background preloader

TVT

Facebook Twitter

Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu. GAFE-miitti- Eventbrite. Invalid quantity.

GAFE-miitti- Eventbrite

Please enter a quantity of 1 or more. The quantity you chose exceeds the quantity available. Please enter your name. Please enter an email address. Please enter a valid email address. Please enter your message or comments. Please enter the code as shown on the image. Please select the date you would like to attend. Please enter a valid email address in the To: field. GAFE-miitti. Tieto- ja viestintäteknologia on mahdollisuus laajentaa oppimisen todellisuutta - mikä estää linjakasta kehitystyötä? Suunnittelimme viime perjantaina kaupunkimme tietohallinnon (KamIT) sekä koulutusketjun ylimmän johdon kanssa tieto- ja viestintäteknologian kehittämislinjauksia (esiopetuksesta ammattikorkeakoulutukseen).

Tieto- ja viestintäteknologia on mahdollisuus laajentaa oppimisen todellisuutta - mikä estää linjakasta kehitystyötä?

Perjantaina posti toi myös uuden Kasvatus-lehden, jonka teemana oli sattuvasti tieto- ja viestintäteknologia koulussa. Tästä muodostui hyvä aineisto kirjoittaa, millaisten kehittämislinjausten tulisi ohjata tieto- ja viestintäteknologiaa koulutuksessa. Kokouksessa keskustellun perustalta tekstin taustalle voidaan esittää seuraavat väitteet siitä, mitkä seikat ovat tvt:n kehittämisen esteitä:Valtakunnan tasolla ei ole uskallusta linjata tvt:n kehittämistä.

Sama uskallus puuttuu myös suurimassa osassa kuntien tasolta.Pelätään "hukkainvestointeja" ja odotetaan jatkuvasti jotain uutta ja parempaa laitteita tai sovellusta saatavaksi.Olemme sidoksissa vahvoihin, vanhentuneisiin rakenteisiin tvt:n käytössä sekä oppimateriaalin tuottamisessa. Kirjallisuutta ja linkkejä Laru, J. 2014. Koulun johtamista. Photo by mikkojoo. Kulttuuritalo Valve. Lappeenranta jätti vaihtamatta edullisempaan. Kunnat voisivat säästää suuria summia tietotekniikkahankinnoissa, jos ne hyödyntäisivät ilmaisia tietokonejärjestelmiä ja ohjelmistoja.

Lappeenranta jätti vaihtamatta edullisempaan

Esimerkiksi Lappeenrannan Lauritsalassa voitiin ottaa käyttöön vanhoja tietokoneita, koska niissä avoimet ohjelmistot ja järjestelmät toimivat edelleen hyvin. Lauritsalan koulu ja lukio ovat kuusi vuotta hankkineet tietokonejärjestelmät ja -ohjelmistot oppilaiden käyttöön erikoisluvalla suoraan koulujen tietotekniikkapalveluita myyvältä Opinsys-yhtiöltä. Yhtiö käyttää avoimia järjestelmiä ja ohjelmistoja, esimerkiksi linuxia. Lappeenrannan muut koulut ostavat tietotekniikkapalvelut maakunnan kuntien yhteisesti omistamalta hankintayhtiö Saitalta. Sen palveluvalikoimaan linux ei kuulu. Linux selvästi edullisempi Lappeenrannan kaupungin oma selvitys viisi vuotta sitten osoitti, että koulujen kannattaisi käyttää linux-järjestelmää. . – Lauritsalan kouluissa on jopa kaksinkertaisen määrä laitteita vastaaviin muihin kouluihin verrattuna. 301 Moved Permanently. Onnistuuko tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa? Opettajat tarvitsevat pedagogista tukea ja koulutusta tieto- ja viestintätekniikan ottamisessa luontevaksi osaksi opetusta.

Onnistuuko tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa?

Aiheeseen on perehdytty neljän pro gradu-työn voimin Jyväskylän yliopistossa. Tieto- ja viestintätekniikka tuo lisäarvoa opetukseen sekä laajentaa ja monipuolistaa oppimisympäristöjä. Tuttu väite? Todellisissa opetustilanteissa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen jää helposti suoraviivaisen tiedonhaun asteelle riippuen esimerkiksi kiireestä, laitteiden puutteesta tai siitä, että sovelluksen integroiminen opetukseen ei onnistukaan toivotusti.

