background preloader

Omvärldsbevakning

Facebook Twitter

OECD

Vad är #Gamergate – 9 frågor och svar. I augusti bröt den så kallade Gamergate-skandalen ut i spelvärlden.

Vad är #Gamergate – 9 frågor och svar

Vad är det som händer? Här är nio saker du behöver veta. 1. Vad handlar Gamergate om? Enligt förespråkarna är det en rörelse mot korruption inom spelbranschen. De som driver Gamergate menar att det handlar om pressetik i speltidningsvärlden. . – Det är en ärlig beskrivning av vad vissa tänker att det handlar om. 2. . – Svårt att säga. I rörelsen finns dock många människor som vill diskutera pressetiken inom spelbranschen i USA, något som de flesta är eniga om verkligen behövs. – Men de blir ju utnyttjade av hatkampanjens grundstrateger, säger Michael Gill. 3.

Gamergate brukar härledas till en ganska privat händelse. Det tog nämligen slut mellan en indiespelutvecklare vid namn Zoe Quinn och hennes pojkvän. Hon hade gjort ett spel och anklagades för att ha fått en bra recension i Kotaku. Skrev reportern som hon anklagades ha varit otrogen med en spelrecension om spelet i Kotaku? – Nej. 4. 5. Ja, flera. . – Jo. 6. 7. Var de alla fejk? Hur jag omvärldsspanar - Del 1. Home » Blogg » Hur jag omvärldsspanar – Del 1 Jag fick en fråga om hur jag omvärldsspanar, vilka tjänster jag använder och vilka flöden som jag är intresserad av just nu.

Hur jag omvärldsspanar - Del 1

Här kommer del 1 av mitt svar, då jag inser att jag kommer behöva förklara mitt upplägg med podcast och RSS-flöden senare. Hej! Jag är inser att jag är mer inne på sidor som korsbefruktar och överlappar fältet skola/pedagogik. Facebook: Om Timperley: Open badges: Disruptive Education: Opengove Twitter: På twitter följer jag diverse taggar med Tweetdeck. It i skolan handlar om att öppna nya vägar. Skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan, som kom i april, visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt i den svenska skolan de senaste åren.

It i skolan handlar om att öppna nya vägar

Trots detta har integrationen av it i undervisningen har ändå inte riktigt tagit fart. Lärare pekar på stora brister i utrustning och it-stöd, och såväl skolledning som lärare menar att de är i behov av kompetensutveckling för att kunna dra nytta av teknikens pedagogiska möjligheter. I många kommuner och skolor i hela landet pågår projekt som går ut på att utveckla skolan och undervisningen i en digital riktning. Men vad krävs egentligen för att förändringsarbetet ska lyckas – och vilka hinder står i vägen? Detta tittar Anneli Hansson närmare på i sin avhandling Arbete med skolutveckling – en potentiell gränszon mellan verksamheter?

Analysen vilar på aktivitetsteori, i avhandlingen kallad verksamhetsteori, som är ett sociokulturellt perspektiv på personers och organisationers utveckling. Horizon Report tar fokus på skolan i Norge. Den amerikanska organisationen New Media Consortium (NMC) har sedan 2002 arbetat med NMC Horizon Project.

Horizon Report tar fokus på skolan i Norge

Det är en satsning som går ut på att hjälpa lärare, skolledare, administratörer, opinionsbildare och beslutsfattare över hela världen med omvärldsanalys kring utbildning, undervisning och lärande. 2004 kom den första rapporten, och sedan dess har man gett ut ett knappt fyrtiotal analyser och överblickar. Jag har skrivit om K-12 Edition 2010 och gav även en kort inblick i 2011 års upplaga. Nu är det dags för en rapport som försöker ge en god bild av den digitala pedagogiska utvecklingen i Norge och hur den kan förändra villkor och förutsättningar för skolsystemet under de närmaste fem åren.

Rapporten har ännu inte publicerats, men resultaten presenterades och diskuterades igår på den nationella konferensen Læring for framtiden i Oslo. Samantha Adams, kommunikationsansvarig på NMC, gav en kortfattad översikt av huvudresultaten i rapporten. I rapporten presenteras fem nyckeltrender: 100 Top Experts in #eLearning and #EdTech. The integration of education and technology has been an exciting field for decades, but the recent explosion of mobile consumer devices and wide availability of broadband Internet connections has rocketed the fields of eLearning and education technology into a new era.

100 Top Experts in #eLearning and #EdTech

Smartphones, tablets, and cheap laptops have helped millions of people connect with educational opportunities and tools for self-teaching. There is a rich conversation surrounding the topics of education technology going on all over the Internet, especially on Twitter, where many of the field experts interact and share their knowledge and links to their writing on the subject. We believe in technology’s ability to empower people to find educational opportunities and steer themselves towards success. We think everyone interested in education technology can benefit greatly by participating in the rich online conversation surrounding EdTech and eLearning.

Trender & spaning

Web 2.0 Annotation and Bookmarking Tools: A Quick Guide. How Teachers Can Start Curating Information for Professional Development.