa (aikuiset) Kuvaus- ja julkaisulupa (alaikäiset) ​Creative Commons -lisenssin käyttäminen HAMKissa 1.

CC-lisenssit eivät korvaa tekijänoikeuksia, vaan ne toimivat tekijänoikeuden rinnalla antaen keinon muokata omien teostesi käyttöehtoja omiin tarpeisiisi sopiviksi. 2. Ajankohtaista tekijänoikeudesta: Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on lähetetty lausunnoille.

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Lausuntoaika päättyy 11.9.2015. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kevään aikana sopimuslisenssisäännösten mukaisia hyväksymispäätöksiä, jotka koskevat sisäistä tiedotuskäyttöä, arkistoidun tv- ja radio-ohjelman sekä sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttämistä sekä televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja. Tiedote 6.3. Valtiopäivillä vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista. Julkilausumassa todetaan, että eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen esimerkiksi muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle.

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutosta. Reitti tekijänoikeuteen : Suoja-aika. Tekijänoikeus ei jatku ikuisesti, vaan se on ajallisesti rajattu siten, että suoja-ajan kuluttua teosta voi vapaasti käyttää ilman minkäänlaista lupaa.

Reitti tekijänoikeuteen : Suoja-aika

Euroopan talousalueelta (ETA) peräisin olevien teosten suoja-aika on tekijän elinikä + 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä. Muualta peräisin olevien teosten suoja-aika on yleensä 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos teoksen alkuperämaan laki takaa teoksille yli 50 vuoden suoja-ajan tekijän kuolinvuoden päättymisestä, on niiden suoja-aika sama myös Suomessa, kuitenkin enintään 70 vuotta tekijän kuolemasta.