background preloader

Media

Facebook Twitter

Modell - nyhetsvärdering - medmedier. Vad är en nyhet? by Peter Östborg on Prezi. Kalifornien sjunker - Den döende planeten. Kalifornien torkar ihop.

Kalifornien sjunker - Den döende planeten

Bokstavligt talat. Efter fyra års rekordtorka pumpas grundvattnet nu upp i en sådan takt att marken i San Joaquin-dalen sjunker drygt 30 centimeter om året. – Vi är i allra högsta grad medansvariga till det som sker, säger grundvattenexperten Eva-Lotta Johansson Thunqvist. Text: Fredrik Rundkvist K alifornien har levt gott på sitt grundvatten i många år. Det gäller inte minst det vattenkrävande jordbruket. När vattnet pumpas upp pressas de djupt liggande jordlagren ihop. . – Det är vad som händer när man tar upp grundvatten i större omfattning. Redan på 1970-talet konstaterade geologer att marken utanför Mendota i den bördiga San Joaquin-dalen hade sjunkit med nästan tio meter sedan 1920-talet. Sedan dess har beroendet av grundvatten ökat dramatiskt. Resultatet: I år har San Joaquin-dalen sjunkit med 33 centimeter på endast åtta månader. . – Vi kan sitta här och undra varför de inte sparar på vatten.

Svenska journalister som dödats i tjänsten. Nils Horner är nu ytterligare en av de svenska journalister som dödats på utlandsuppdrag.

Svenska journalister som dödats i tjänsten

Det blir allt farligare att arbeta som utrikeskorrespondent. I fjol dödades 108 journalister i tjänsten, visar statistik från Internationella journalistförbundet (IFJ), som också uppmanar regeringar över hela världen att upphöra med straffriheten för dem som dödar journalister. Många av journalisterna var direkta måltavlor, och motivet var att tysta dem, enligt IFJ. Andra dödades i bombattacker och i skottlossningar. Sveriges Radios korrespondent Nils Horner är nu ännu en av de svenska journalister som dödats i tjänsten. I april 1979 dödades Expressenreportern Arne Lemberg och SvD-medarbetaren Karl Bergman av diktatorn Idi Amins soldater i Uganda. Under det blodiga första kuppförsöket mot presidenten Allende i Chile, i juni 1973, där Augusto Pinochet senare tog makten, inringades och anfölls presidentpalatset. Göran Assbring, frilansfotograf och skribent, dödad med ett skott i bröstet i Eritrea 1983.

När tvingas en svensk författare gå i exil? Ord väger tungt.

När tvingas en svensk författare gå i exil?

Det poängterade författaren Elif Shafak när jag intervjuade henne om läget för yttrandefrihet i Turkiet efter valet där för en tid sedan. ”På grund av en artikel, en dikt, en roman eller till och med en tweet kan vi när som helst ställas inför rätta”, sa hon. I en sådan situation måste en författare eller konstnär bestämma sig för hur hotet om censur och repressalier ska hanteras. Ett sätt är att gå i mentalt ide och enbart skriva sådant som inte vidrör det av makten förbjudna.

En annan, mer dödsföraktande metod är att jobba på som om hotet inte fanns. Filmaren Jafar Panahi har fått yrkesförbud av iranska myndigheter, men fortsätter oförtrutet att spela in filmer. ”This is not a film” smugglades till Cannes filmfestival 2011 i ett usb-minne som gömts i en kaka. Ett tredje tillvägagångssätt är att gå i exil. Freedom House.

Stadsbranden i Umeå. Medialized. Ditt ord är fritt. Att få uttrycka sina tankar och åsikter är en mänsklig rättighet.

Ditt ord är fritt

Ditt ord är fritt - om yttrandefrihet är temat där eleverna får fördjupa sina kunskaper om det fria ordet och dess gränser. Materialet består av texter, övningar och fördjupningsuppgifter. Utgångspunkten är den utförliga elevtexten och de olika lektionsförslagen ger eleverna möjlighet att kommunicera sina kunskaper såväl skriftligt och muntligt. Innehåll: yttrandefrihetens ställning i olika delar av världenvad mänskliga rättigheter är och hur dessa kan utkrävasFörenta Nationerna och vad olika förklaringar och konventioner innebärde icke-statliga organisationernas arbetelagar och etiska riktlinjer som reglerar yttrandefriheten i Sverigeinternet och sociala mediers betydelse för yttrandefrihetenyttrandefrihetens betydelse för kultur och litteratur.

Materialet är anpassat efter ämnesplanerna i samhällskunskap, svenska samt medier, samhälle och kommunikation. Därför har vi ett pressetiskt system (och därför ska du vara glad för det) - Kit.se. Åsikter om att medierna borde berätta ”allt de vet” och sluta ”mörka” framförs i princip alltid i samband med uppmärksammade brott (påfallande ofta tillsammans med falsk ryktesspridning).

Därför har vi ett pressetiskt system (och därför ska du vara glad för det) - Kit.se

Nu kommer även röster från etablerade medier om att pressen borde rucka på etiken och anpassa sig efter de sajter som inte följer samma riktlinjer som vi gör. Så, på förekommen anledning: Här är sex skäl till varför vi har ett pressetiskt system. 1. Vi skriver inte ut namn och bild för att skydda DIG Svenska medier är mycket återhållsamma. . – Det måste finnas en hänsyn i ett samhälle och det är därför vi har de pressetiska reglerna, säger Ola Sigvardsson, som är Allmänhetens pressombudsman. 2. Det finns flera omständigheter som kan motivera att medier namnger misstänka personer i ett tidigt skede av en brottsutredning. Ett annat exempel är Stureplansmorden, när flera medier namngav Tommy Zethraeus och Guillermo Marquez Jara redan efter några timmar. 3.