background preloader

Svensktips

Facebook Twitter

Matematikutveckling när den är som bäst! Redan för några veckor sedan startade processen inom mig.

Matematikutveckling när den är som bäst!

Mina tankar på årets satsning på matematiklärandet i förskoleklass började landa och analyserna var i fullgång. Känslan av att vi lyckats lyfta elevernas kunskaper högt över förväntan blev starkare och starkare. Vi hade fått svart på vitt att arbetssättet var lyckat, tidigare års erfarenheter fick plötsligt ett kvitto. Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap : design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium. Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap : design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium Doria JavaScript is disabled for your browser.

Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap : design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium

Some features of this site may not work without it. inShare0 Forsling, Karin (2017-06-09) Julkaisun pysyvä osoite on Nimi:forsling_karin.pdf Koko:3.674Mt Formaatti:PDF. Chambers samtalsmodell. Tokiga meningar - skriva fullständiga meningar. Skrivövningar. Det finns så många olika sätt att träna skrivande.

Skrivövningar

Jag beskriver oftast större gemensamma upplevelser här på bloggen med syfte att inspirera till skrivande men ibland behövs kortare och lite mer självgående övningar. Download2. Uppdaterad skrivprocess. Under påskhelgen har jag hunnit läsa ikapp en del både på Twitter och i de olika Facebook-grupper jag är med i för att se om något har dykt upp på skolfronten som man kanske kan ha användning för?

Uppdaterad skrivprocess

Det gäller att sortera bland alla blogginlägg, facebook-inlägg, twittertrådar, filer och tips för att inte drunkna i detsamma. Ibland känner man sig som sämsta sortens lärare bara för att man inte har gjort det eller det med sina elever, eller börjat jobba med det som just nu verkar vara det mest omtalade? Just nu rasar det en debatt om katederundervisningens vara eller inte vara, igen. Artful Storytelling. Psykolog: ”Berätta inte mer än barnen frågar efter” Du har snart läst alla dina fria artiklar denna period Prova SvD digital helt gratis Beställ på SvD.se/gratis2.

Psykolog: ”Berätta inte mer än barnen frågar efter”

Bra att känna till vid oro efter allvarliga händelser - Rädda Barnen. När något allvarligt har hänt är det vanligt att känna oro och ha många frågor.

Bra att känna till vid oro efter allvarliga händelser - Rädda Barnen

Här är några saker som är bra att veta om och som kan hjälpa. Det är inte konstigt att känna sig orolig när något allvarligt har hänt och som många vuxna pratar om. Kanske vet du inte så mycket om händelsen, kanske har du hört eller sett en del via nyheter och på nätet. Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation - Pedagog Stockholm. Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan.

Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation - Pedagog Stockholm

När det oväntade sker behöver personalen vara rustad för att kunna agera snabbt och professionellt. Skolans vardag består av både glädje och sorg. Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm. Händelsen där flera personer har blivit påkörda i Stockholm kommer att väcka både oro och frågor hos både barn och vuxna.

Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm

Vid en så här stor och allvarlig händelse kommer de flesta barn i skolålder snabbt nås av nyheten. Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor. Alla barn är olika och hur ett barn reagerar på händelser som denna avgörs av flera olika saker, bland annat på om barnet varit på plats eller befunnit sig i närområdet eller om hen har anhöriga som var där. Barnets ålder och vad hen har varit med om tidigare spelar också roll. Det viktigaste du kan göra som vuxen just nu är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. Ronja Rövardotters rätt och Lovis trygga stämma. ”… inga vildvittror kunde skrämma bort Ronja från hennes stigar och ställen,”Astrid Lindgren; Ronja Rövardotter, 1981, sid 30 Detta har hänt.

Ronja Rövardotters rätt och Lovis trygga stämma

Barn behöver de sakliga innehållen. Hemsk attack i Stockholm. Bladen brinner – podcasten. Skiljeteckensången. Pask knep. Nostalgifest – sagorna och rösterna du och ditt barn kommer att älska. Var sagorna bättre förr?

Nostalgifest – sagorna och rösterna du och ditt barn kommer att älska

Ja, kanske … Många föräldrar skulle i alla fall gärna byta lite av barnens skärmtid mot de där repiga sagobanden de själva trollbands av som barn. Men om du är en av dem och mot förmodan har banden eller skivorna kvar har du antagligen inget sätt att spela upp dem på. På Spotifyprofilen Sagolandet finns massor av sagor i klassiska inläsningar som garanterat kommer att få dig att rysa av nostalgi och ditt barn att spetsa öronen hemma i soffan, i bilen eller på rummet. Välkommen in i tidsmaskinen – här är några av de gamla bekantskaperna du kan träffa igen. Mors Lilla Olle – läst av Beppe Wolgers. SÅ LÄSER DU FÖR BARN - 7 KONKRETA TIPS - barnprat. I förra inlägget förklarade jag hur högläsning för barn kan involvera alla de "principer" som visat sig ha en särskilt positiv inverkan på språkutvecklingen.

