background preloader

Miakempe

Facebook Twitter

Jag hämtar en bild från Google - om informationssökning och källkritik i undervisningen. Elevenkäter resulterade i positiv förändring. På Enebybergs skola i Danderyd har man infört en lektion i veckan där samtliga elever, från förskoleklass till sexan, får arbeta med elevråd, klassråd, värdegrund och planering av undervisning.

Elevenkäter resulterade i positiv förändring

Skolan har tidigare inte varit tydlig med hur man arbetat med elevinflytande och motivation, därför har man sedan fjolårets läsårsstart gjort en plan för att öka utrymmet för elevinflytande och därmed också höja motivationen. Anna Bennetter berättar om bakgrunden till satsningen. – Det var i resultatet av de årliga elevenkäterna som vi såg att vi behövde utveckla oss på områdena, därför beslöt vi oss för att göra någonting åt det. Vi samlade alla pedagoger och började skapa former i verksamheten. Det känns som man ofta gör enkäter och utvärderingar men att det inte leder någon vart. Mina låtar! - www.forvarendaelev.se. En glad låt om att ha roligt tillsammans!

Mina låtar! - www.forvarendaelev.se

Detta är en låt om att vara tillsammans och ha roligt.Låten heter "Är vi glada mår vi bra! " och det är ju sant. Barnen behöver ju också veta att man inte behöver vara glad hela tiden, men det behandlar jag i någon annan låt ;)Vi sjunger om att leka, hoppa, sjunga och att klappa. Använd gärna maracas, tamburin, triangel o.dyl. och hitta på rörelser till "tjingelingeling-refrängen"! Strategi: Roller. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Strategi: Roller

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. ClassroomScreen. Jesper Juuls tips: Var dig själv. Det senaste inom vår podcastvärld - #ANNAOCHPHILIP. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) Publicerad av: Sten Svensson torsdag, november 12, 2015 · 33 Kommentarer Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren.

Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola)

Jonas Linderoth: Flumpedagogik och marknadsstyrd skola – två sidor av samma mynt. Kritiken mot den så kallade flumpedagogiken används i skoldebatten för att avleda kritik mot den marknadsstyrda skolan.

Jonas Linderoth: Flumpedagogik och marknadsstyrd skola – två sidor av samma mynt

Jonas Linderoth menar att det snarare handlar om två sidor av samma mynt (red.). Med mindre än ett år kvar till Sveriges riksdagsval börjar tonen i skoldebatten höjas. Något som även innebär att det regelbundet publiceras ledare och debattartiklar som kritiserar pedagogiska arbetsformer . Det kan knappast råda något tvivel om att utbildningsvetenskaperna under de senaste decennierna sett en rörelse där ’lärande’ framhållits på bekostnad av ’undervisning’. Extra anpassningar: ett metodstöd för specialpedagog och förstelärare – specialpedagogen. Överallt hör jag att det finns många frågetecken och även missuppfattningar kring detta med extra anpassningar.

Extra anpassningar: ett metodstöd för specialpedagog och förstelärare – specialpedagogen

Grunden till alla frågetecken är att man inte använder specialpedagoger, övriga kompetenser i elevhälsan och förstelärare till att undersöka hur undervisningen påverkar elevernas lärande i den egna skolan, alltså de elever vi faktiskt har. Möjligheterna med EPA. EPA är nog den kooperativa struktur som spridit sig längst och som väldigt många lärare nu testat i sina klassrum.

Möjligheterna med EPA

Ibland kan det fungera bra, ibland är det svårt att få eleverna att prata, ibland blir det rörigt. I detta inlägg finns dels tips på hur du kan få EPA att fungera, dels en hel massa olika varianter av EPA. EdTech Tools - Teacher Tech. To make things a little easier for myself, rather than trying to remember what tools I recommend I started a spreadsheet to keep a list.

EdTech Tools - Teacher Tech

I also asked some of my friends who I consistently learn a lot from to add their favorites to the list. I’ll keep adding to the list! Drömyrket: Läkare - UR Skola. Vad händer på hösten. Space Multiplication Charts. Elias och de stora frågorna: Snäll - UR Skola. Carol Dweck och Growth Mindset. Lärarnas förhållningssätt till elever och deras lärande är otroligt viktigt och en person som forskat kring detta är Carol Dweck.

Carol Dweck och Growth Mindset

Hon reser nu runt i Sverige och föreläser om sin forskning Growth Mindset – hur eleverna med rätt inställning kan utvecklas på bästa sätt. Printables.se. Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning – Språkutvecklarna. Jag har länge önskat mig en slags checklista för en god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning.

Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning – Språkutvecklarna

Självklart är det av största vikt att alltid se till den enskilda elevens behov, och hitta de lösningar som fungerar för varje individ, men jag tror ändå att många elever med grav språkstörning kan ha gemensamma behov och därmed vara hjälpta av liknande åtgärder. Det finns också gott om litteratur kring vad språkstörning är, och vad det innebär för inlärningen, men de praktiska metodböckerna är få till antalet. Detta inlägg är ett försök att skapa en sådan checklista, där man med hjälp av punkterna nedan kan se över elevens klassrumsmiljö och lärsituation, och hitta inspiration och ideer för att ytterligare stötta eleven. Veckodagarna askar. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016) Spring printables, art & craft projects for kids - The Imagination Box. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg - UR Skola. Blockkedjan 2030 – hur kan den nya tekniken forma framtidens samhälle?

Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Föräldrarna: Skolan brister i stöd till barn med NPF. I princip alla lärare möter elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som ADHD eller med en diagnos inom autismspektrumtillståndet. Men enligt en undersökning som Riksförbundet Attention gjort bland sina medlemmar – där vårdnadshavare har fått svara på frågor om hur skolsituationen för deras barn ser ut – har skolan svårt att stötta elever med NPF på ett bra sätt.

Elevinflyttande. D uppsats dec. Emma Strand examensarbete. FULLTEXT01. Uppstart – uppgifter. Är ni redo för läsåret 2016 / 2017? IUP med omdömen. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete. Lärarens omdömen bygger på hens kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Tiokompisar blommor. Två grundläggande tips vid schemabrytande aktiviteter. Problem med förändring eller nya miljöer kan vara orsaken. Så här i slutet på terminen händer det ofta lite annorlunda saker.

Vi vill i all välmening avsluta lite lättsamt och med roliga aktiviteter i stället för att ha lektioner när det mesta egentligen är klart. Det är inte lätt och roligt för alla. Men det kan blir för fler om vi vuxna tänker till! Det finns många barn och unga, ja vuxna också förstås, som har svårt att bryta rutiner, vardagsstrukturen. I skolan visar det sig ofta vid så kallade schemabrytande aktiviteter, som kan vara utflykt, fotbollsturnering, temadag, teaterbesök, friluftsdag, avslutning, samlingar i aula, kyrka, på skolgård…, grupparbeten, ja vad som helst som inte är det vanliga. 10 krav du bör ställa på ett digitalt läromedel  2017-05-22. I takt med att fler och fler skolor digitaliseras ökar efterfrågan på digitala läromedel snabbt.

Just nu står många skolor inför valet av digitala läromedel till hösten. Språkutvecklande matematik. På Marbäcksskolan arbetar vi just nu med ett utvecklingsarbete för att stärka elevernas språkliga kompetens i alla ämnen. Mina erfarenheter är att det matematiska samtalet i klassrummet är grundläggande för att undervisningen ska vara effektiv, tillgänglig och för att eleverna ska få en matematisk grundläggande förståelse.

Storstadsmamman Blogg. Med lasning som mal. Grodan. Högre lön och mindre undervisning på nya jobbet. Mamma till barn med typ 1-diabetes: ”Gör jag en miss kan hon dö” Läraktiv - FLIPPA KLASSRUMMET OCH/ELLER JOBBA SMART. Written by Jan Hylén. Forss Webservice - Samtalsmatta. ”Kollegial reflektion” minskade lärarnas stress. Läraren: "Många arga barn" - Östergötland. Gratis material till förskola: Livscyklar djur. Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L. Examensarbete. Att starta en lektion på effektivt sätt. I love språk - samtal: Hur startar man en språklektion? - UR Skola.

En kursportal från Årstaskolan. Goliat. Ledarskapsutbildning lyfter Malmös lärare. Kom igång med programmering – Kodboken. Free Kids Clip Art by Phillip Martin, Free Clip Art for Kids. Fortsättning på signalord. Vi skriver räknehändelser med genretänk. Fem lärarröster om coachning i klassrummet - Pedagog Stockholm.

Enheten för elevhälsa och utveckling - Enheten. 20150628 Slutrapport Stockholms Stad Lärarcoacher. Här kan du få tips om hur du kan börja med programmering. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. Oljemålningar & Canvastavlor - Konstlagret. Flickorna måste få hjälp med situationen i klassrummen. Kaosteknik.

Superkraft. Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet. Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna. Help us save our Linnea. Elevmaterial om näthat - Barn, unga och medier. En helt vanlig ovanlig familj - september. Våra barn och de sociala medierna. - Ponnymamman. Magsjuka och diabetes typ 1 – Every Diabetic. Föräldrarnas curlande gör barnen oanställningsbara. Lussebullar – Every Diabetic. ”Lärarna har fått för mycket att göra” Observationsschema v 08.

Världsnyheten som ger diabetiker ett nytt liv - Streama TV4 Play. Runskrift2016 Ammi Arbetshäfte. Math Trainer - Multiplication. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Det är ihärdighet – inte IQ – som gör skillnaden. Kort om barnkonventionen webb. Sökresultat: 189482,192217,191194 - UR Skola. Laxor en forskningsoversikt. T och N. Halloween Numbers Song for Kids. Är The Big Five betygskriterier? - Ställ frågor till Skolverket om bedömning och betyg. Ingen tackar dig för att du jobbar dig sjuk. Inspirationsträff om ClassNotebook och OneNote. 21 Svenska träd med namn.mov. "Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" Free Kids Clip Art by Phillip Martin, Free Clip Art for Kids.

Klockor med siffror. Gustav Fridolin, skäll på dig själv. Nya skolor glöms bort när bostäder byggs. Matematikmaterialet. Sprid inte desinformation om adhd och autism - Tidningen Syre. Nordeniskolen. UR Samtiden - Researched: Myter om lärande och utbildning - UR Skola.