Välineitä ja ideoita kokeillaan kouluissa verrattain ennakkoluulottomasti, mutta mahdollisuuksiin nähden käyttö on rajoitettua. Onko integrointi opetukseen liian aikaa vievää tai hankalaa ja lannistavatko pieleen menneet kokeilut liian helposti? Koska tieto- ja viestintätekniikkaa on opetuskäytössä yhä enemmän, on syytä pohtia minkälaista pedagogista tukea opettajat tarvitsevat niiden tehokkaaseen käyttöön. TVT tuhoaa syvällisen lukemisen taidon? YLE:n tuoreen uutisen mukaan OAJ on huolissaan siitä, että lasten kyky syventyä tekstiin heikkenee kun hakukoneet sylkevät vastaukset kysymyksiin sekunneissa.

TVT tuhoaa syvällisen lukemisen taidon?

Uutisessa on tosin haastateltu vain yhtä OAJ:n erityisasiantuntijaa, joten on vaikea sanoa, onko uutinen toimittajan keksimä vai OAJ:n mobilisoima. OAJ:n tuoreimmista tiedotteista en ainakaan tällaista löytänyt. Ensimmäisenä uutisesta nousee kysymys, mitä on se tieto, jonka saa sekunneissa googlaamaalla. Ei välttämättä kovin syvällistä. Syvällisen tiedon saaminen, googlaamallakin, vaatii usein useiden eri lähteiden tietojen yhdistämistä kokonaisuudeksi, joka onkin ihan eri asia kuin pintatiedon googlaaminen.

Hyvän tieto- ja viestintätekniikan käytön pitäisikin tukea juuri tutkivaa otetta oppimiseen. Onko OAJ:n huoli sitten turha? Www.turku.fi » turku.fi » Turku.info » Media ja viestintä » Tiedotteet. Pikavertailu: Google Apps vs. Microsoft Office 365 - Maagit.fi. Näkökulmana oppilaitoskäyttö: alkuasetelma Vertailu päivitetty 3.3.2013 vastaamaan uudistunutta Office 365 2013 -versiota.

Pikavertailu: Google Apps vs. Microsoft Office 365 - Maagit.fi

Google Apps Kokonaan selaimella käytettävä pilvipalvelu, jossa korostuu kuluttajalähtöinen helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus. Microsoft Office 365 Tietokoneelle asennettavan Office -toimisto-ohjelmapaketin ja selainkäyttöisen verkkopalvelun yhdistelmä, joka huomioi erityisesti isojen organisaatioiden tarpeita. Suomalaiset varautuneet hyvin tietoturvauhkiin. Kuluttajien päätelaitteiden käyttöä ja niihin liittyviä tietoturhahuolia tutkittiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa marraskuussa 2012.

Suomalaiset varautuneet hyvin tietoturvauhkiin

Tutkimusta varten haastateltiin 2400 kuluttajaa. Kasperskyn teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa on muihin tutkimuksen maihin verrattuna henkilökohtaisessa käytössä eniten matkapuhelimia, mutta vähiten tablet-tietokoneita. Parasta mahdollista suojausta Suomessa ollaan tarkkoja päätelaitteiden ja henkilökohtaisten tietojen turvallisuudesta. Jopa 66 prosenttia vastaajista kertoi hyödyntävänsä mahdollisimman paljon suojatoimenpiteitä välttääkseen internetin tietoturvauhat. Monet suojaavat kaikki laitteet salasanalla (56 %), salaavat henkilökohtaiset tiedostot (56 %) sekä varmuuskopioivat tiedostot (48 %). Suomen tutkimuksessa saamat prosenttiosuudet olivat lähes kauttaaltaan korkeampia kuin muissa maissa. Setup Multiple Email Addresses for one Gmail Account [Google Apps]

Learn how you can setup multiple email addresses (or aliases) with one Gmail account in Google Apps.

Setup Multiple Email Addresses for one Gmail Account [Google Apps]

Email sent to the alias are delivered to your main inbox. There are quite a few ways by which you can create multiple email addresses inside Gmail. For instance, if your email address is hello@gmail.com , any email that’s addressed to either he.ll.o@gmail.com or hello+world@gmail.com will also be delivered to your main inbox since Gmail ignores dots and anything that’s after the plus symbol in email usernames. Therefore, theoretically speaking, you get an unlimited number of email addresses with one Gmail account.

This gets even more interesting if you are using Gmail with Google Apps.

Tvt-taidot

Laitteet. Lukioläppärit.