Idag tänkte jag dela med mig av några tips och idéer kring vad man kan tänka på i högläsningssituationen för att den ska bli så språkutvecklande som möjligt. 1. Välj rätt nivå på böckernaLägg gärna lite energi på att hitta böcker på en språklig nivå som är lagom utmanande för barnet. Det är inte per automatik mer språkutvecklande att läsa böcker med långa meningar och många nya ord för ett litet barn, som själv kanske bara talar i enstaka ord eller korta satser. Återgivande texter om vårt museibesök. Nu är det dags att använda oss av de kunskaper om den personligt återgivande genren som jag beskrev hur vi arbetat med i mitt förra blogginlägg. Arbetet jag beskrev där hör till fas två i cirkelmodellen. Jag ska nu beskriva hur vi arbetade igenom resten av cirkelmodellen genom att skriva en personligt återgivande text om en utflykt till Riksidrottsmuseet. Till fas ett i cirkelmodellen hör studiebesöket och även lektionen dagen därpå då vi för att bygga upp kunskapen hos alla elever och befästa den återberättade besöket muntligt tillsammans och tittade på bilder från besöket.

Efter att vi återberättat besöket och satt ord på allt vi upplevt och gjort tillsammans så planerade vi texten tillsammans. Vi använde oss av en planeringsmall som finns som extramaterial till boken Låt språket bära. Index. 01 sep2014 Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan. Varför Bildtema? Vill ni skriva till tomten? - Läskraft. Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig.

Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016: Stöd till pojkar med skrivsvårigheter - UR Skola. Texttyper alla. Genrehjulet 1. Språkutveckling – ASL. Ny studie kopplar onlinespelande till goda studieresultat. I den nya studien från Royal Melbourne Institute of Technology har forskare analyserat 12.000 australiensiska 15-åringars resultat i PISA-undersökningen 2012 kopplat till ungdomarnas internetvanor. Resultaten visade att de ungdomar som uppgav att de dagligen spelade onlinespel hade 17 poäng över medelresultatet i matematik, läsning och naturvetenskap. De ungdomar som använde Facebook eller chattade fick däremot inte mycket tillbaka för sitt engagemang online.

Studien visade att ju oftare ungdomarna var aktiva på Facebook, desto sämre var deras prestation på Pisa-testet. De som uppgav att de använde Facebook och chattade varje dag hade upp till 20 poäng sämre resultat än medel. Alberto Posso, en av forskarna bakom studien, menar att resultaten visar att man borde se över hur onlinespel används inom utbildning: – Vi borde inte avfärda de här spelen. Sb88swedish. Tagul - Word Cloud Art. 100 svenska ord på arabiska och somaliska med bildstöd. 50 000 ord. Sjunkande resultat i PISA/PIRLS. Gratis illustration: Slide, Simbassäng, Nöje, Water Park - Gratis bild på Pixabay - 1015723.

Det handlar om läsning. Studie: Rätt digital teknik lyfter eleverna. Progressiv masspsykos leder skolan till avgrunden. Under valåret 2014 rådde hysteri kring de fallande elevprestationerna i Sverige. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt lärande. Att lära sig skriva på ett andraspråk- analogt eller digitalt? - Hülya Basaran. Skriva för hand ger förbättrade kunskaper – Håkan Fleischer. Jag forskar om IT i skolan och har skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända. Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Diktanalys – Poster by Annika Sjödahl. Svenska Bokhandlareföreningen. Fira Världsbokveckan med oss i din bokhandel. Faktatext – cirkelmodellen. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.

Gåspennan musik. Sv F-6 torg Kampanjer Liber. Bygga broar till skriftspråket- läsförståelse med flerspråkiga elever - Hülya Basaran. Gupea 2077 25658 1. Att synliggöra elevernas förmåga att utveckla sin förmåga att läsa med bra flyt och inlevelse. Läsägget 2016. Hur jag gjort med OneNote i #O365. Använda en sexfältare. – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning. Skriv till bilder. Ordklassramsor. Smarta Läsare: Läsdiplom - språngbräda till ökat läsintresse. Bokstavsträning. Handwriting or typing for consecutive interpreting: Research input.

ABC - träna på bokstäver. File download. Sagomattan, Cirkelmodellen och berättelsestruktur. Skriv till bilden Apan. File download. AOUÅEIYÄÖ.pdf. Uppdrag språk och matematik. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Elever behöver mer lärarstöd i svenska. Exempel på texter, provuppgifter och bedömning. AOUÅ EIYÄÖ uppgifter och diplom. Cirkelmodellen i berättelseskrivande. Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner. Sagomattan. File download. Pick a colour: My name. Handledning Lagstadiet. Stavningsskyltar. Välskrivning. Centralt innehåll Tomten Viktor Rydberg. Utf-8''Jullovsbingo%20a%CC%8Ar3.