background preloader

EPT

Facebook Twitter

Miltton Group – Onko uutisagendamme lobbauksen tulosta? Mediajulkisuus on tärkeä vaikuttamisen kanava, kun esimerkiksi luonnonsuojelujärjestö hakee huomiota asialleen.

Miltton Group – Onko uutisagendamme lobbauksen tulosta?

Mutta kiinnostaako julkinen keskustelu lobbaavaa tahoa, jos asiaan pystyy vaikuttamaan ”kulisseissa”? Tässä blogikirjoituksessa peilaan gradututkimukseni tuloksia Milttonin vaikuttajaviestinnän asiantuntijan Toni Kokon näkemyksiin. Mediajulkisuuden merkitys kaikessa poliittisessa viestinnässä, myös lobbauksessa, on monelta osin kasvanut suomalaisen poliittisen järjestelmän ja mediakentän muuttuessa. Olen opinnoissani ja työssäni perehtynyt erilaisten organisaatioiden yhteiskunta- ja mediasuhteisiin ja halusin selvittää, millaista roolia mediajulkisuus näyttelee lobbaajan keinovalikoimassa ja mitä tehokas mediavaikuttaminen vaatii 2010-luvulla. Gradussani Lobbaus, media ja kiista alkoholimainonnasta tutkin aihetta erityisesti alkoholimainonnan rajoittamisen näkökulmasta. Käsiksi median valtaan Samaan aikaan julkisuudesta on tullut myös aiempaa suurempi riski.

Ask me anything. Hei, kiitos kysymyksestä.

Ask me anything

Tulkitsenko oikein, että toivoisit sen loppuvan? Helpoin tapa on sanoa tästä suoraan hänelle esimerkiksi sanoin: "Äiti, ei! En halua, että paskot päälleni! Lopeta se heti. " Toisinaan asioiden puheeksi ottaminen saattaa tuntua vaikealta. Toivottavasti tilanne ratkeaa pian sinun eduksesi. Rahapelaajan virhepäätelmät. Tutkimuksissa on saatu selville, että jopa 80 % siitä, mitä ihmiset ajattelevat rahapeleistä niitä pelatessaan, on virheellistä.

Rahapelaajan virhepäätelmät

Alle 10 % pelaajista osaa tulkita oikein, mitä satunnaisuus tarkoittaa. Lähes kaikilla meistä on siis tarve ymmärtää rahapelien logiikkaa entistä paremmin. Tutustumalla sekä rahapelien psykologiaan että matematiikkaan opit tulkitsemaan paremmin, mitä pelitilanteessa oikeasti tapahtuu sekä mitä mielesi koittaa väittää tilanteessa tapahtuvan. Elämäjulkaiseminen päivittää identiteettimme (Väitös: FM Sari Östman, 7.8.2015, digitaalinen kulttuuri) ​Turun yliopiston tiedote 30.7.2015 – Sosiaalisen median tarjoamilla mahdollisuuksilla meillä on mahdollisuus olla läsnä, ”elää”, useissa tiloissa ja seurueissa yhtä aikaa. Ilmiö on laajentunut noin 20 vuoden ajan jatkuvasti, ja elämäjulkaisemisesta on tullut arkista. Siksi sen merkitystä meille ja minuudellemme on tärkeää tarkastella perin pohjin, Östman toteaa. Sekakäyttö-termi leimaa – ilmiön eri puolista tulisi puhua nykyistä laajemmin. Termillä sekakäyttö tarkoitetaan usein päihteiden hallitsematonta ongelmakäyttöä, joka helposti mielletään huumeuran viimeiseksi ajautumispisteeksi.

Sekakäyttö-termi leimaa – ilmiön eri puolista tulisi puhua nykyistä laajemmin

Osalle useiden päihteiden käyttö on kuitenkin tietoista riskinottoa esimerkiksi juhlimistarkoituksessa. Ilmiön eri puolten sivuuttaminen voi olla uhka ehkäisevän työn ja päihdehoidon onnistumiselle. Päihteiden yhteiskäyttö on Suomessa yhä yleisempää. Kuitenkaan ei ole selvää, mitä ilmiötä kuvaavalla sekakäyttö-termillä tarkoitetaan. Ongelma käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Lapin yliopiston yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa.

Sekä ammattilaisten että käyttäjien mielestä termillä sekakäyttö tarkoitetaan ensisijaisesti riippuvuus- tai ongelmakäyttöä. Kyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että sekakäyttöön viittasivat myös satunnaisemmin huumeita käyttävät haastateltavat. Viihdekäyttöilmiötä ei tulisi sivuuttaa. Pro gradu Anu Heikkila. Porin_9luokkalaisten_onnellisuus. Urn_nbn_fi_uef-20130885. Diener-Suh-Lucas-Smith_1999. Positiivinen psykologia käytännössä. Onnellisuus tarttuu. ”Herätys!

