background preloader

Macro-analyse

Facebook Twitter

ABU – Flexbranche 2015 – De toekomst van flexibiliteit.

Demographics

Europese landen. Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 28 lid zijn van de Europese Unie.

Europese landen

Naast deze 28 leden zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie. Het antwoord op de vraag 'hoeveel landen heeft Europa? ' hangt af van verschillende criteria. Als afbakening voor wat wel en niet tot Europa wordt gerekend, is uitgegaan van de landen die geografisch, institutioneel of cultuur-historisch tot Europa behoren. Indien een land aan twee van deze drie criteria voldoet, is het in onderstaande lijst opgenomen. 44 Landen liggen zonder meer binnen het Europese continent, terwijl Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Rusland en Turkije geografisch gezien slechts ten dele in Europa liggen.

Van de landen hieronder zijn alleen Kazachstan, Kosovo, Vaticaanstad en Wit-Rusland géén lid van de Raad van Europa. Inhoudsopgave van deze pagina: opp: oppervlakte BNP: Bruto Nationaal Product (bron cijfers: CIA The World Factbook) Terug naar boven. Mobiel online vooral met de smartphone. De smartphone heeft de laptop verdrongen als apparaat voor mobiel internet.

Mobiel online vooral met de smartphone

Vooral veel jongeren gebruiken de smartphone vrijwel dagelijks om onderweg online te gaan. In Nederland ligt het gebruik van mobiel internet ruim boven het gemiddelde in de EU. Smartphone verdringt laptop Het gebruik van internet is voor veel mensen niet beperkt tot thuis of op het werk: zes op de tien internetgebruikers ging in 2012 ook onderweg online. Dat doen ze tegenwoordig vooral op de smartphone. Gebruik van internet onderweg Veel jongeren internetten vrijwel dagelijks buitenshuis Vooral veel jongeren internetten onderweg. De smartphone is ook bij 25- tot 45-jarigen het populairste apparaat voor mobiel internet. Gebruik internet onderweg naar leeftijd, 2012 Nederlanders in EU relatief vaak onderweg online Nederland heeft (met Zweden) het hoogste percentage internetters van de Europese Unie (94 procent). Een op vijf zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Van de 800 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Een op vijf zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Dit aandeel is gedaald van 23,4 procent in 2011 tot 21,9 procent in 2013. Dat meldt CBS. Bij werknemers wordt verplicht een arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremie ingehouden, maar zelfstandigen zijn niet verplicht verzekeringen tegen inkomensverlies af te sluiten. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw zoals bijvoorbeeld via lijfrente en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

23 duizend startende ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit. Een op de zes nieuwe bedrijven in Nederland werd in 2014 opgericht door iemand met tenminste één niet-Nederlandse nationaliteit.

23 duizend startende ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit

In totaal waren er 23 duizend ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit die een bedrijf opstartten. Ondernemers met zowel de Nederlandse als een buitenlandse nationaliteit worden hierbij tot ondernemers met een buitenlandse nationaliteit gerekend. Dat meldt CBS. Ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit zijn doorgaans jonger wanneer ze hun bedrijf oprichten dan hun Nederlandse evenknieën. Verschillende nationaliteiten richten zich bovendien op verschillende sectoren. In totaal werden in 2014 zo’n 132 duizend bedrijven opgericht door ondernemers (zelfstandig ondernemers met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders) tussen de 20 en 65 jaar. Gebruik professionele sociale netwerken stijgt. Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe.

Gebruik professionele sociale netwerken stijgt

Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken en ze komen vooral in beeld vanaf 22 jaar als mensen met hun werkzame leven beginnen. Dit meldt CBS. Vooral 25- tot 45-jarigen actief op professionele sociale media Vooral 25- tot 45-jarigen gebruiken een professioneel sociaal netwerk. In 2015 was 41 procent hierop actief tegen 31 procent in 2012. Deelname aan professionele sociale netwerken Totaal 12 tot 2020 tot 2525 tot 4545 tot 6565 of ouder Bedrijven ook steeds actiever Ook steeds meer bedrijven maken gebruik van sociale media. Bedrijven die sociale media gebruiken, 2015 Sociale netwerken, zoals Facebook (Micro)blogs, zoals Twitter % van bedrijven met tien of meer werkzame personen Ouderen vaker, jongeren minder vaak actief op sociale netwerken Vooral meer directe tekstberichten.

MACRO%20TRENDS%202015. V2trendanalyse college2 PB16nov2009. 10 Global Macro Trends for the Next Five Years. Despite the uncertainties facing the global economy, certain trends are inevitable.

10 Global Macro Trends for the Next Five Years

The world will become smaller, more aged, more city-focused, more cautious and more polarised between the rich and poor. The climate will change, food prices will rise and economic power will shift from West to East. In our recent report, 10 Global Macro Trends for the Next Five Years, Euromonitor International has identified the following ten macro trends as being key to the future growth of consumer markets: 1. An uncertain future Both political and economic uncertainty are at their highest level for years, and the situation is expected to continue with flow on effects for consumers who in view of uncertain times may well exercise caution when making purchasing decisions. 2. 3. 4. Inequality has been in evidence for a number of years, but is increasingly becoming a focus of social unrest and media interest. 5. 6.

A combination of low birth rates and longer life expectancies is driving the ageing process. Consumer 2020.