background preloader

Linkuri educaționale

Facebook Twitter

Panel - Genial.ly. Library. Clasa a VII-a - lecții și teste gratuite. Creează despărțit în silabe - Silabe.ro. Adjectivul limbii latine www.limbalatina.ro. Numele proprii si comune – Ortografia Limbii Române. Numele proprii străine se scriu cu ortografia limbilor respective, atunci când acestea folosesc literele de alfabet latin: Bordeaux, München, Petöfi, Racine, Shakespeare, Yale, Wall Street, Quintilianus etc., și se pronunță ca în limba din care provin (de exemplu: Racine- Rasin, Shakespeare- Șecspir, Wall Street- Uălstrit, Quintilianus- Cvintilianus).

Nota1: Și numele românești de persoane se redau așa cum sunt scrise de purtătorii lor: Constantin Brâncuși, V. Alecsandri, Cezar Bolliac, George Cosbuc, B.P. Hasdeu, C. Mille, Anton Pann, V. Pârvan, A. Russo, C. Nota2: Unele nume propii străine care au intrat de multă vreme în cultura noastră se scriu cu grafia tradițională: Londra, Moscova, Praga, Varșovia, Viena etc. Nota3: Numele propii străine din statele care utilizează alte caractere de scriere decât cele latine și chirilice se redau în transcrierea oficială a statului respectiv: Bangkok, Beijing, Marrakech, Okinawa. Locuțiuni Adjectivale – Morfologia.ro. Cazurile și funcțiile sintactice ale substantivului - Gramatica limbii române.

Substantivul poate avea în propoziție diferite funcții sintactice: subiect, atribut, complement, nume predicativ. Atunci când îndeplinește aceste funcții sintactice, substantivul își schimbă forma și primește în construcția sa un articol hotărât (al, a, ai, ale) sau o prepoziție. casa, casei, al casei, pe casă Toate aceste forme pe care le poate lua un substantiv, pentru a exprima în propoziție diferite funcții sintactice, se numesc cazuri, iar formele acestor cazuri poartă denumirea de forme cauzale. Toate formele și construcțiile cauzale ale unui substantiv formează declinarea acelui substantiv. În limba română substantivul are cinci cazuri: nominativ, acuzativ, genitiv, dativ, vocativ. Cazurile și funcțiile sintactice ale substantivului Cazul nominativ (N) Cazul acuzativ (Ac) Cazul genitiv (G) Cazul dativ (D) Cazul vocativ (V)

Cum folosim corect prepozițiile – Lecţia de dicţie. Cum folosim corect prepozițiile Prepoziția ↪ Definiție Conform DEX, prepoziția este definită ca fiind o parte de vorbire neflexibilă care exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții. Așadar, este una dintre cele mai importante părţi de vorbire neflexibile în limba română. Pe scurt, prepoziţia are rol de cuvânt ajutător. ↪ Rolurile prepoziției ↦ facilitează stabilirea unor relaţii sintactice, exprimând raporturi sintactice de dependenţă a atributului faţă de substantiv, pronume, numeral şi a complementului faţă de verb, adjectiv, adverb, interjecţie; ↦ ajută la formularea unor exprimări clare, concise, folosirea lor corectă este necesară întotdeauna. ↪ Clasificare Prepoziții simple: de, la, cu, peste, lângă, sub, către, prin, contra, în, din, dintre, dintru, până, pentru, fără, spre etc.Prepoziții compuse: ⚠️ Prepozițiile de tipul „de + a + verb la infinitiv” se scriu fie separat, fie cu cratimă în fucție de tempo: de a/de-a face etc.

Locuțiunea prepozițională. Prepozițiile și cazurile – greșeli de utilizare – Vreau sa reusesc. Formele de DATIV – GENITIV – deseori înlocuite, în vorbire, cu construcții prepoziționale Îți povestesc ca unui frate * Îți povestesc ca la un frate Te spun mamei. * Te spun la/lui mama Povestește basme copiilor * povestește basme la copii catalogul publicațiilor *catalogul cu publicațiile lista mărfurilor importate * lista cu mărfurile importate Construcția cu la este des utilizată colocvial și în limbajul popular, însă tinde să se răspândească la scară mare chiar și în scrierile culte.

OBSERVAȚIE numeralul nu flexionează, prin urmare singura posibilitate de a exprima dativul este cu ajutorul prepoziției la. La trei le-au dat premii. prepoziția despre Directorul a ridicat problema lichidării stocurilor … – *Directorul a ridicat problema despre lichidarea companiilor insolvente… Vestea noii angajări … *Vestea despre noua angajare… prepoziția de crearea unor noi locuri de muncă *crearea de noi locuri de muncă Verbele a anunţa, a aminti, a declara, a da, a destina, a (se) împotrivi cer DATIVUL. Modul indicativ - Gramatica limbii române.

Modul indicativ este un mod personal (predicativ) care exprimă o acțiune prezentată de vorbitor ca fiind reală. Timpul prezent Verbele la timpul prezent exprimă o acțiune care se desfășoară în momentul vorbirii. În funcție de conjugare, verbele la modul indicativ, timpul prezent au următoarele forme: Timpul trecut Imperfect Verbele la timpul imperfect exprimă o acțiune neterminată care se desfășoară în trecut față de momentul vorbirii.

Perfect compus Verbele la timpul perfect compus exprimă o acțiune terminată care se desfășoară în trecut față de momentul vorbirii. Perfect simplu Verbele la timpul perfect simplu exprimă o acțiune terminată care se desfășoară în trecut față de momentul vorbirii. În funcție de conjugare, verbele la modul indicativ, la imperfect au următoarele forme: Mai mult ca perfect Verbele la timpul mai mult ca perfect exprimă o acțiune trecută, îndeplinită înaintea altei acțiuni trecute. Viitor Viitor anterior.