background preloader

Skolforskning

Facebook Twitter

Does Homework Improve Academic Achievement?: If So, How Much Is Best? - SEDL Letter, Afterschool, Family, and Community, Volume XX, Number 2, August 2008. Duke Study: Homework Helps Students Succeed in School, As Long as There Isn't Too Much. Durham, N.C. - It turns out that parents are right to nag: To succeed in school, kids should do their homework.

Duke Study: Homework Helps Students Succeed in School, As Long as There Isn't Too Much

Duke University researchers have reviewed more than 60 research studies on homework between 1987 and 2003 and concluded that homework does have a positive effect on student achievement. Hayakawas abstraktionsstege. Bloom's Revised Taxonomy According to Homer Simpson. Hur är det egentligen med digitala verktyg och inlärning? Forskaren Björn Sjödén har nyligen i sin avhandling konstaterat att elever lär sämre genom att använda datorprogram.

Hur är det egentligen med digitala verktyg och inlärning?

I en pilotstudie undersöktes 100 appar i matte och svenska, ca hälften av dem höll så låg kvalitét att forskare aldrig ens skulle överväga att integrera dem som en del i undervisningen. Det kan delvis vara kopplat till det faktum att en stor andel appar tillgängliga på nätet är testversioner som varken ger feedback eller förklaringar till den rätta lösningen på en uppgift. Ofta löser användaren uppgifter på tid men det finns inget utrymme för större förståelse i ett sammanhang menar Sjödén. Därför har vi ett pressetiskt system (och därför ska du vara glad för det) - Kit.se.

Åsikter om att medierna borde berätta ”allt de vet” och sluta ”mörka” framförs i princip alltid i samband med uppmärksammade brott (påfallande ofta tillsammans med falsk ryktesspridning).

Därför har vi ett pressetiskt system (och därför ska du vara glad för det) - Kit.se

Nu kommer även röster från etablerade medier om att pressen borde rucka på etiken och anpassa sig efter de sajter som inte följer samma riktlinjer som vi gör. Så, på förekommen anledning: Här är sex skäl till varför vi har ett pressetiskt system. 1. Vi skriver inte ut namn och bild för att skydda DIG Svenska medier är mycket återhållsamma. . – Det måste finnas en hänsyn i ett samhälle och det är därför vi har de pressetiska reglerna, säger Ola Sigvardsson, som är Allmänhetens pressombudsman. Vilka möjligheter och risker finns med elevinflytande? Genom att öva sig att delta för att agera för inflytande är eleven mer förberedd att agera för inflytande i kommande arbets- och föreningsliv.

Vilka möjligheter och risker finns med elevinflytande?

Det vill säga, det är troligt att en elev som lärt sig former för inflytande har lättare att organisera sitt arbete utifrån dessa former även i framtiden. Eget ansvar kan förstärka sociala klyftor Inflytande och ansvar kan också innebära risker. De senaste decenniernas decentralisering och utbildningsreformer har inneburit en ansvarsförskjutning där det förutsätts att elever kan och vill ta ansvar, vara flexibla och initiativrika. k08-betyg-o-bedomning.pdf. Visa-enskild-publikation?_xurl_= k08-betyg-o-bedomning.pdf. Pluggskola för framtiden. Det är en kall och klar morgon i östra Göteborg.

Pluggskola för framtiden

Hjällboskolans rektor Martin Palm står vid huvudingången tillsammans med skolvärden Fahrudin Culum och hälsar eleverna välkomna med ett fast handslag. De flesta skyndar förbi och snart är det tyst och lugnt igen på skolgården. Men Martin Palm och Fahrudin Culum dröjer kvar. De väntar in de elever som kommer för sent och ger dem tillrättavisningar. En skamsen elev försöker till och med smita in genom en sidodörr, men den är låst i syfte att förhindra just det. Digital Literacy Dover: The RAT, SAMr, Transformative Technology, & Occam's Razor. Digital technologies are all well and good, but if we're going to use these, can we at least make sure we are actually changing what is possible to achieve?

Digital Literacy Dover: The RAT, SAMr, Transformative Technology, & Occam's Razor

Technology Integration: The RAT – Replacement, Amplification, and Tra… 2010_09Hogan.pdf. Gupea_2077_26775_1.pdf. A Critical Review of Puentedura’s SAMR. Local_213944.pdf. Local_213944.pdf. Local_213944.pdf. Local_175433.pdf. Lackeus-Licentiate-Thesis-2013-Developing-Entrepreneurial-Competencies. Pm-it-iundervisningen.pdf. Utveckla undervisningen med surfplattor. I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj.

