background preloader

Gamification

Facebook Twitter

Announcing Minecraft: Education Edition. At its core, Minecraft is an open world that promotes creativity, collaboration, and problem solving.

Announcing Minecraft: Education Edition

It’s enjoyed by a worldwide community of over 100 million players who constantly inspire us with their creations. Many of the skills required to enjoy Minecraft to its fullest are important to educators who might be searching for inventive ways to engage their students. By bringing Minecraft into the classroom, we are empowering educators and students to teach and learn through building and exploring within a fun, familiar environment.

We’ve already seen it transform classrooms and curriculum. Att leka – ett sätt att nå framgång i undervisningen. Elevernas ögon lyser av förväntan och de har svårt att sitta still i bänkarna av spänning.

Att leka – ett sätt att nå framgång i undervisningen

Från flera elever hörs glada tillrop och ett och annat stön. Den täta stämningen i rummet går nästan att ta på. När eleverna lämnar klassrummet säger flera att de vill göra detta fler gånger. Vad hände egentligen där i klassrummet? Tro det eller ej, men det var undervisning. Beskrivningen ovan kommer från lektioner då jag använde Kahoot för att stämma av ett arbetsområde. Den typ av digitala verktyg som Kahoot representerar är baserade på lek i spelets form.

I Kahoot får eleverna omedelbar respons vilket aktiverar hjärnans belöningssystem, vilket i sin tur innebär att konsekvensen av beteendet i detta fallet blir positivt förstärkt. Omedelbar respons är ett av de starkaste korten vid inlärning enligt inlärningspsykologin oavsett om den är positiv eller negativ. Jag undervisar på högstadiet och frågan är om man kan använda leken i undervisningen med tonåringar? January/February 2015 eSchool News. Educational Technology and Mobile Learning: 20 iPad Gaming Apps to Boost Kids Critical Thinking Skills. Gaming is an important component of the child's cognitive and emotional growth.

Educational Technology and Mobile Learning: 20 iPad Gaming Apps to Boost Kids Critical Thinking Skills

In his wonderful book " What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. 25 Things Teachers Should Know About Gamification. Gamification has been a big buzzword in education in recent times.

25 Things Teachers Should Know About Gamification

Using game-style methods to incentivize students to get their learn on can be fun and effective teaching and learning methods.Take a look at these 25 things that all teachers should know about gamification. See Also: The 100-Second Guide To Gamification In Education From the most simple questions (like, ‘what is gamification, anyway?) 6 Steps to Successfully Integrate Minecraft in Your Classroom. 25 Things Teachers Should Know About Gamification. The Beginner’s Guide to Gamification (10 of 90): Core Drive – Empowerment of Creativity & Feedback. Minecraft i skolan - frågor och ett videoklipp #minecraft. Home » Blogg » Minecraft i skolan – frågor och ett videoklipp #minecraft Hur fungerar det här med spel och spelmekanismer i skolan egentligen?

Minecraft i skolan - frågor och ett videoklipp #minecraft

Är det möjligt att hitta entusiasm och ingångar för ämnen du annars inte brinner för? Kan man hitta metoder för inlärning i och utanför spelplattformen och ett kvalitativt förhållningssätt till spel i skolan för att undvika ytinlärning, elevfrieri och än mer distraktion i en datoriserad skola? Jag kikade nyss på Joakim Jardenbergs klipp om Guldäpple-vinnaren Marie Andersson, digitalisering och behovet av att gräva där du står. "Med Minecraft möts vi på elevernas arena" Och entusiastiskt.

"Med Minecraft möts vi på elevernas arena"

Om vikten av att skapa helhet, bra relationer till eleverna och om hur klassens samlade kunskap kan utvecklas med hjälp av 2.0-verktyg. Det är inte helt lätt att hänga med i svängarna när Jonas Lindahl, lärare vid Freinetskolan Hugin i Norrtälje kastar sig mellan metaforiska jäm-förelser och idéer om lektionsupplägg.

Att engagemanget finns där går inte att ta miste på. – Jag gillar att spela spel men kunde inte Minecraft själv när jag började jobba med det i undervisningen förra året, säger han. Förslaget var helt elevgenererat och jag tror på att utgå från elevernas egna idéer, det gör mig nyfiken och blir utmanande för oss alla, litet teaching by doing, liksom. Minecraft. Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa. Det svenska indiespelet Minecraft är ett av världens mest framgångsrika.

Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa

Här berättar den digitala strategen Anna Stam om hur hon använder spelet för att undervisa sin son. Jag är medveten om att rubriken på denna text är aningen provokativ. Bra, det är meningen. Jag vill verkligen att du som jobbar inom skolan eller du som är förälder och (liksom jag) varit orolig för att barnet hellre vill spela spel än göra läxor och “lära” sig något ska läsa det här inlägget.

Alla har olika lärstilar Vi har alla olika sätt för att ta in och bearbeta information och kunskap. Man brukar prata om fyra olika lärstilar som kan delas upp i: Visuellt – att använda sig av synen för att ta in kunskapAuditivt – lyssna och på det sättet ta in kunskapKinestetiskt/taktilt – genom att göra och utföra, använda kroppen för att ta in kunskap Med anledning av ovanstående har jag därför länge sett spel som ett tänkbart och kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Att leva med Aspergers syndrom Min son har Aspergers syndrom. Lärarrummet : Jonas Lindahl. Jonas Lindahl undervisar i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin i Norrtälje.

Lärarrummet : Jonas Lindahl

Skolan har satsat på datorer, skrivplattor och interaktiva skrivtavlor och Jonas har nyligen börjat använda datorspelet Minecraft i sin svenskundervisning. Eleverna bygger tillsammans upp en virtuell värld och ska sedan med egna ord skapa en berättelse av vad som sker i spelet. "En av de viktigaste sakerna är att alla vill vara med, och när vi kör det här spelet vill eleverna hellre jobba än att ha rast", säger Jonas. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Här kan du ladda ner programmet. Rosa och Lucas spelar Minecraft i skolan - Junior i P4 med nyheter. Får du spela spel på lektionerna i skolan?

Rosa och Lucas spelar Minecraft i skolan - Junior i P4 med nyheter

Det får Rosa Kristalova och Lucas Lundgren som går på Freinetskolan Hugin i Norrtälje. Där använder alla elever spelet Minecraft på lektionerna. Och de gör det för att lära sig en massa nyttiga saker. Bygger världar Lucas berättar hur en lektion kan se ut: Anders och Veronica - Projektarbete by Anders Göransson on Prezi. Minecraft In Education: Pros And Cons. There’s a popular fast-talking video making its way around the web that showcases how Mincraft may very well be “the ultimate education tool.” Whether you agree or not, the video raises some interesting ideas. Math, Physics, Languages: Minecraft is the Teachers’ Ultimate Multi-Tool. What Games Can Teach You About Your Students' Needs. “A voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles.”

What Games Can Teach You About Your Students' Needs

That’s one very dry, but interesting way to describe play.