background preloader

Framgångsfaktorer

Facebook Twitter

Systematiskt kvalitetsarbete – varför då? ”Vad är systematisk kvalitetsarbete för dig?”

Systematiskt kvalitetsarbete – varför då?

Det var en av de frågor som ställdes till mig på min intervju till den tjänst jag har nu, som verksamhetsutvecklare inom Halmstad kommun. Med sex personer, varav tre skolområdeschefer runt bordet, som väntade på svar, svarade jag på det enda sätt jag kom på just då. ”Tja, det är ju kvalitetsarbete som sker systematiskt”.

Och ja, i praktiken så visste jag precis vad systematiskt kvalitetsarbete innebär för mig, för det är så som jag, tillsammans med mina elever, ständigt jobbar. Vi skapar oss ett nuläge, vilka behov ser jag hos mina elever, hur många nyanlända har jag, vilka elever har behov av inläst material, visuellt? Evidence-based learning at school. Som ett stöd i vårt kollegiala lärande använder vi oss av “Erfarenhetslärandespiralen”.

Evidence-based learning at school

Det är lätt att man snabbt hamnar i “görandet” utan att först stanna till/avsätta tid för reflektion där mina och andras erfarenheter är utgångspunkten. Forskning, handledning, kollegialt lärande. Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Lärare beskriver vissa elever som passiva, omotiverade och utåtagerande och i mötet med dessa elever känner sig många lärare vilsna och ställer sig frågan ”Hur kan jag motivera mina elever?”

Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång

Ibland påverkas relationen mellan lärare och elever negativt och följden kan bli att lärare sänker förväntningarna på dessa elever. Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, verksamma vid North Carolina State University, ger i artikeln ”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier om motivationsfrämjande arbete i skolan. Motivationsgraden påverkas av inre och yttre faktorer. Hoppet sätts till kollegiala lyft. I Helen Timperleys vetenskapliga modell (se nedan) är lärarnas delaktighet i att analysera problemen en förutsättning för att de ska bli engagerade både som individer och grupp.Läraryrket har en tradition av ensamhet och stolt individualism, sägs det ofta.

Hoppet sätts till kollegiala lyft

Det är ingen självklarhet att lärare ska dela med sig av de erfarenheter och så kallade ”tysta kunskap” som under lång tid utvecklats bakom stängda klassrumsdörrar. Men just nu pågår det en långsiktig förändring av hela fortbildningskulturen. Samtal som förändrar. "Positiva förväntningar ger motiverade elever" Håkan Jenner, vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, har länge forskat på frågor kring pedagogik och motivation.

"Positiva förväntningar ger motiverade elever"

Det viktigaste avstampet tar han i det faktum att motivation inte handlar om en elevs vilja eller ovilja att lära sig. Motivation är nämligen inte en egenskap utan ett resultat av erfarenheter som man har gjort tidigare i livet. Det vill säga, om en elev i många år av sin lärare har fått höra att han eller hon inte duger, inte kan eller levererar enligt de krav som finns – ja då är risken stor att det också blir på det viset. Tydliga mål väg till skolors framgång. Varenda svensk 15-åring vet om det: Den svenska skolan är usel.

Tydliga mål väg till skolors framgång

På Rönnenskolan i Malmö nickar niondeklassarna – hur skulle de ha kunnat missa det? Det är snart skolavslutning och de intensivjobbar för att få färdigt sina NO-arbeten. IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande. Det händer otroligt mycket i svensk skola när det gäller IT just nu.

IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande

Fantastiskt roligt att se. De goda exemplen radas på varandra och det kollegiala samtalet är gott, både i sociala medier och på annat håll. I skrivande stund ser jag exempelvis på twitter att ett stort antal pedagoger umgås på pedagogisk pub runt om i landet. Systematiserade skoldiskussioner finns också på nätet där människor samverkar på ett sätt som är tämligen inspirerande. När det gäller IT i skolan tror jag – med inspiration från Helena Kvarnsell – att det gäller att ta vara på elevinflytande. Framgångsfaktorer_UNOSUNO. Ledarskap nyckeln till skolors framgång. Hans-Åke Scherp.

Kreativitet och problemlösning

Why It's Time To Focus On Skills (Not Just Cool Tools) We have all seen list upon list of “cool tools,” “web 2.0 websites,” “educational apps.” They are a great source for the latest and greatest websites/tools in education. The problem is that they all fall short when it comes to talking about technology skills. Identifying and teaching transferable technology skills are crucial for students to not only be college and career ready, but also to prepare them to lead productive lives in an increasingly global and digital world.

Ultimately these types of lists are a detriment to teachers and the effective integration of technology into the classroom. Any one of these web tools that a freshman in high school learns today will most likely not exist or will be replaced by something better in 8-10 years when that freshman graduates from college. Common Questions and Concerns “I want my students to use more technology but I don’t know where to start.” This was one of the main themes of the second January institute day this year at JTHS. Why? Lägg krutet på The Big 5. Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad. Att debatten om skolan handlar om fel saker.

Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad

Vi fokuserar på struktur och om det ska vara fler undervisningstimmar i matematik eller språk. Men det vi egentligen borde lägga kraft på är att utveckla lärarnas relationella kompetens. – Det bästa vi kan göra är att använda tio år till att skämma bort lärarna. Viktigast för skolresultat: Familjebakgrunden. Sverige satsar mer pengar på skolan än någon­sin tidigare.

Viktigast för skolresultat: Familjebakgrunden

Men samtidigt kan DN i en granskning visa att mer resurser inte biter på de fallande kunskapsresultaten. Den negativa utvecklingen är i stället kopplad till segregationen – något som får allt större genomslag i den svenska skolan. Landets kommuner pumpar in rekordmycket pengar i skolan. År 2000 låg prislappen per elev på 55.400 kronor. Sedan dess har anslagen till skolan ökat kraftigt. TS2013 Background Report. 10 Ways to Teach Innovation. Getty By Thom Markham One overriding challenge is now coming to the fore in public consciousness: We need to reinvent just about everything.

10 Ways to Teach Innovation

Whether scientific advances, technology breakthroughs, new political and economic structures, environmental solutions, or an updated code of ethics for 21st century life, everything is in flux—and everything demands innovative, out of the box thinking. Test Scores vs. Entrepreneurship: PISA, TIMSS, and Confidence. Technology In Education: A Brief Introduction. Framgångsrika skolor där IKT spelat en avgörande roll för att utveckla lärandet.