Utveckla undervisningen med surfplattor

Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas till kreativa och självständiga lärande och problemlösare. Growth Mindset 3: A Pox On Growth Your Houses. [EDIT: The author of this paper has responded; I list his response here.]

Growth Mindset 3: A Pox On Growth Your Houses

Jacques Derrida proposed a form of philosophical literary criticism called deconstruction. I’ll be the first to admit I don’t really understand it, but it seems to have something to do with assuming all texts secretly contradict their stated premise and apparent narrative, then hunting down and exposing the plastered-over areas where the author tries to hide this. I have no idea whether this works for literature or not, but it’s a useful way to read scientific papers. Consider a popular field – or, at least, a field where a certain position is popular. For example, we’ve been talking a lot about growth mindset recently. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre. Carol Dweck on the Growth Mindset, Embracing Failure, and Middle East Peace - Inside Quest.

Carol Dweck says mindset is not ‘a tool to make children feel good’ The woman behind the theory of growth mindset says she is kept awake by some teachers misusing it to “make kids feel good about themselves”.

Carol Dweck says mindset is not ‘a tool to make children feel good’

Psychologist Carol Dweck (pictured) devised the concept after decades of research on achievement and success. It explains how intelligence can be developed, so that children focus on improvement rather than worry about how smart they are. Aktör och struktur måste lyftas i historieundervisningen. I historieundervisningen behöver eleverna lära sig att hantera begrepp.

Aktör och struktur måste lyftas i historieundervisningen

Därför måste den narrativa strukturen brytas och de begreppsliga perspektiven bli klart uttalade. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling i historiedidaktik. I kursplanen och ämnesplanen i historia är begreppsliga perspektiv mer framträdande än tidigare. Detta innebär en utmaning för lärare och elever som tidigare arbetat med ett ämne där innehållsligt orienterade narrativ präglat mycket av undervisningen. Growth mindset - Sök på Google. Entrepren%C3%B6rskap%20i%20utbildning%20-%20Lackeus%202015.pdf. Mottagare bortom klassrummet – är det viktigt? Jag öppnar mitt fack efter jullovet och hittar ett stort, tjockt kuvert. Vänder på det och utbrister – jaaa! När jag en stund senare hade läst brevet fick jag ännu ett belägg för att skriva till verklig mottagare är något alldeles extra – och där och då var det dags att omvärdera min åsikt!

Vi började höstterminen med att jobba om demokrati och mänskliga rättigheter. Till varje tema som vi jobbar med kopplar jag någon skönlitterär bok som passar. Den här gången jobbade jag och vår fantastiska bibliotekarie tillsammans. Eleverna läste och diskuterade boken. Genom att skriva på bloggen och sedan läsa det andra hade skrivit fick alla chans att förbereda sig inför att skriva ett brev till Monika Zak. Inget%252520sl%2525E5r%252520en%252520skicklig%252520l%2525E4rare.pdf. Värdeskapande som pedagogik på 10 minuter.

Giota2.pdf. Pödcast, teori & praktik – hur får vi båda? Skollagen ger oss att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men för pedagoger kan det vara svårt att få in teorin i det dagliga arbetet där barn behöver få mat och prov ska rättas. Vad har vi för nytta av teorin och hur ska vi hitta vägar till en skola där vi får både teori och praktik? I detta avsnitt samtalar vi, Magnus Brolin, Hanna Thuresson, Anna-Eva Olsson , Björn Tolgfors och Anja Alfredsson om möjligheterna till både teori och praktik i skolan. Giota2.pdf. FULLTEXT01.pdf. Unos_uno_arsrapport_2013_SKL. Inget%252520sl%2525E5r%252520en%252520skicklig%252520l%2525E4rare.pdf. FULLTEXT01.pdf. Ntgenerationenslrare. Examensarbete%2018.pdf. FULLTEXT01. FULLTEXT01.pdf.

Mitt%20examensarbete.pdf. 01_exjobb_nina_sveno.pdf. Aktör och struktur måste lyftas i historieundervisningen. Diva-portal. FULLTEXT01. Gupea_2077_39213_1.pdf. Pea_2077_37829_1.pdf. C-%20kandidatatuppsats.1.sist.pdf. The Education Endowment Foundation. The Education Endowment Foundation.