background preloader

Material per ampliar

Facebook Twitter

Adormits sota terra. Aigües desaprofitades Els aqüífers són grans bosses que es troben sota masses rocoses que, a través de les seves esquerdes, permeten la circulació i l'emmagatzamatge d'aigua. Són veritables embassaments soterranis que poden ser tan grans com els que es troben a la superfície. Grans ciutats, com Barcelona i Madrid, es troben sobre grans aqüífers que des de l'antiguitat fins a principis d'aquest segle proveïen d'aigua aquestes ciutats.

A Barcelona, durant el segle XIX, dels 6.000 m3 que es consumien diàriament, 5.500 provenien de l'aqüífer. Antigament, eren els saurís els qui s'encarregaven de localitzar les zones on obrir els pous per a extreure l'aigua. Actualment, però, aquests recursos ja no s'aprofiten. Vocabulari : nivell freàtic. La gota Rita. Representación de un mini ciclo Hidrológico.

Introducción En este experimento encontraras o veras la reproducción de un mini ciclo Hidrológico. ¿Qué es un ciclo hidrológico? Un ciclo higrológico es El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrósfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico.

El agua de la hidrósfera procede de la desfragmentación del metano, donde tiene una presencia significativa, por los procesos del vulcanismo. Objetivo: Para iniciar este experimento lo haremos mediante una planta , pero esta estará adentro de un frasco tapado con su tapa . Materiales 3 litros de agua 2 cucharadas de tierra sucia y/o polvo. 3 botellas pláticas de 2 litros - una entera y con tapa - una con tapa y sin fondo - y otra sin la parte superior Un jarro transparente grande Un kilo de arena fina Un kilo de arena gruesa Un elástico o pita. LA CIENCIA DE LA VIDA: Ciclo del agua [Material motivador] Hoy toca recopilación de enlaces interesantes sobre hidrología y centrados sobre todo en el ciclo del agua, tema central sobre el que giran las unidades didácticas dedicadas a la hidrosfera que se trabajan en las clases de Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología de ESO.

Son enlaces que, como ya expliqué en las entradas sobre el Sistema Solar, vienen a la perfección para motivar al alumnado, aunque también nos servirá para satisfacer nuestra curiosidad científica de una manera cercana, amena y divertida. - El primero es un vídeo con imágenes relacionadas con el agua, acompañado de una canción muy divertida grabado por un profesor de secundaria, que nos cuenta el ciclo del agua. Aunque esté en inglés la letra se entiende perfectamente y el estribillo es tan pegadizo, que rara es la vez que la pongo y no haya que repetirla varias veces, y muchos alumnos salen cantándola de clase. IB3 | Menorca vol crear una comunitat insular d’usuaris de l’aqüífer. Mapa Interactivo Torrents: Menorca. medi. Joan Capellà Galmés ... Imatges de menorca: TORRENT DE TREBALÚGER (FERRERIES - ES MIGJORN GRAN)

Imatges de menorca: TORRENT DE TREBALÚGER (FERRERIES - ES MIGJORN GRAN) A. Vista oblíqua de Trebalúger, amb el barranc a la dreta de la... - Scientific Figure on ResearchGate. Menorca compta amb gran quantitat de sistemes platja-duna que encara avui es troben en bon estat de conservació, tot i ser aquests ambients litorals la base on gravita l’economia de l’illa.

Malgrat tractar-se de formacions naturals importants, ja sigui com ecosistemes ja sigui com a recurs turístic, hi ha escassa bibliografia sobre aquests i alguns d’ells no han estat descrits a dia d’avui, com és el cas del sistema platja-duna de Trebalúger i Sant Llorenç. Revisada la bibliografia existent sobre sistemes dunars a Menorca (Roig-Munar et al. , 2008a; 2008b) es troben vàries cites de Trebalúger, moltes d’elles associades als estudis de formació i rebliment de barrancs (Rosselló et al. , 1997; 2003; Rosselló, 2004a; 2004b; Fornós i Segura, 2004), i d’altres referents al propi sistema platja- duna (Servera i Riquelme, 2004). 290079 401332 1 SM. Quadern 3 AQUANET. Balans hidric. Presentacio Taller A S. Altres recursos aigua.doc. 22 estrade jornades 15 anys reserva biosfera menorca. Usos aigua. Els aqüífers - Projecte Compartit: L'AIGUA.

Els aqüífers són grans bosses que es troben sota masses rocoses que, a través de les seves esquerdes, permeten la circulació i l’emmagatzematge d'aigua. Són veritables embassaments soterranis que poden ser tan grans com els que es troben a la superfície. Grans ciutats, com Barcelona i Madrid, es troben sobre grans aqüífers que des de l'antiguitat fins a principis d'aquest segle proveïen d'aigua aquestes ciutats. A Barcelona, durant el segle XIX, dels 6.000 m3 que es consumien diàriament, 5.500 provenien de l'aqüífer. Antigament, eren els saurís els qui s'encarregaven de localitzar les zones on obrir els pous per a extreure l'aigua.

Antigament, quan algú volia fer un pou i no sabia on trobar aigua, es cridava un saurí . La vareta ha de ser bifurcada, flexible i deformable, i no totes les fustes serveixen. 1. (C.S.