background preloader

Källmaterial

Facebook Twitter

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. 10 Resources for Teaching With Primary Sources. I'm looking forward to next week's LOC virtual conference on teaching with primary sources.

10 Resources for Teaching With Primary Sources

Thinking about the conference prompted me to put together the following collection of resources related to teaching history with primary sources. Before students can work with primary sources they need to understand the differences between primary and secondary sources. Common Craft offers a video in which the differences and relationships between primary and secondary sources are explained in a two minute story. The video is embedded below. You can also click here to view it on the Common Craft website. Zoom In provides units of lesson plans built around primary source documents. Historical Scene Investigation offers a fun way for students to investigate history through primary documents and images. The World Digital Library hosts more than 10,000 primary documents and images from collections around the world.

Home - I-Use - statistics for education. Historiska kartor och statistik. Ådalen i förändring II. "I anledning av en arbetskonflikt, som sedan sommaren 1930 pågått vid Långrörs sulfatfabrik, uppstodo i januari 1931 sympatistrejker vid sulfatfabriken i Sandviken och sulfatfabriken i Utansjö, båda belägna vid Ångermanälven i Västernorrlands län.

Ådalen i förändring II

I samband härmed förklarades lastning och lossning vid verken i Sandviken och Utansjö i blockad. För lastning av lagrad massa lät Ångermanälvens Stuveriaktiebolag, som enligt avtal hade att ombesörja detta arbete, anställa ett 60-tal arbetsvilliga personer. Arbeta med historiska källor – Kolla Källans idélåda. – Välkommen till historiens skattkammare!

Arbeta med historiska källor – Kolla Källans idélåda

Kliv in i arkiven och tillbaka i tiden och upptäck den värmländska historien. Så välkomnas besökaren som loggar in på Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum – En resa i tiden. Webbplatsen vänder sig främst till skolor och är tänkt att få elever intresserade av Värmlands historia och lära sig mer om hur man kan arbeta med historiska källor. Även om I tid och rum har fokus på Värmlands historia så är webbplatsen mycket användbar för skolor runt om i Sverige. Dels har det värmländska arkivmaterialet förgreningar över många platser i Sverige och resten av världen, dels finns det många teman som är intressanta och relevanta för alla elever, oavsett i viken del av landet man är bosatt. Det är tydligt att man har utgått från styrdokumenten för skolans historieundervisning när man har arbetat med webbplatsen.

I TID OCH RUM - EN RESA I HISTORIEN. Start - Stockholmskällan. UN History Project. Best of History Web Sites. Historiska källor på nätet - bildningscentralen.se. I kursplanen för historia (lgr 11) betonas förmågan att tolka och värdera historiska källor.

Historiska källor på nätet - bildningscentralen.se

Att hitta lämpligt källmaterial är inte alltid gjort i brådrasket. Turligt nog finns det numer gott om användbart källmaterial på nätet. På svensk nationell datatjänsts (SND) webbplats finns sedan en tid svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010. Sök bland svenska dagstidningar. Historia från Ådalen 2. 10 Resources for Teaching With Primary Sources. I'm looking forward to next week's LOC virtual conference on teaching with primary sources.

10 Resources for Teaching With Primary Sources

Thinking about the conference prompted me to put together the following collection of resources related to teaching history with primary sources. Before students can work with primary sources they need to understand the differences between primary and secondary sources. Ny bok omvärderar Wallenbergs insatser - Smålandsposten. Varnhems Historia. Husförhörslängd 1895 - 1922: Tomten 1/8 mtl ägd av A A Förberg + förpantningen Dahlgrenstorp ägd av Johannes Sandblad till 1899.

Varnhems Historia

När Förberg dör 1899 löser Förbergs dödsbo in förpantningen Dalgrenstorp från änkan Sandblad. Sandblads änka bor troligen kvar i Lillstugan på Tomten tills hon dör 1905 - då förpantningen Dahlgrenstorp också juridiskt upphört. Boende på Tomten; Hemmansägaren Anders August Förberg, född i Varnhem 1840 den 4/9 - han dör här nu den 31/3 1898Hustrun Märta Kristina Förberg, född Jonsdotter i N. Lundby 1840 den 22/6 - dör här nu den 12/7 1916Dotter Anna Kristina Wilhelmina, född i Lundby 1867 den 22/10 - hem 1894 och ut till Varola den 16/11 1917 Dotter Maria Elisabeth, född i Lundby 1871 den 11/3 - flyttar ut till Lerdala den 15/11 1900 Son Carl Oscar, f.Lundby 1873, 11/3 - militärtjänst 1893- flyttar till Masthuggets förs.

