background preloader

Historia

Facebook Twitter

Types of sites and known sites. Förhistorisk tid. Stämningsmusik: [ca_audio url=” width=”WIDTH” height=”HEIGHT” css_class=”CSS_CLASS”] Videopresentation av jordbruksrevolutionenLadda ner powerpointen Det finns två olika föreställningar om hur världen och människorna har uppkommit.

Förhistorisk tid

Den ena, skapelseberättelsen, går ut på att världen och människan har skapats av en högre stående varelse, en gud. Varje religion har sin egen skapelseberättelse. Huvudtanken i dem är densamma: sedan guden har skapat världen skapar han människor som ska styra över världen.Den andra föreställningen brukar kallas den vetenskapliga: enligt den har världen och människorna uppkommit som en följd av olika naturkrafter som verkar i universum. Den viktiga skillnaden mellan de här två synsätten är att den religiösa föreställningen utgår från att människan är ämnad att styra över världen: allt annat existerar så att säga på människans villkor, och hela denna situation är godkänd av Gud.

Neolitiska revolutionen

Business Insider. Chronas May Be The Best New World History Site Of The Year. Chronas is a new site that lets you used a time “slider” at the bottom to see how the world looked at pretty much any given date during the past 2000 years.

Chronas May Be The Best New World History Site Of The Year

If you click on the countries/regions/empires shown, then it will show you the appropriate Wikipedia entry. It’s still working out its kinks — it wouldn’t let me view it on a mobile device and, even though it says you can view it on browsers other than Chrome – I wouldn’t. I’m adding it to The Best Websites For Teaching & Learning About World History, though I’m not quite ready to add it to The “All-Time” Best Social Studies Sites.

Thanks to Google Maps Mania for the tip. Here’s a video describing how it works: Related. Animated map shows how Indo-European languages may have evolved. En historikers betraktelser. Sökning. Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning. Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag.

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning

Källmaterial

Folkmord. Historiebruk. 400 år av svensk politik i digital form. En stor del av det äldre offentliga trycket är nu digitaliserat av Umeå universitetsbibliotek och fritt tillgängligt för allmänheten.

400 år av svensk politik i digital form

Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR). Kvinnohistoria. Förintelsen. 1800-talet. Första världskriget. Forntiden. 1900-talet. 2000-talet. Den arabiska våren. (Passar bäst för högstadiet eller gymnasiet)

Den arabiska våren

Google Översätt. Eleverna får inte den undervisningstid de har rätt till - Lärarnas Riksförbund. Hälften av lärarna i grundskolan säger att eleverna inte får tillräckligt med undervisningstid för att nå målen.

Eleverna får inte den undervisningstid de har rätt till - Lärarnas Riksförbund

Mindre än en tredjedel bedömer att eleverna får tillräckligt med specialpedagogiskt stöd. Det visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterar i dag. – Timplanerna för ämnena i grundskolan ska säkra likvärdigheten. Nu måste regeringen låta stadieindela undervisningstiden, samt att se till att de moment i timplanen som fungerar illa utrangeras, så att undervisningstiden för de olika ämnena både respekteras och i vissa fall utökas, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Jägarsamhällen mer jämställda – jordbrukande gav männen makten. Studien, som genomförts vid University college London och publicerats i tidsskriften Science, visar att kvinnor och män i jägar- och samlarsamhällen tenderar att ha lika mycket inflytande över var gruppen lever och vilka som ingår i gruppen. – Det finns fortfarande en vitt spridd bild av att jägar- och samlarsamhällen är mer macho eller mansdominerade.

Jägarsamhällen mer jämställda – jordbrukande gav männen makten

Vi skulle snarare argumentera för att det var först vid tillkomsten av jordbruket, när människor fick möjlighet att ackumulera tillgångar, som ojämlikhet trädde fram, säger Mark Dyble som ledde studien, till The Guardian. Forskarna har samlat genealogisk information om familjerelationer och rörelsemönster från två jägar- och samlarsamhällen i Kongo och Filippinerna genom hundratals intervjuer. Forskarna utgick från att människor skulle välja att befolka tomma läger med sina egna familjemedlemmar, och jämförde vilka de valde att bo med beroende på om de var män eller kvinnor, genom en datoriserad modell. Ny historisk databas visar svenskarnas löner. En bondpiga hade 1865 en årslön på 52 kronor. 1945 var en normal årsinkomst för en banktjänsteman cirka 7 500 kronor.

Ny historisk databas visar svenskarnas löner

I Stor-Stockholm tjänade en kvinna inom verkstadsindustrin 37 kr i timmen 1980. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet presenterade i dag en ny databas som ger svar på vad svenskarna haft för löner under 125 år. Den historiska lönedatabasen, HILD, innehåller den viktigaste officiella lönestatistiken för åren 1865–1990.

Historiemedvetande

Okk_tele82.jpg (JPEG Image, 800 × 1072 pixels) - Scaled (93%) Historia - Historiska. Här är museets publika kunskapsbank inom arkeologi och historia.

Historia - Historiska

Här finner du översikter över historiska skeenden och tematiska fördjupningar. Historiska museet är ett arkeologiskt, kulturhistoriskt och konsthistoriskt museum med unika möjligheter att berätta och ge perspektiv på historia. Arkeologi och historia Vad gör egentligen en arkeolog? Och vad är arkeologi? Livsöden Ett vanligt sätt att beskriva historien är att dela in tiden i perioder. Siffra. En siffra (från arabiskans as-sifr) är ett skrivtecken, en symbol som används för att beteckna tal och nummer.

Siffra

I svenska och i andra västerländska språk används de arabiska siffrorna, Araberna använder både arabiska och indo-arabiska siffror. Indo-arabiska siffror utvecklade araberna i Indien från de indiska siffrorna som inte alls påminner om arabiska eller indo-arabiska siffror. 11 People You Wouldn't Believe Used To Be In The KKK. Tear Down This Wall: The Fall Of The Soviet Union. The highly advanced and mysterious ancient civilization of the Nok. The Nok of Nigeria. Nok Culture - Map, Ancient Nok Art and Culture of Nigeria.

NOKCULTURE.COM.