background preloader

Innovativa lärmiljöer

Facebook Twitter

Fyra grundpelare som gör lärmiljön bättre. Enskilda klassrum utformade för envägskommunikation, sammanlänkade och samtidigt separerade av långa korridorer.

Fyra grundpelare som gör lärmiljön bättre

Det har varit utgångspunkten för utformningen en svensk skola i mer än 100 år. En skola som byggdes för att passa industrisamhället. – De här byggnaderna konserverar ett sätt att undervisa som inte stämmer med moderna styrdokument, säger Anna Törnquist. Fortfarande är det så att de flesta inom skolan – inte minst lärare – förväntar sig en byggnad med separata klassrum. Enligt Anna Törnquist går det inte ihop med hur de säger att de vill jobba.

Anna Törnquist– Om jag kommer in i ett kollegium är alla överens om att de ska jobba ämnesövergripande, kollegialt och så vidare. Hon kallar det för ”klassrumskramande” och menar att det utarmar skolmiljön. . – Om vi inte medvetet bygger för det, utan fortsätter bygga för en kollektiv form, så curlar vi de duktiga eleverna. . – Det är en framgångsfaktor för elever med olika typer av behov att få jobba med kroppen och alla sinnen. 1. 2. 3. 4. Skolans rum kan stödja framtidens pedagogik - Arkitekten.se. Den rumsliga organisationen är viktig för att stödja ett pedagogiskt utvecklingsarbete med fokus på nödvändiga framtidskompetenser.

Skolans rum kan stödja framtidens pedagogik - Arkitekten.se

Det skriver arkitekten Anna Törnquist som arbetar med planeringsprocesser i samarbete med skolledare och lärare. Lärande pågår överallt, hela tiden, och en god lärare kan skapa utmärkta lärandesituationer när och i vilken miljö som helst. För att skapa mötesplatser där vi lär tillsammans under kompetent ledning bygger vi skolhus, och där blir det tydligt att byggnaden har betydelse som hinder eller stöd för det pedagogiska arbetet. Med hjälp av väggar styr vi likt koreografer rörelserna i huset, och den rumsliga organisationen har påtaglig påverkan på organisation, arbetssätt och lärande. I ett pedagogiskt hållbarhetsperspektiv behöver vi ifrågasätta vanemässiga strukturer för verksamhet och byggnad och fokusera på vad framtiden förväntar sig av oss. Vid den tidiga planeringen av nya Tiundaskolan i Uppsala, som nu är under byggnation efter ritningar av C.F.

5-Minute Film Festival: Classroom Makeovers to Engage Learners. Most educators have little choice about the (usually) over-crowded, (often) unappealing rooms they teach in -- but they intuitively know that the spaces children spend their time in can have an effect on how they learn.

5-Minute Film Festival: Classroom Makeovers to Engage Learners

Check out the 21st century classroom in action. The 13 most innovative schools in the world. Mathias Eis Schultz Ørestad Gymnasium is one giant classroom, where more than 1,100 high school students spend half their time learning in an expansive glass cube — a "gymnasium," as parts of Europe still call secondary schools — to avoid traditional instruction. Elevernas idé – förebild för EU. Publicerad 10:16, 30 mar 2015 Hur ska framtidens klassrum se ut?

Elevernas idé – förebild för EU

När skolarbetet digitaliseras och förändras behöver arbetsmiljön följa efter. Är det fortfarande mest praktiskt att ha en lärare som står vid en kateder längst fram i klassrummet, eller är det bättre om läraren kan röra sig fritt i rummet? Måste eleverna sitta vid en bänk mitt ibland den övriga klassen, eller kan de också flytta runt beroende på vilka uppgifter de arbetar med? En klass på Fjällenskolan i Viksjö har fått rita sitt drömklassrum – och nu ska det bli verklighet. – Det anordnades en tävling om hur drömklassrummet skulle se ut, och vinnaren valdes ut under förra terminen, säger Frida Monsén, digital utvecklingsledare på skolan. En av skolans åttondeklassers förslag blir därmed verklighet. På Fjällenskolan har de i flera år arbetat med en-till-en pedagogik, där varje elev har en egen dator eller surfplatta. . – Vi började fundera på vilket sätt miljön påverkar lärandet, alltså inte bara estetiskt. Inside the schools that dare to break with traditional teaching. On 21 October 2015, we will finally arrive at the point in time that Marty McFly travels to in the 1989 sci-fi sequel, Back to the Future II.

Inside the schools that dare to break with traditional teaching

But if a teenager today were to drive Doc Brown’s DeLorean back to Hill Valley High, the film hero’s fictional school, would he or she notice any difference? Just as we are still waiting for someone to market hoverboards and self-tying shoelaces, we have yet to see a radical shift in teaching models, despite the ebb and flow of education reforms. 20 Timeless Ways to Make Your Classroom Extraordinary #carpediem. Inspired by my post from earlier today about Robin Williams, I started thinking about how I have and how, if I were still teaching in a brick-and-mortar classroom, I would make my own classroom extraordinary for my students.

20 Timeless Ways to Make Your Classroom Extraordinary #carpediem

The following is a simple list of 20 timeless ways to make your classroom extraordinary for your students this year. DATORN i UTBILDNINGEN. Text:Jan Hylén E-Post: jan@janhylen.se DIUs seminariedagar med Unesco och OECD Artikeln anknyter till att Stiftelsen DIU tillsammans med norska Senter for IKT i utdanningen den 21-22 januari 2014 arrangerar två seminariedagar kring innovativa lärmiljöer tillsammans med OECD och Unesco i Paris.

DATORN i UTBILDNINGEN

Läs mer och anmäl dig Ny rapport från OECD: Innovativa lärmiljöer – i teori och praktik Ibland blandas ”teori” ihop med ”abstraktion”. OECD/CERIs senaste rapport om innovativa lärmiljöer visar hur en god teori kan användas i praktiken och vara en god vägledning i ett utvecklingsarbete. Centre for Educational Research and Innovation (CERI) på OECD har i dagarna utkommit med en rapport om innovativa lärmiljöer. Innovation är en nyckelfråga för dagens samhälle och ekonomi. DATORN i UTBILDNINGEN.