Göteborg 3/10 1895Dotter Märta Augusta, f. Hyrande av Lillstugan 1915-1916; f.d. hemmansäg. Välkommen - Arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922. Välkommen - Arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922. Arkiv och lärande .se. Riksarkivet - Kildenett.org. Kvarlevor och berättande källor - Historia 1b. Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna.

Kvarlevor och berättande källor - Historia 1b

Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. Dessa källor delas in i två grupper nämligen: kvarlevor och berättande källor. · En kvarleva är en rest av ett händelseförlopp, något som tillkom i och med själva den historiska händelsen eller processen. Kvarlevorna kan dessutom delas in i ytterligare tre undergrupper. 1. konkreta kvarlevor – byggnader, statyer, fotografier, ljudband, runstenar, protokoll, smycken, vapen etc. 2. abstrakta kvarlevor – ortnamn, språkformer, seder och bruk, lagar och hur samhället är organiserat etc. 3. skriftliga kvarlevor – bouppteckningar, protokoll, dagböcker, brev etc.

Use Google Drive to Host Online Discussions of Primary Sources. One of my favorite ways to use the commenting feature in Google Documents is to host online discussions around a shared article.

Use Google Drive to Host Online Discussions of Primary Sources

Norrköpings historia. Den 20 december 1962 namngavs Skvallertorget i Nordantill.

Norrköpings historia

Torget har bytt namn många gånger genom åren. Det äldsta namnbelägget är Samtalstorget 1751, men på 1700-talets kartor har Samtalstorget ofta tillägget ”förr kallat Skvallertorget”. Det hette Samtalstorget ännu 1879, men senare Lilla torget (1902). År 1931 gav stadsfullmäktige torget tillbaka ”den benämning, som detta tidigare och av ålder haft” – Samtalstorget. Detta ändrades dock 30 år senare på förslag av Föreningen Gamla Norrköping, som ansåg att Samtalstorget var ”föga lycklig” förädling av namnet Skvallertorget. (Detalj ur ”Karta över Norrköpings Ström med alla däruti belägna holmar och vattenverk”, 1751.

KÄLLKRITIK: Examination. Här är andra examinationsuppgiften.

KÄLLKRITIK: Examination

Den första ligger kvar nedanför denna. Lycka till! Stadsbranden i Umeå. Gustav Vasa åkte aldrig Vasaloppet. Hembygdsforskaren Gubb Tage Bevring menar att Gustav Vasa aldrig åkte skidor mellan Mora och Sälen. I brev från 1600-talet står att Gustav Vasa inte ens visste vad skidåkning var. – Om nu kungen inte visste ”hwad bräder han ment” kan han rimligen heller inte ha åkt skidor själv, säger Bevring till tidningen Dala-Demokraten. – Jag upptäckte uppgifterna om Gustav Vasa av en slump, berättar Bevring för Dala-Demokraten. Gubb Tage Bevring tror att kungen i stället färdades med häst och släde. Dessutom tror han inte att färden gick mellan Mora och Sälen, utan sydväst via Kättbo.

AP to Upload More Than 550,000 Historical Videos to YouTube. The Associated Press today announced that it will be uploading more than 550,000 historical video clips to YouTube, giving the public access to more than 1 million minutes of digitized film footage of notable events. This project is being done in partnership with British Movietone, one of the world’s largest archives of historical newsreel footage. Historiska lönedatabasen HILD - Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet. Historiska lönedatabasen (HILD) innehåller den viktigaste svenska officiella lönestatistiken för åren 1865–1990.

Målet med att samla historiska lönedata i en och samma databas är: att stimulera historisk arbetsmarknadsforskning kring löner att uppmuntra och underlätta för studenter att skriva uppsatser om arbetsmarknadsfrågor under den industriella eran att tillhandahålla information till allmänheten om vad olika löntagarkategorier har tjänat HILD-projektet har genomförts med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Göteborgs universitet. HILD innehåller tabeller med digitaliserade lönedata (excel-filer) och originaltabellerna som skannade bilder (pdf-filer). Statistiken är uppdelad efter ekonomisk sektor/näringsgren, län/storstäder, yrke/anställningskategori och kön. Ansvariga för HILD är Christer Lundh och Svante Prado. Roosevelt's Pocket Diary (Memory): American Treasures of the Library of Congress.

Theodore Roosevelt's seven surviving pocket diaries provide a unique insight into the inner man.