background preloader

Demografi

Facebook Twitter

UNHCR - Mot alla odds. 2013 World Population Data Sheet Interactive World Map. Life Expectancy, Food and Hunger, Access to Safe Water, AIDS, Population, and Human Conditions - Earth Web Site. World Life Expectancy Map Access to Safe Water Map "More than five million people, most of them children, die every year from illnesses caused by drinking poor quality water.

Life Expectancy, Food and Hunger, Access to Safe Water, AIDS, Population, and Human Conditions - Earth Web Site

" b Percentage of Population Without Reasonable Access to Safe Drinking Water Reasonable access to safe drinking water is defined as the availability of at least 20 litres per person per day from an improved source within 1 kilometer of the user's dwelling. 2 billion people have no access to electricity at all.a "3 billion people worldwide rely on biomass fuels and coal for cooking and heating. " Food Distribution Maps Harvard School of Health - adults need a minimum of 1 gram of protein / kilogram of body weight; an adult weighing 68 kilos (150 lbs) needs a minimum of 68 grams of protein / day. 6 oz. of fish = 41.2 grams of protein, 1 cup of milk = 8 grams protein.

"Over 852 million people throughout the world do not have enough food to meet their basic nutritional needs. " c Stunting does not come easy - it takes time. 2. Demographic transition. THE DEMOGRAPHIC TRANSITIONKeith MontgomeryDepartment of Geography and Geology The "Demographic Transition" is a model that describes population change over time.

demographic transition

It is based on an interpretation begun in 1929 by the American demographer Warren Thompson, of the observed changes, or transitions, in birth and death rates in industrialized societies over the past two hundred years or so. By "model" we mean that it is an idealized, composite picture of population change in these countries. The model is a generalization that applies to these countries as a group and may not accurately describe all individual cases. Whether or not it applies to less developed societies today remains to be seen. Before proceeding you should review some demographic terminology or be sure to follow the links given below as the terms arise.

The model is illustrated below: History of the glacial theory Development of the glacial theory As shown, there are four stages of transition. As do Sweden and Mauritius: Antalet extremt fattiga sjunker. Publicerad 2015-10-04 22:35 Foto: Barnat Armangue/AP Hemlösa förbereder sig inför en ny dag i New Delhi.

Antalet extremt fattiga sjunker

Bilden är tagen intill Yamuna-floden i mångmiljonstaden dit många reser varje år i hopp om ett bättre liv. För många slutar det i stället i fattigdom och hemlöshet. Enligt Världsbankens uppskattningar kommer 702 miljoner människor att leva i extrem fattigdom 2015. Det är 9,6 procent av jordens befolkning och första gången under tio procent. Gränsen för extrem fattigdom har länge legat på 1,25 dollar om dagen. ”De här beräkningarna visar oss att vi är den första generationen i mänsklighetens historia som kan sätta stopp för extrem fattigdom”, säger Världsbankschefen Jim Yong Kim i ett uttalande. Världsbankschefen varnar också för att det finns stora problem kvar att lösa, som instabila finansmarknader, väpnade konflikter och klimatförändringar.

Dela med dina vänner. Blir världen bättre. Gapminder World är en rörlig graf där man kan följa utvecklingen för alla världens länder utifrån flera olika områden, som hälsa, ekonomi eller miljöpåverkan.

Blir världen bättre

Huvudgrafen är på engelska och här kan du välja bland över 500 statistiska indikatorer. Det finns också en enklare version på svenska som innehåller de elva viktigaste indikatorerna (länkar finns i slutet av guiden). I. Grundinställning Varje bubbla i grafen är ett land. Den lodräta y-axeln visar ”Medellivslängd” (eng: Life Expectancy)Den vågräta x-axeln visar ”Inkomst per person”Färgen på bubblan visar vilken region landet tillhör (se kartan nedan)Storleken på bubblan motsvarar befolkningsstorleken Ju högre upp i grafen ett land befinner sig, desto längre lever man i genomsnitt. II. Det är ju inte säkert att man vill titta just på livslängd och inkomst. 1. y-axeln Genom att klicka direkt på y-axeln kan man byta ”medellivslängd” mot till exempel ”barnadödlighet” eller någon annan indikator. 3. 4.

III. 1. Utvandrarna fler i dag än på Karl-Oskar och Kristinas tid. Utvandringen från Sverige slog förra året toppnoteringen under 1800-talets emigrationsvåg till Amerika.

Utvandrarna fler i dag än på Karl-Oskar och Kristinas tid

SCB räknar med att utflyttningstrenden fortsätter – samtidigt som invandringen minskar. Utvandringsvågen under 1800- talet, som Vilhelm Moberg levandegjorde i sin utvandrar­trilogi, känns nog avlägsen för många när Migrationsverkets rapporter om höga migrationstal avlöser varandra i medierna. Men samtidigt som invandringen befinner sig på samma höga nivåer som på 1990-talet är utvandringen just nu i nivå med den under emigrationsåren. Den tidens toppår 1887 utvandrade 50 786 personer från Sverige. 2014 var samma siffra 51 237 personer, alltså 451 fler. Sett till antalet invånare i Sverige var andelen utvandrare dock betydligt större under 1800-talet än nu. Att många ändå väljer att flytta från Sverige i dag har flera förklaringar, enligt Andreas Raneke, som jobbar med demografisk analys på SCB. En stor del av de personer som flyttar från Sverige är ungdomar och barnfamiljer.