Onnellisuus tarttuu

Katso ympärillesi, lukija. Elät keskellä vallankumousta, ja tällaiselta maailma näyttää sen alussa.” Kansainvälinen Human Genome Project oli selvittämässä ihmisen koko genomia, ja alustava luonnos oli luvassa keväällä 2000. Lehti kutsui asiantuntijoita paneeliin pohtimaan, miten biologia ja lääketiede ovat mullistumassa. Pohdinnat kirjasivat tiedetoimittajat Petri Riikonen ja Jukka Ruukki numeron 4/1999 juttuun ”Genomimme selvittyä alkaa tieteellinen vallankumous”. ”– Tunnen olevani kuin Kolumbus, joka Portugalin rannikolla katselee merelle, sanoo Pirkko Suominen. ”– Yli 95 prosenttia, pamauttaa Juha Kere, molekyyligenetiikan dosentti Helsingin yliopistosta ja vastikään perustetun Suomen genomikeskuksen johtaja. – Sen verran genomin sisältämästä informaatiosta on tuntematonta. ”– Proteiiniprojekti on jo käynnissä, huomauttaa molekyylibiologian dosentti Esa Kuismanen, Helsingin yliopistosta hänkin.

Coca-Colan teettämä nuorten onnellisuustutkimus kertoo, miten... - Coca-Cola Finland Oy. Coca-Colan teettämä nuorten onnellisuustutkimus osoittaa, että aikuiset voivat oppia nuorilta – jos vain haluavat kuunnella näitä Eri aikakausien nuorilla on ollut erilainen suhde onnellisuuteen.

Coca-Colan teettämä nuorten onnellisuustutkimus kertoo, miten... - Coca-Cola Finland Oy

Euroopan Coca-Colan tilaama kattava nuorisotutkimus ”Miksi sukupolvi Z valitsee onnen” paljastaa, että aikuisilla on paljon opittavaa nuorten suhtautumisesta onneen. Tutkimuksesta käy ilmi, että nuoret kokevat vahvasti ympärillään olevan maailman muutoksen ja siksi korostavat onnen merkitystä enemmän kuin aiemmat sukupolvet. Suomessa tehdyssä onnellisuuskyselyssä nuoret katsoivat eurooppalaisten ikätoveriensa tavoin, että onnellisuus lähtee ensisijaisesti itsestä ja että sen saavuttaminen on oma valinta. Eurooppalaiset nuoret kokevat suuria haasteita aikuisuuden kynnyksellä. Laaja 11 markkina-aluetta kattava tutkimus paljastaa, että nuoret ovat kaiken kaikkiaan onnellisempia, kuin aiemmat sukupolvet.

Sukupolvi Z:lla on isommat tulevaisuuden haasteet kuin edellisellä sukupolvella. Korsnäs on Suomen onnellisin kunta – katso oman kuntasi sijoitus HS:n vertailusta - Onnellisuus. Korsnäs on Suomen onnellisin kunta – katso oman kuntasi sijoitus HS:n vertailusta Korsnäs – pieni pitäjä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla – on Suomen onnellisin kunta, selviää HS:n vertailusta.

Korsnäs on Suomen onnellisin kunta – katso oman kuntasi sijoitus HS:n vertailusta - Onnellisuus

Siellä tehdään humalassa vähemmän kuin yksi rikos tuhatta asukasta kohti. Kemissä vastaava luku on 35,8. Korsnäsin menestys ei ollut suuri yllätys, mutta eteläkarjalalaisen Lemin oli. Kunta on Suomen 15:nneksi onnellisin kunta. Tutkimusten mukaan on olemassa yksi onnen taito ylitse muiden: ihmissuhteiden vaaliminen. "Lemin salaisuuden täytyy olla sama kuin ruotsinkielisen Pohjanmaan pikkukuntien. Mattila arvioi, että pienet kunnat pärjäävät onnellisuusvertailuissa samasta syystä kuin Suomi pärjää kansainvälisissä onnellisuuslistauksissa.

Viestinnän teoriat päihdevalistuksen tukena - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet. Viestinnän teorioiden avulla voi ymmärtää millä eri tavoin viestintä vaikuttaa elämäämme sekä tutkia ja arvioida päihdevalistusta.

Viestinnän teoriat päihdevalistuksen tukena - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Teorioiden avulla voi myös asettaa realistisia ja tarkoituksenmukaisia tavoitteita valistusinterventioille. Virittävän valistuksen teoria - miten yhteiskunta valistuu? 1980-luvulla kehitettiin virittävän valistuksen teoria, joka pyrki laatimaan realistisen ohjelman päihdeviestinnälle, sen arvioinnille ja tutkimukselle. Teoria syntyi aikana, jolloin päihdetyölle ja -valistukselle oli alettu esittää uusia, tutkimustietoon perustuvia laatuvaatimuksia, jotka kyseenalaistivat raittiustyön perinteeseen ja pelkkään arkiajatteluun perustuvat menetelmät. Valistuksen virittävyys tarkoittaa sen kykyä herättää reaktioita. Nordisk alkoholfakta - NVC. Nordisk alkoholfakta - NVC.